Jumala Sõna on sinu elu

Kord keelas Rooma riigi juhtkond juutidel Tooraga tegelemise. Papos ben Jehuda kohtas rabi Akiwat, kes pidas avalikku koosolekut ja tegeles Tooraga.

Ta päris: “Akiwa, kas sa valitsust ei karda?”

Too vastu: “Ma räägin sulle ühe mõistujutu. Millega võiks seda võrrelda? Kord läks rebane jõe äärde ja nägi, kuidas kalad erinevates kohtades parvlevad. Ta küsis neilt, mida nad kardavad. Kalad tunnistasid, et nad kardavad inimeste võrke. Seepeale ütles rebane: “Tulge kaldale ja elame koos, nagu meie esiisad omal ajal koos elasid.” Kalad vastu: ”Kas sa oled tõesti kõige targem loom? Sa pole mitte tark, vaid loll. Kui me juba oma elupaigas kardame, kui väga me siis oma surmapaigas kardaks?” Nii on see ka meiega, kui me hädas oleme ja Tooraga tegeleme, mis on “su elu ja su päevade pikkus”(5Ms 30:20), kui suures hädas oleksime siis temast loobudes.”

Paabeli Talmud, Berachot 61b

Toora, süda ja pettus

Kui arutada teemal, kuidas eristada tõde ja valet vaimsetes asjades, siis paljud inimesed vastavad järgnevalt: "Ma lihtsalt järgnen .....

Toora rõõm

Juudi traditsioon jagab viie Moosese raamatu (Toora) lugemise sünagoogis 54 osaks. Kogu maailmas loevad juudid hingamispäeval sama osa .....

Messiaanlik rabi: innukus Toora järele

Johannese 17. peatükis loeme ilusat ühtsuspalvet, mida Ješua palvetas kõigi nende eest, kes Teda järgivad. "Aga Ma ei .....

Miks juudid kasvatavad habemeid?

Paljudel messiaanlikel juutidel on ka habe - kas see on komme, käsk või mis? (Šaša) Vastab messiaanlik õpetaja .....

Võitlus Jumala maa eest

Rashi (1040–1105), silmapaistvaim juudi piiblikommentaator, küsis 1. Moosese raamatu esimest salmi kommenteerides, miks Toora ei alga 2. Moosese .....