Jumala vääriline uus aasta

Enne uue aasta eesmärkide seadmist – Piibli lugemise plaani alustamist, dieedi valimist, märkmiku ostmist (Piibli uurimise jaoks) või jooksulindile astumist – leidke see „miks”, mis on nende muudatuste tegemist väärt. Nagu paljud teised enne mind on märkinud, nõrgeneb meie otsustuskindlus sageli seetõttu, et meil ei ole piisav “miks”, et paratamatutele kiusatustele, segajatele ja ebaõnnestumistele vastu seista.

Mis on teie “miks” järgmisel aastal? Mis minusse puutub, siis ma tahan, et mu elu oleks tõend minu Jumalalt saadud kutse väärtusest. Mitte minu kutse teenistusse, vaid minu kutse Jumalale – kutse, mis on igal tõelisel kristlasel. Minu “miks” pärineb 2. Tessalooniklastele 1:11

“Sellepärast me palvetamegi alati teie eest, et meie Jumal teeks teid oma kutsumise vääriliseks ja et Ta oma väes teeks täielikuks kogu teie headuse, meelepärasuse ja usu teo.”

Milliseid tõendeid me oma elus näeme selle kohta, et Jumal on meid kutsunud? Mida võivad teised meis sel aastal näha, mis viitab sellele, et midagi üleloomulikku on juhtunud? Millised harjumused võivad viidata sellele, et pretendeerime taevasse? Kas elame oma kutsumise vääriliselt või mitte?

Kas me saame kunagi olla väärt?

Kas kristlik iha väärikuse järele ärritab teid? “Sellepärast me palvetamegi alati teie eest, et meie Jumal teeks teid oma kutsumise vääriliseks.” Kuid keegi meist pole seda kutsumust väärt. Kindlasti teadis apostel Paulus seda paremini kui keegi teine.

„Nõnda nagu on kirjutatud: „Ei ole õiget, ei ühtainsatki, ei ole mõistjat, ei ole Jumala otsijat. Nad kõik on kaldunud kõrvale, üheskoos kõlbmatuks muutunud, ei ole, kes teeb head, ei ühtainsatki.”” (Rm 3:10-12).

Või kes on Talle midagi enne andnud, et Talle tuleks tasuda?  Jah, Temast ja Tema läbi ja Temasse on kõik. Temale olgu kirkus igavesti! Aamen.” (Rm 11:35-36).

Kuidas saab patune Jumalalt midagi ära teenida? Me ei saa. Ometi ütleb Jumal ise oma apostli kaudu, et Jumal võib pidada meid oma kutse vääriliseks. Mida see tähendab? Mitte et me võiksime seda kutset kunagi ära teenida, vaid et saame üha enam austada seda kutset, mille saime ainult armust, ainuüksi Kristuse teenete põhjal.

Vagadus austab Jumalat

Ilma Kristuseta ei vääri me kunagi seda, et meid kutsutaks Jumala lasteks, kuid me võime häbistada kutsumust, mis meile tasuta anti – või võime kaunistada oma hinnalist kutset jumalakartlikkusega. „Näidates iseennast heade tegude eeskujuna… et nad ehiksid igati Jumala, meie Päästja õpetust.” (Tiitusele 2:7,10). Meie elust võib saada lopsakas ja armu täis lillekimp, mis on antud Jeesuse päästvale ja piisavale tööle – Tema armastuse, Tema risti, Tema väe ja väärikuse väärilise peegeldusena.

Taas ütleb Paulus: „Sellepärast me palvetame alati teie eest, et meie Jumal teeks teid kutsumise vääriliseks… et meie Issanda Jeesuse nimi kirgastuks teis ja teie Temas, meie Jumala ja Issanda Jeesuse Kristuse armu mööda.” (2Ts 1:11-12). See on teise maailma väärikus. Lunastatud elus kasvades ja avardudes ei rõõmusta ta enesekiitmises, vaid kummardab rõõmuga Kristust. Väärikus, mida Jumal meis näeb, ülistab Kristuse majesteetlikkust.

Meie väärikus tõestab Tema, mitte meie väärtust. Miks? Sest väärikus meis on Tema armu tunnistus ja väljendus. Jumal on teinud meid vääriliseks „meie Jumala ja Issanda Jeesuse Kristuse armu järgi”. Püüelgem väärikuse poole, mis äratab teiste uudishimu ja imetlust, mitte meie, vaid Tema vastu. Me tahame, et nad mõtleksid: „Need, kes nii elavad, peavad teadma midagi elust, reaalsusest, Jumalast, mida ma veel ei tea. Ma tahan teada, mida nad teavad ja armastada nii nagu nemad.”

Väärikus päriselus

Kuidas saab see väärikus uuel aastal välja paista? Mõni salm varem paljastab Paulus Tessaloonika koguduses õitseva väärikuse:

„Meil tuleb alati tänada Jumalat teie eest, vennad, nõnda nagu on kohus, kuna teie usk jõudsasti kasvab ja armastus, mis teil igaühel
on üksteise vastu, rohkeneb, nii et ka meie ise kiitleme teist Jumala kogudustes, teie vastupidavusest ja ustavusest kõigis tagakiusamistes ja kitsikustes, mida te talute Jumala õiglase kohtu märgiks selle kohta, et teid on arvatud Jumala riigi vääriliseks, mille pärast te ka kannatate.” (2Ts 1:3-5).

Milles täpselt väljendus nende väärikus? Nende usk ja armastus püsisid hoolimata kannatustest. Ja mitte ainult ei püsinud, vaid ka rohkenesid. Ja mitte lihtsalt ei rohkenenud, vaid mitmekordistus. Apostel nägi, et Jumal oli nendega ja neis, sest nad otsisid Jumalat suure usinusega, usaldades Teda suure rahuga oma südames ja armastasid üksteist suure pühendumusega. Rohkem usku, armastust,  kannatlikkust, rahu, distsipliini, rõõmu: rohkem on uue aasta väärt eesmärk.

Milles konkreetselt võiksite rohkeneda ja mida järgmisel aastal suurendada? Milline teie vaimse elu valdkond ja armastus teiste vastu vajab elavdamist ja suuremat küpsust? Leidke suurem eesmärk, millele keskenduda ja pidage sellest kinni, kui sisenete järjekordsesse jaanuari.

Saage vääriliseks madalikul

Ärge unustage, et Tessaloonika kirik muutus nende kannatuste tõttu väärilisemaks. „Nii et ka meie ise kiitleme teist Jumala kogudustes, teie 
vastupidavusest ja ustavusest kõigis tagakiusamistes ja kitsikustes, mida te talute” (2Ts 1:4). Nende kannatustest sai tume ja valus foon, mille taustal võis särada nende lojaalsus.

Kas keegi võiks näha oma vankumatust Kristuses, kui ta poleks raskusi kogenud? Kannatamine annab inimesele võimaluse kogeda rohkem Jumala väge ja halastust ning kannatus annab ka teistele parema ülevaate Jumalast, kes neid motiveerib ja toetab.

Kuidas võib see muuta meie arusaama kannatustest, mis meid järgmisel aastal ees ootavad? Kui meie plaanid ja eesmärgid paratamatult kokku kukuvad ega täitu, kas me siis mõtleme, et kannatus on ainult meie vaenlane? Või võib meie Jumala käes kannatamine tõesti olla meie väärikuse kummaline ja kallis sõber?

“Kes” headel eesmärkidel

Uusaasta plaanid ja eesmärgid kukuvad sageli läbi ilma selgelt sõnastatud ja sügavalt tunnetatud “miksita”, kuid ebaõnnestuvad ka sobimatu “kes” tõttu.

Vaadake uuesti tähelepanelikult salmi 11: „Sellepärast me palvetamegi alati teie eest, et meie Jumal teeks teid oma kutsumise vääriliseks ja et Ta oma väes teeks täielikuks kogu teie headuse meelepärasuse ja usu teo.” Kes teeb meie elu sellise kutsumuse vääriliseks? Jumal. Kes viib ellu meie head kavatsused ja usuteod? Jumal. Kelle vägi on meie elus püsivate muutuste määrav tegur? Tema vägi.

Head plaanid algavad ja lõpevad Jumalaga. See tähendab, et head otsused saavad alguse palvest ja neid hoitakse palve kaudu. Seetõttu ei käsi Paulus tessalooniklastel mitte ainult elada oma kutsumuse vääriliselt, vaid ta palvetab, et nad saaksid vääriliseks. “Sellepärast me palvetamegi alati teie eest, et meie Jumal teeks teid oma kutsumise vääriliseks…”

Kuidas me saaksime üleüldse uuel aastal paluda rohkem usku ja armastust?

Issand, eelmise aasta armastusest Sinu vastu ei piisa mulle. Ma tahan sügavamat, õrnemat ja aktiivsemat usku Sinusse. Päästa see, mida oled mu hinge istutanud. Kärbi minus rohkem patu jäänuseid. Las tulevased kannatused rohkendavad Sinu tööd minus. Mida iganes see ka maksma ei läheks, aita mul üha rohkem kasvada. Jeesuse nimel ja Tema suuremaks auks minus, aamen.

Autor Marshall Segal / © 2023 Desiring God Foundation. Veebisait: desiringgod.org

Allikas: https://ieshua.org/novyj-god-dostojnyj-boga.htm