Juutide ärkamisaja tunnused Pärsia impeeriumis

Eelmises osas rääkisime eeltingimustest ja ärkamisaja algusest juudi rahvas Babüloonia vangipõlvest naasmisel. Selles osas toome välja mõned selle ärkamisaja ja täpsemalt Pärsia impeeriumi ärkamiste olulised tunnused.

1. Jumala usaldamine Tema varasemate tegude põhjal

Esra raamatu 8. peatükist loeme järgmist:

“Ja ma kuulutasin seal Ahava jõe ääres paastu, et me alandaksime iseendid oma Jumala ees ja paluksime temalt õnnelikku teekonda
enestele ja oma lastele ja kogu oma varale.  Sest mul oli häbi kuningalt küsida sõjaväge ja ratsanikke, et need kaitseksid meid teekonnal vaenlaste vastu, vaid me rääkisime kuningaga ja ütlesime: „Meie Jumala käsi on heana kõigi peal, kes teda otsivad, aga tema võim ja viha on kõigi vastu, kes tema hülgavad.” Nõnda me paastusime ja otsisime selles asjas abi oma Jumalalt, ja Tema kuulis meie palvet.” (Esra 8:21-23).

Äratuse edenedes, kui pärast esimest lainet tuleb järgmine laine, hakkavad inimesed, kes juba teavad, kuidas Jumal eelmistes ärkamislainetes töötas, Jumalat üha enam usaldama. Nad hakkavad üha enam mõistma, et just Issand korraldas soodsad välised asjaolud, pööras kuninga südame nende poole, tõstis üles inimesi, kes samuti tormasid Tema tahte, Tema plaani poole ja andis kõik vajaliku.

Võime näiteks abi saamiseks pöörduda mõjukate inimeste poole ja nemad vastavad meile. Kuid palju olulisem on loota Jumalale endale. Oleme juba näinud, kuidas Ta töötab, oleme näinud, et Tema Vaim on laskunud meie eelkäijate peale. Vaatame näiteid Pühakirjast ja ajaloost. Meid inspireerib viis, kuidas Jumal on meie elus töötanud. Ja nii võime enne mõnda uut ärkamisetappi langeda Tema halastuse trooni ette, võime paastuda, palvetada, koguneda retriididele, mis on täielikult pühendatud Jumalale ja lubada Tal tegutseda nii, nagu Ta tahab, isegi kui see võib olla kellegi jaoks šokeeriv. Peaasi on see, et Tema arm teeb meid tõesti võimeliseks selleks, milleks Ta meid kutsub ja pakub meile nii sisemist kui ka välist kaitset.

Meie sõjalistes tingimustes on see näide minu arvates väga oluline. Me võime loota, et Issand, kes on meie heaks nii eelmistel aastatel kui ka selle raske sõja eelmiste kuude jooksul nii palju teinud, tegutseb mitte vähem võimsalt ja kaitseb kõiki oma lapsi. On ainult oluline, et nad järgiksid Teda, vastavalt Tema tahtmisele, mööda Tema teed ja isegi kui see tee tundub ohtlik, siis võitlevad Tema inglid meie eest ja me peame koos Temaga seda vaimset sõda. Ja Tema, vägede Issand, Sebaoti Adonai, on juba võitnud.

Nende lootus Jumalale oli õigustatud: nad jõudsid tervena ja koos kogu oma vara ja ehetega templi taastamiseks Juudamaale Jeruusalemma. Nad tegid kõik ja avasid järgmise ärkamise etapi.

2. Kõigis neis lainetes oli tingimata jumalateenistuse taastamise etapp

Nagu varem ütlesime, on iga tõelise ärkamisega kaasnenud ja peab kaasnema õige jumalateenistuse taastamine, ohverdamine (meie mõistes annetused) vastavalt Jumala plaanile, aupaklik jumalateenistus ja Jumala pühad.

3. Eraldumine paganate ebapuhtusest

Teame, et esimese ärkamislaine ajal pärast Babülooniast naasmist Jumala prohvetite, Taaveti ja Jumala ülempreestri järeltulijate juhtimisel, kui paganad tahtsid templi taastamises osaleda, siis keelati neid, kuna see oli ainult Jumalale ustavate Jumala laste töö. Ja siis Esra ja Nehemja ajal oli vaja eralduda kõigest paganlikust. Meie kontekstis toimib see teisiti. Kuid tõelist ärkamist on võimatu ette kujutada ilma Jumala rahva pühitsemiseta.

4. Ühegagi neist ärkamistest ei kaasnenud mäss olemasolevate võimude vastu

5. Just nende ärkamiste ajal tegutsesid viimased Vana Testamendi prohvetid.

Jutt käib kolme viimase Tanakhi (V.T.) raamatu autoritest: Sakariast, Haggaist ja Malakist. Kõik nad tegutsesid Iisraeli maal. On kummaline, et kuigi enamik juute elas Babüloonias Pärsia kuningate võimu all, ei näe me seal siiski ühtki prohvetit. Kõik Jumala prohvetid tõusid üles Iisraeli maal ja kõik nad olid ühel või teisel viisil seotud templi või Jeruusalemmaga.

5.1. Prohvetite peamine ülesanne sel ajal

Tegelikult toimus nende prohvetite põhiteenistus Jeruusalemmas ja selle eesmärk oli suuresti tagada, et Jumala rahvas ei kaotaks fookust. See oli Jumalarahva jääk, kuid isegi nemad kaotasid kiiresti oma vaimse fookuse. Nende elu oli muidugi palju raskem kui neis tsivilisatsioonikeskustes, kust nad lahkusid: vaesus, laastatud riik, ümberkaudsete paganate vastuseis ja muud mured hakkasid neid segama. Ja prohvetid pöörasid nad tagasi peamise asja juurde, mille pärast nad tagasi tulid.

See näitab veel kord, et tõeliste suurte ärkamistega kaasneb prohvetliku teenistuse taastamine. Kui Jumal annab, siis näeme seda varsti, sest osa ärkamisi sai võimalikuks just tänu prohvetite teenimisele. Piisab nende prohvetite raamatute lugemisest, et näha, et pärast nende prohvetlikke noomitusi ja julgustust, mille Jumal neile suhu pani, ärkas Jumala rahvas ja hakkas uuesti tegutsema Jumala plaani järgi.

Meil on ka seda vaja. Peame palvetama tõelise prohvetliku teenistuse taastamise eest, ilma milleta võib tõeline ärkamine, kui see ka algab, kiiresti lämbuda või jääda liig pinnapealseks selleks, et puudutada Jumala rahva sügavusi ja isegi kui see puudutab, siis võib see jääda justkui eraldatuks ning mitte levida laiadesse rahvakihtidesse.

See on väga oluline õppetund. Ma arvan, et meil ei ole ilmselgelt piisavalt palveid prohvetliku teenistuse taastamiseks, et Jumal tõstaks üles oma prohvetid, puhastaks need, kellele Ta prohvetliku teenistuse usaldas, et pühitseks ja koondaks neid eesmärkidele, mis Ta neile andis. Loomulikult ei kehti see ainult prohvetite, vaid kõigi Jumala teenijate kohta, olenemata sellest, millised kingitused neil on.

5.2. Prohveteeringud mitte ainult tänapäeva kohta

Nende prohvetite teenimisel on veel üks oluline punkt. Kõigile neile ei antud mitte ainult oma aja kohta asjakohaseid ennustusi, vaid ka suuri ennustusi tuleviku kohta, eriti lõpuaja ärkamiste kohta (Iisraeli maal ja kogu maailmas), alates Messia esimesest tulemisest kuni tuhandeaastase kuningriigini pärast Tema tagasitulekut.

Selgub, et kui Jumala prohvetid on õiges kohas ja õigel ajal ning teevad seda, mida Issand neile annab, vaatamata välistele ja sisemistele takistustele ning oma rahva ja võimude vastuseisule, siis Jumal tõstab nad järgmisele tasemele ja avab neile kauge tulevikku.

6. Vähemuste ärkamine, mis mõjutas enamust

Kõigil neil juhtudel ei puudutanud ärkamine ainult Iisraeli jääki, kuigi tundub, et selles osales vaid väike jääk. Kuid äratus sai määravaks kogu Jumala rahva jaoks. See on meie kõigi jaoks kõige olulisem õppetund. Kui see vähemus Jumala rahvast oleks oodanud, et ülejäänud võimas Iisraeli osa nendega ühineks ja oleks kõhelnud kogu rahva eest vastutuse võtmisest (meenutagem Taanielit, kes ärkamise algatas), siis ei oleks toiunud mingit ärkamist, ei oleks templit, Jeruusalemma ega kogu Juudamaad.

Kuid see ärkamine määras kogu Iisraeli ja suurel määral kogu inimkonna ajaloo. Aga selle kirjeldusest sai osa Piiblist, Tanakhi (V.T) valmimine. Ilma nende ärkamisteta poleks Messia Ihu, Tema teenistust ja kogu inimkonna pääse oleks jäänud ilmnemata. Sõbrad, kas te kujutate ette, mida suudab vähemus! Seda juhul, kui esiteks ei järgne see vähemus enamuse kurjusele ja teiseks järgib Messiat kõikjal, kuhu Ta neid juhib.

Boris Grisenko, KEMO (Kiievi Messiaanliku Koguduse) rabi.

Seminari “Ärkamised teise templi perioodil” materjalide põhjal.

Allikas: Особенности еврейских пробуждений в Персидской империи (kemokiev.org)