Jumala eesmärk meie jaoks on rahu ja hingamine


Jumala eesmärk kõigi oma laste jaoks on ülikülluslik elu. Ta ei tahtnud kunagi, et keskenduksime oma pattudele ja ebaõnnestumistele. Hea uudis on see, et me teenime Jumalat, kes on absoluutne armastus ja halastus, kes on valmis juhtima oma armastatuid nende raskuste läbi.

Kuni me ei ole täielikult samastunud surma ja ülestõusmisega, ei saa me võtta taevas oma kohta sisse koos Kristusega.

Ilma risti surma kogemata ei saa ülestõusmise ellu sisse murda. Püha Vaim annab meile teadmise, et kui me ei sure, siis ei saa me tõeliselt elada. Me teame surma kuupäeva, see on seotud Kristuse ristiga.

Kontrollige kus te olete kõigi oma hirmude, tühjuse, üksinduse, tagasilöökide ja kompromissidega. Mõelge, kui vähe me Issanda rahu kasutame. Jumala Sõna on selge selles, milline peaks olema kristlane; omama rahu ja olema vaba patu võimust, kuid me pole selles eriti palju arenenud. Küsime neilt, kellel on enesekindlus ja võidukas elu, kuidas nad seda tegid.

Püha Vaim peab juhatama meid risti juurde ja näitama surma sellele maailmale ja patule. Niipea kui hakkame usinalt Issandat otsima, sooviga kõik Talle allutada, juhib meid kohe Püha Vaim. Ta viib meid oma võimete ja oma lihaliku enesekindluse piirini.

Olen veendunud, et Püha Vaim viib oma koguduse tagasi hiilgavate tõdede juurde, samastumiseni Kristuse surma ja Tema ülestõusmise eluga.

Võite surma väga karta, kui te ei näe au selle teisel poolel. Kuid Issand kinnitas meile oma igavesest armastusest. Vaatamata meie kukkumistele Ta annab meile rahu, rõõmu ja lootust elule Tema ülestõusmises.

Allikas: http://bogoblog.ru/david-wilkerson-92/#more-1382