Juri Sipko “Jõulud on tulemas!”

Kristuse ilmumine maailma on iidne sündmus. Kaks tuhat aastat on juba möödunud. Kristuse ilmumine maailma on nii ebatavaline, uus, absoluutselt kordumatu, jäljendamatu, universaalsel skaalal ja samas sügavalt isiklik!

Issand ilmutas ennast mulle kaugelt: Ma olen sind armastanud igavese armastusega, seepärast jääb Mu osadus sinuga.” Jeremija 31:3

Prohveti sõna, aga ka minule! Sest Inglid laulavad ju mulle: “Maa peal rahu, inimestest hea meel! Teile sünnib laps!”

Ja taevas avanes, valades valgust pimedusse!

Läbi ööpimeduse tungib meie südamesse igavese armastuse valgus. Udu selgineb. Hirm kaob. Ilmub hubane soe armunurk!

Teile on kingitud Poeg! Äge!

See on täiesti hingemattev. Jumal on suur ja kättesaamatu, Jumal on range ja õiglane, Jumal on õiglane kohtunik, karistab iga ülekohtu eest ja on paljastanud midagi uskumatut! Ta armastas maailma! Armastas meid! Armastas mind! Ma langen igavese armastuse ees näoli, janunen tunda seda uskumatut imet, mida Jumal on mulle vääritule osutanud!

Ma janunen olla täidetud püha armuga! Ma igatsen puhastamist kõigest ebapuhtusest! Kahaneda. Lahustuda! Tõusta kaaluta olekus Jumala paleesse! Saada süütuks beebiks. Kuidas Kristus, igavene Jumal, ilmus mulle lapse kujul! Mõistetamatu! Uskumatu! Mitte meie tahte järgi! Jumala tahte järgi!

Ja hing rõõmustas ja süda värises ja rõõmulaul kostis!

“Jumal on armastus, oh, milline õnn!
Jumal on armastus, Ta armastas meid.

Las kõik laulavad ja kiidavad rõõmsalt,
Olgu Ta ülistatud; Jumal on armastus.
Jumal on armastus, Ta saatis meie juurde oma Poja,
Jumal on armastus, Ta päästis meid.
Jumal on armastus, me teenisime pattu,
Jumal on armastus, Ta vabastas.
Minu Lunastaja päästis mind,
Minu Lunastaja on mulle andestanud.
Ma laulan ja kiidan Sind igavesti,
Ma kiidan Su armastust.”

Autor Juri Sipko: https://www.facebook.com/ysipko

Kui Jumal saab ilmuda Petlemma…

Vahel mõtlen, kas mu elu on nii väike, aeglane ja tavaline, et see on lausa tähtsusetu. Minu pere .....

Advendi ajalugu

Paljudes kirikutes süüdatakse täna kolm advendiküünalt (loodetavasti ilma tuletõrjet vajamata!). Isegi liturgilistele tavadele vastumeelsed kirikud leiavad võimaluse advendiaja .....

Ootan rohkemat kui jõule

Advendiaeg toob endaga kaasa meeldivad rõõmsa ootuse rituaalid. Avage advendikalendris aknake ja leiate tükikese šokolaadi. Süüdake advendipärjas küünal .....

Rõõm (leinavale) maailmale

Kui leinate lähedase kaotust, siis võib pühade periood tänupühast kuni aastavahetuseni tunduda emotsioonide ameerika mägedena. Ühel pühal elate .....

Juri Sipko – Armastus ei kelgi ega hoople…

Paulus pani kirjutusvahendi käest. Hõõrus meelekohti. Valu läks aina hullemaks. Unetud ööd andsid tunda. Lõputud kohtumised. Vestlused. Vaidlused. .....

Jumal armastab sind

Sa ei ole nii räpane, et Jumal ei saaks sind puhastada. Sa ei ole nii katki, et Jumal .....