Juri Sipko “Iiobi kannatused on meile antud meie kasvatamiseks”

Iiobi kannatused on meile antud meie kasvatamiseks. Lugege läbi, väga lahe raamat.
Ühe inimese tragöödias esitatakse tema valu, lootusetust ja mahajäetust.
Tema kätes on ainult kild, millega ta oma surevat pidalitõves keha kraabib.
Ja võib-olla kõige tähtsam on usk Jumalasse, ebatavaline vestlus Jumalaga.
Sajandeid on möödas, öeldakse, et kuskil tekkis isegi tsivilisatsioon. Kuid tänapäeva inimene on samamoodi oma piinades üksi. Teda ümbritseb ka lõputu hulk “sõpru”, kes teavad, miks see kannatus teda tabas, kes teavad sellest leinast väljapääsu, õpetavad enesekindlalt kannatajat, mõistes ta süüdi väljamõeldud kuritegudes. Ja tsivilisatsioon on selles kohutavas, mõrvarlikus süütute hukkamõistmises, selles lõputus laimu ja vägivalla sümfoonias saavutanud uskumatud kõrgused. Ja kaasaegne Iiob, kes sureb valu kätte, kraabib ennast, püüdes valu vähemalt veidigi leevendada…

 Ei ole mul rahu,ei vaikust ega hingamist,küll aga on tulnud rahutus.” Iiob 3:26;
Kõigile, kes täna elavad läbi nii traagilist ja valusat kannatuste lehekülge, Teile on sõna Issandalt, kes annab teile rahu ja tervenemise haigele hingele. Siin on osa Iiobi ülestunnistusest.

Kui ma mõtlen:„Mu voodi peab mind trööstima, mu magamisase mu kaebust kandma”, siis sa kohutad mind unenägudes ja teed mulle hirmu nägemustega, nõnda et mu hing peab paremaks lämbumist, pigem surm kui need mu kondid! Küllalt! Ma ei taha elada igavesti! Jäta mind! Mu päevad ongi ju ainult õhk. Mis on inimene, et sa pead teda suureks ja et sa paned teda tähele, vaatad ta järele igal hommikul ja katsud teda läbi igal hetkel? Kas sa ei pööragi oma pilku ära mu pealt ega jäta mind sülje neelamise ajakski? Kui ma ka olen pattu teinud, mida ma siis sellega teen sinule, sa inimese valvur? Miks panid minu enesele märklauaks ja miks olen saanud sulle koormaks?  Miks sa ei anna andeks mu üleastumist ega võta ära mu süüd? Sest nüüd ma lähen mulda magama ja kui sa mind otsid, siis ei ole mind enam.” Iiob 7:13-21;

Kristus, maailma Päästja, seisab täna surijate voodi ääres!
Ta räägib, noomides neid, kes naeravad ja hukka mõistavad.

Vaadake et te, et te ühtainustki neist pisikestest ei põlgaks, sest ma ütlen teile, et nende inglid taevas näevad alati minu Isa palet, kes on taevas! Inimese Poeg on ju tulnud päästma kadunut.” Mt 18:10-11;

Nii see on! Püüame pälvida olemasolevate võimude tunnustust.
Teeme rõõmu kõigile valetajatele, kurjategijatele, kes on võimu haaranud, oodates neilt abi ja kaastunnet, unustades, et nende saatus on põleda põrgu igaveses tules. Kadunuid, hüljatuid, põlatuid kurjas inimühiskonnas püüab Kristus päästa!

Uskumatul moel sai Iiob Jumalalt täieliku tervenemise ja taastamise osaliseks!

„Ja Jumal õnnistas Iiobi viimaseid päevi rohkem kui esimesi“ Iiobi 42:12;

Saame õppetunni. Kui kõik hävingu ja surma elemendid on minu peale langenud, võttes minult elamise ja võitluse jõu, kui Teie sõbrad on Teid reetnud ja lohutuse asemel valavad Teie peale “vaga” mürki, siis ärge heitke meelt.

Jumal on hea! Ta on lähedal! Määratud hetkel taastab Ta teid!

 Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!” Mat 11:28.

Autor: Juri Sipko / https://www.facebook.com/ysipko

Jumal taastab Iiobi

Noore poisina vaatasin, kuidas mu vanaema vähki suri. Mäletan eredalt, kuidas ta juuksed keemiaravi tõttu aeglaselt välja langesid, .....

Iiobi õppetunnid, mis Teid julgustavad

Jah… see artikkel räägib kannatustest… aga oota… see teeb Teie tuju heaks! Uskuge mind. Palun lugege allolevaid salme. .....

Kuhu tuua oma murtud süda?

"Aidake. Mu süda on murtud." See on üks levinumaid refrääne minu nõustamistöös. Põhjuseid on palju: vastuseta armastus, töö .....

Jumal ei ole sutenöör

Enamik meist, kuuldes Jeesuse sõnu: „Õndsad on vaimust vaesed, sest teie päralt on Jumala riik... Vastupidi, häda teile, .....

Armastatud, aga ometi vaevatud

JUTLUSE MÄRKUSED C.H. Spurgeon jutlustas selle jutluse puuetega naistele Mentonesis "Issand, vaata, see, keda Sa armastad, on haige." .....

Noema – ὑπὸστασις – mõistus, mõtted, arusaamad, kaval võte, eesmärk

See nädal on käes meie sõna νὸημα uurimise kuues ja viimane osa. Νimisõna nὸημα  kasutatakse inimese mõtete või .....

Kaks häbistatud naist, kes muutsid maailma

Uus Testament algab kahe raseduse looga. Häbi on osa neist mõlemast. Ühel juhul eemaldatakse häbi; teine määratakse häbisse. .....