Jumalat ei tohi petta

Te olete tulnud õigesse kohta ja see on võrratu. Me saame õnnistuse Issandalt kui me kuulame Tema Sõna, oleme pühade koosolekul ja elava Jumala Vaimu ligidalolus, kes juhib meid õiget teed pidi tõe teele. Kui me lahkume siit, siis me viime valguse sellesse maailma, sest me saime Sõna ja me peame seda edasi andma. Au Issandale.

Me oleme tulnud kokku Tema auks, et tuua Talle kiituse-ja tänuohvrit ja ka oma kümnised. Me peame tooma selle, mis kuulub Talle Tema käskude järgi. Usklikud võtsid Jeesuse vastu oma südamesse, oma Päästjaks ja otsustasid järgida Tema teid ning kõiki käske pidada. Me tõotasime Jumalale, et me võtame Sõna vastu ja täidame Sõna.

Teate tavaliselt, kui me midagi anname, siis leiame selliseid heatahtlikke sõnu Pühakirjast nagu, kes heldelt külvab, see heldelt saab; sa annad ja saad vastu kolmekümne, kuuekümne ja sajakordselt ning me oleme rõõmsad,õnnelikud ja rõõmsa südamega laulame, sest meil on usk ja lootus, et Jumal tasub meile. Jumal on väga armastav, aga Ta on ka väga karm ja Ta karistab sõnakuulmatuse ja pettuse eest. Ta karistab selle eest, et me oleme tihti ebatruud. Kui me teeme midagi sellist, siis me ei peta mitte inimesi. Me võime anda midagi valet, aga Jumal näeb, et me petame ja me saame kindlasti karistada.

Ma tahan teile meelde tuletada üht lugu apostlite raamatust, kus kogudus sai Püha Vaimu annid. Inimesed, kellel oli palju antud müüsid maha oma omandi, maad ja tõid saadud raha Issandale. Nad aitasid inimesi ja neid, kellel ei olnud midagi.

Aga keegi mees, Hananias nimi, oli koos oma naise Safiiraga müünud omandi ja osa saadud rahast naise teades kõrvale toimetanud, ja  osa ta tõi ja pani apostlite jalgade ette. Siis ütles Peetrus: „Hananias, mispärast on saatan 
vallanud su südame, et sa valetasid Pühale Vaimule ja toimetasid  kõrvale osa maatüki eest saadud rahast? Eks see sinu käes olles olnud su oma ja müüdunagi sinu meelevallas? Mispärast sa oled selle ette võtnud oma südames? Sa ei ole valetanud inimestele, vaid Jumalale.” Neid sõnu kuuldes langes Hananias maha ja heitis hinge. Ja suur kartus tuli kõikide peale, kes seda kuulsid. Noormehed aga tõusid ja mässisid ta linasse, kandsid välja ja matsid maha. Umbes kolme tunni pärast juhtus, et tema naine tuli sisse ega teadnud, mis oli sündinud. Peetrus küsis temalt: „Ütle mulle, kas te müüsite maatüki sellise hinnaga?” Tema ütles: „Jah, selle hinnaga.” Peetrus ütles nüüd talle: „Mispärast te olete ühte nõusse heitnud, et Issanda Vaimu kiusata? Ennäe, nende jalad, kes su mehe on matnud, on ukse taga ja nad kannavad välja sinugi.” Otsekohe kukkus naine tema jalge ette ja heitis hinge. Ja kui noormehed sisse tulid, leidsid nad ta surnud olevat ning kandsid ta välja ja matsid ta tema mehe kõrvale. Ja suur kartus tuli terve koguduse peale ja kõikide peale, kes seda kuulsid. (Apostlite tegude 5:11)

Nad nähes, kuidas rahad toodi apostlite jalgade ette ja otsustasid samuti oma omandi maha müüa, aga nad tahtsid saada au inimestelt. Nad tahtsid inimestele näidata, et nemad on ka head ja teevad nii nagu teisedki. Nii mees kui naine valetasid, et müüsid maatüki just selle hinnaga. Kui neilt küsiti, siis keegi ei sundinud neid valetama. Nad oleksid võinud öelda, et selle summa eest müüsime ja niipalju jätsime endale.

Mina usun, et nii oleks olnud õige teha. Kui me lubame, et anname Jumalale kindla summa, siis me ei tohi petta. Me peaksime tooma ohvreid nii nagu meie süda on meile lubanud. Mitte mingi hinna eest ei tohi inimeste ees näidelda ja petta Püha Vaimu.

Seepärast meil on siin ohvrikarbid ja toome tänuga Jumalale selle, mis me peame Talle andma ja seda, mida me suudame ja tahame anda. Ärgem petkem iseennast, Püha Vaimu ega meie Loojat, kes annab meile kõik.

Olge õnnistatud ja austame Jumalat oma ohvrite ja kümnistega.