Jumala õnnistuste küllus

Meie Jumalale meeldib õnnistada oma lapsi. Tegelikult on see üks asi, mis eristas iisraellasi kõigist teistest rahvastest.

Iisraeli Jumal armastas oma lapsi ja soovis nende keskel elada ja neid õnnistada. Vastutasuks pidid nad teenima Teda kogu südamest tänu ja armastusega.

Milline kontrast võrreldes paganlike jumalate kummardamisega, mida harrastasid ümbritsevad rahvad. Paganliku kummardamise eesmärk oli sisuliselt kurje jumalaid rahustada. Kuid Iisraeli Jumala kummardamine oli inimeste südamete vastus Tema armule ja külluslikele õnnistustele.

Põlvitama

Heebrea keelne sõna “õnnistus” omab sama tüve kui sõna “põlve”. Üks seletus on see, et me peaksime põlvitama Jumala, universumi Kuninga ees ja teenima Teda. Selleks annab Ta meile kõik oma kuningriigi õnnistused ja me elame täisväärtuslikku ja viljakat elu. See on Jumala kavatsus ja soov oma laste jaoks. Kui alandame end põlvili kummardades, siis läheme Tema õnnistuste saamisele lähemale.

Üks esimesi kohti, kus sõna “õnnista” kasutatakse esimest korda, leiab aset siis, kui Jumal õnnistas oma loodud meest ja naist. 1. Moosese 1:28 ütleb, et Jumal õnnistas nende suhet ja ühtsust, öeldes nende üle järgmised sõnad: “Olge viljakad ja paljunege.” Tema õnnistus Aadamale ja Eevale puudutas eelkõige viljakust, mis peaks olema ka meie elus. Aadama ja Eeva jaoks tähendas see laste saamist ja seega paljunemist, kuid on ka vaimset viljakust, mille poole peame püüdlema, nimelt jumalakartlike viljade kandmist.

Jumala Sõna on võimas ja loov, nii et kui Ta õnnistab, saab Tema sõna jõudu ja avab uusi võimalusi. Ta mitte ainult ei käsi meil olla viljakad ja produktiivsed, vaid annab ka selleks kõik vajaliku. Jesaja 55:11 ütleb:

“Nii on ka minu sõna, mis mu suust välja läheb; see ei naase minu juurde tühjalt, vaid teeb seda, mis mulle meeldib, ja täidab selle, milleks ma ta saatsin.”

Jumala soov õnnistada võib ulatuda 1. Moosese 12. peatüki algusesse, kui Ta teatab, et õnnistab Aabrahami õnnistuseks ja et Ta õnnistab kõiki, kes õnnistavad Aabrahami ja et Aabrahami kaudu õnnistatakse kõiki rahvaid maa peal. Kui palju õnnistusi! See on Jumal, keda me teenime, ja Tema plaan hõlmab meid kõiki.

Preestritel on käsk õnnistada Jumala rahvast

Jumal tahtis oma lapsi nii väga õnnistada, et käskis preestritel kuulutada nende üle kaitse, halastuse, soosingu ja rahu eriline õnnistus:

Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: „Räägi Aaroni ja ta poegadega ning ütle: Õnnistades Iisraeli  lapsi, öelge neile nõnda: Issand õnnistagu sind ja hoidku sind! Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline! Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu!” (4Ms 6:22-27).

Tänaseni kuulutavad neid sõnu paljudes sünagoogides rahva üle Aaroni järeltulijad. Need on palve varustamise ja kaitse eest – et Jumala tahe ja Tema ligiolu oleksid rahvaga.

Psalm 67 tsiteerib preestri õnnistust ja selgitab seejärel selle eesmärki, et „maa peal tuntaks sinu teed, kõigi rahvaste seas sinu päästet!” (s 3). Jumal tahab oma rahvast nii väga õnnistada, et ta jagab õnnistusi neid ümbritsevale maailmale. Ta tahab sind õnnistada ja näidata oma headust teistele läbi sinu elu.

Ülevoolavalt õnnistatud

Jumal lubas iisraellastele, et kui nad Temale kuuletuvad, siis saavad nad õnnistatud. Kas me kõik ei taha, et Jumala õnnistused ümbritseksid meid meie elus? Samuti on ilmne, et ka Tema tahab seda. Kuid sageli segab meid meie endi sõnakuulmatus. Jeesus kinnitas seda, kui ütles, et need, kes kuuletuvad Jumala Sõnale, saavad õnnistatud.

Tõendid Jumala õnnistusest meie elus peaksid olema tugevad suhted, viljakus, turvalisus ja rahu. Kui mõni neist asjadest puudub teie elus, siis võtke aega, et jõuda Issandale lähemale ja lubada Pühal Vaimul näidata teile teie elu valdkondi, mis ei pruugi Tema ees olla täiesti õiged.

Sest Ta tahab, et te saaksite Tema õnnistusi rikkalikult.

Postitas Susan Michael / charismamag.com

Allikas: https://ieshua.org/izobilie-blagoslovenij-bozhih.htm

5 mõtet selle kohta, millal on kirikuliikme lahkumine õnnistus

Võib-olla on pandeemiajärgse kiriku üks alahinnatumaid väljakutseid see, kuidas on mõnel kirikul pärast mõne liikme lahkumist läinud. Teame, .....

Kallid, õnnistust ja rahu südamesse!

Kiida Jumalat Püha Vaimu eest! „Ta ütles neile: „Teie asi ei ole teada kellaaegu ega kuupäevi, mille Isa .....

Õnnistuse tee

Jumal tänatud, et elame ja tulime siia maailma rõõmuks ja selleks, et täita oma kutsumust! Me elame ühiskonnas .....

See on Issanda õnnistus, mis teeb rikkaks, ja oma vaev ei lisa sellele midagi juurde

Veetsin toreda nädalavahetuse suvekodus. Teate, vaarikad on juba valmis ja seoses vaarikatega tahtsingi teile ühe loo jutustada. Meil .....

Halastus neelab igasuguse kurbuse. Võideldes õnnistusmere ääres

Ma kujutan ette, et lühike lõik Jeremiah Burroughsi raamatust tabas mind tol hommikul nii sügavalt osaliselt seetõttu, et .....

Ma lasen vihma sadada omal ajal: need on õnnistuse vihmad (Hesekiel 34:26)

Millises eluperioodis oled sina praegu? Kas sa koged põuda? Kui nii, siis see on vihma aeg. Kas sa .....

“Lechaim!” Heebreakeelse sõna “eluks!” topeltõnnistus

Olete ilmselt kuulnud juute hüüdmas: "Lechaim!". See tähendab "Elu eest!" ja seda hüütakse nagu toosti. Eesti keeles võiks .....