Jumala ravim iga murtud südame jaoks

Kuulus kardioloog kirjutas oma autobiograafias: “Lootus on ravim, mida ma kõige sagedamini kasutan, sest lootus võib ravida peaaegu kõike.”

Siin on Jeesuse julgustavad sõnad kõigile, kellel on südamevalu:

Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse! Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle 
tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina.
” (Johannese 14:1-3).

Kui Jeesus seda ütles, kartsid jüngrid. Üks neist, Juudas Iskariot, oli just põgenenud. Ja nii vapustas Jeesus neid sõnadega, et Ta kavatseb neist lahkuda. Nad ei mõistnud Teda. Kuidas nad üldse saavad elada ilma Jeesuseta?

Nad ei mõistnud, et Ta läks ristile surema nende ja meie pattude eest. Nad ei mõistnud, et Ta tõuseb surnuist üles, et meil oleks elu mõte ja eesmärk ning lootus elule pärast surma.

Nad kuulsid ainult seda, et Ta kavatseb nad maha jätta. Ja see lihtsalt šokeeris neid.

Sellepärast ütles Jeesus: “Ärge laske oma südametel ehmuda.” Vastasel juhul võiks seda tõlkida järgmiselt: “Ärge laske oma südametel väriseda.” Jeesus ütles: „Tulevase risti valguses võib tunduda, et kogu teie elu laguneb ja pimedus neelab teid. Kuid ärge laske oma südametel ehmuda.”

Seejärel andis Ta neile kolm põhjust, miks nende süda ei peaks olema mures ja hirmuga täidetud. Ja need samad põhjused on meie jaoks aktuaalsed ka tänapäeval.

Esiteks on Jumal andnud teile oma Sõna.

Uskuge Jumalasse  Tema Sõnas. Jumal teeb seda, mida Ta ütleb. Võite seda uskuda. Jeesus ütles neile: “Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse.” See on käsk. Jeesus ütles sisuliselt: “Kuulge poisid, ma tean, mida Ma teen. Minu sõna on tõsi. Ja te näete seda õigel ajal.”

Kas usute Jumalasse või poliitikutesse? Või tehnoloogiasse? Või rahasse? Või inimestesse? Kõik need asjad veavad teid lõpuks alt. Aga Jeesus ütles:

„Mina olen ülestõusmine ja elu; Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb” (Johannese 11:25).

Kas teil on see lootus nii enda kui ka teiste jaoks? Piibel ütleb, et füüsilisest kehast eemaldumine tähendab ligiolu Issanda juures (vt 2. Korintlastele 5:8). See juhtub siis, kui kristlane läheb sellest elust järgmisse.

Teiseks, kui olete Kristusesse uskunud, siis on teie sihtkoht taevas.

Jeesus ütles:

„Minu Isa majas on palju häärbereid. Kui see nii poleks, kas ma siis oleksin teile öelnud: “Ma lähen teile kohta valmistama” (Johannese 14:2).

Teadke: surm ei ole tee lõpp; see on lihtsalt käänak teel. See tee lookleb mööda radu, mida Jeesus ise kõndis. Haud on sissepääs mitte surma, vaid ellu.

Ja kui te usute Jeesusesse, on teie viimane hingetõmme maa peal teie esimene hingetõmme taevas. Ma usaldan oma elu tõele, mida Jumal on öelnud. Ma ei eita. Ma tean, et inimesed surevad. Ma tean, et valu on. Ma tean, et seal on kannatusi. Mul on seda elus palju olnud.

Kuid ma tean ka, et ma pole üksi. Ma tean, et ma ei pea püüdma oma jõudu leida, et seda teed käia. Ma tean, et Jumal on minuga olenemata sellest, mis mu teele tuleb.

Kolmandaks tuleb Jeesus Kristus tagasi. Ta ütles: “Ja kui ma lähen ja valmistan teile aseme, tulen ma tagasi ja viin teid Enda juurde, et teiegi oleksite seal, kus mina olen” (Johannese 14:3).

Näeme Piibli prohvetiennustusi täitumas meie silme all. Iga päev meie rahutus maailmas näeme ja kuuleme uudistes meeldetuletusi Piibli hoiatustest selle kohta, mis juhtub enne Kristuse naasmist.

Jeesus ütles: “Kui need asjad hakkavad sündima, siis vaadake üles ja tõstke oma pead, sest teie lunastus läheneb” (Luuka 21:28). Kiriku ülesvõtmine on sündmus, mil Issand naaseb ja kutsub meid olema koos Temaga taevas.

Apostel Paulus kirjutas:

„Sest Issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna  saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses, pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos  nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu, ja nõnda me saame alati  olla koos Issandaga.” (1. Tessalooniklastele 4:16-17).

Paulus kirjutas need sõnad inimestele, kes olid mures. Ta kirjutas usklikele, kes arvasid, et ei näe enam kunagi oma surnud lähedasi. Ta ütles: “Kui Issand tuleb oma rahva järele ja kutsub meid taevasse, siis on see suur taaskohtumine.”

Surm on suur eraldaja, kuid Jeesus Kristus on suur taastaja.

Me vajame oma valutavatele südametele lootust. Teid võib täna täita isiklik valu. Või äkki mõtlete, kas teie süda saab kunagi muutuda. Jeesusel on teie jaoks lootust.

Kuid taevas ei ole iga inimese vaikimisi sihtkoht. Peate tegema otsuse sinna minna. Need tõotused on mõeldud ainult neile, kes usuvad Jeesusesse.

Jumalal on suurepärane tulevik neile, kes usuvad Kristusesse. Ärge laske oma südamel väriseda. Ärge laske sellel olla hirmuga täidetud. Ja kui see on katki, siis las Jeesus parandab selle.

Autor Greg Laurie / charismamag.com

Allikas: https://ieshua.org/bozhe-lekarstvo-dlya-kazhdogo-razbitogo-serdtsa.htm

Kuhu tuua oma murtud süda?

"Aidake. Mu süda on murtud." See on üks levinumaid refrääne minu nõustamistöös. Põhjuseid on palju: vastuseta armastus, töö .....

Murtud tõotused, murtud maailm

Mõned aastad tagasi elasin ootamatult, tahtmatult ja kohati mitte armuliselt läbi lahutusvalu. Ja ma olen tänulik. Muidugi polnud .....

Toora, süda ja pettus

Kui arutada teemal, kuidas eristada tõde ja valet vaimsetes asjades, siis paljud inimesed vastavad järgnevalt: "Ma lihtsalt järgnen .....

Jeesus – haavatud südame sõber

Piibel ütleb, et Teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli Tema peal, et meil oleks .....

Aednik tuli ja kitkus roosi… Kuidas üks perekond misjonikuludega toime tuli

1858. aastal astus Hudson Taylor pärast mõningaid raskusi abiellu Maria Jane Dyeriga. 1859. aastal sündis mõlema vanema rõõmuks .....

Hoiduge superstaarikristluse lõksust

Ükskõik kui palju Jumal mehi või naisi kasutab ning kui võitud ja andekad nad ka poleks, peame alati .....

Kui Teie hallipäised vanemad lahutavad

Ajaleht Wall Street Journal teatas hiljuti, et "hallipäiste lahutus" on Ameerika Ühendriikides tõusuteel. Bowling Greeni ülikoolis läbiviidud uuringute .....

Isa armastus Lähis-Idas

Benjamin kannatab puude tõttu, mis raskendab tal töö leidmist, ja ta sageli kerjab tänavatel. Mõned aastad tagasi oli .....

Armastatud, aga ometi vaevatud

JUTLUSE MÄRKUSED C.H. Spurgeon jutlustas selle jutluse puuetega naistele Mentonesis "Issand, vaata, see, keda Sa armastad, on haige." .....