Juudi kommentaatorid Toorast

Pärast Simchat Torah püha hakkavad juudid uuesti Toorat uurima, alustades 1. Moosese raamatuga. Rabide sõnul läheb HaSatan igal aastal, kui Toora lugemised 5. Moosese viimase peatükiga lõppevad, Jumala ette süüdistama juudi rahvast öeldes, et nüüd, kui nad lõpetavad 5. Moosese raamatu, ei uuri nad enam Toorat. Nii et peale Simchat Torah´d , niipea kui oleme lõpetanud viimase Moosese raamatu peatüki lugemise, keerame Toora tagasi 1. Moosese 1. peatükki, et tõestada, et HaSatan on valetaja.

Mitu aastat tagasi töötas Miriam (minu naine) ühe juudi õigeusu õpetlase juures. Tema pere kutsus meid armsale õhtusöögile nende sukaasse Sukkoti ajal. Pärast kutsusid nad meid oma koju. See mees kutsus mind ülakorrusele, kus tal olid kõik Talmudi köited. Igal lehel oli Mishnah, see on heebrea keelne kommentaar Toora kohta, koos Gemaraga, mis omakorda on Mishna aramea keelne kommentaar. See mees suutis mõlemas keeles soravalt lugeda. See avaldas mulle muljet.

Otsustasin temalt küsida, mida ta arvab taevast ja põrgust. Ta vastas umbes nii: “Taevas – Gan Eden – on koht, kuhu kõik õiglased lähevad pärast seda elu. Nad õpivad Toorat 24 tundi päevas. Nad kunagi ei peatu selleks, et süüa või magada. Nad lihtsalt uurivad Toorat.”
     Mainisin talle, et paljud inimesed ei ole rahul sellise pildiga Gan Edenist, seetõttu küsisin temalt, milline põrgu siis on. Ta ütles midagi sellist: “Põrgu – Gehenna – on see, kuhu ülekohtused pärast seda elu lähevad. Nad õpivad Toorat 24 tundi päevas. Nad ei peatu kunagi selleks, et süüa ega magada. Nad lihtsalt uurivad Toorat.”

Tõenäoliselt ütles ta seda irooniaga aga ma sain aru! Toora uurimine ei lõpe selle eluga. Ja me peaksime õppima Toorat armastama selles elus, vastasel juhul on taevas meie jaoks põrgu!
     Kui heebreakeelsetele pühakirjadele lisati raamat, siis kontrolliti alguses, kas see raamat on seda väärt. Kui see oli Tooraga vastuolus, ei saanud seda juutide raamatute kaanonisse lisada. Sama testi tuleks kohaldada ka Uue Testamendi suhtes. Kõik UT kirjutiste tõlked, mis on Tooraga vastuolus, tuleks tagasi lükata.
     Mul on Artscrolli väljaantud Schottensteini interlineaarne Chumash, mis sisaldab viit Toora raamatut, koos üsna ulatuslike rabide kommentaaridega kõigi viie raamatut kohta ja see sisaldab ka Haftarahi iga Toora portsjoni kohta. See on suurepärane, tohutu, üheköiteline väljaanne, peaaegu 1700 lehekülge kaunilt kokku köidetud. Varem kasutasin Rashi viiest köitest koosnevat Toora kommentaari, kuid praegu kasutan seda harva. Ma ei ole alati rabide kommentaaridest vaimustatud, kuid ometi eelistan neid kristlikele kommentaaridele.

See artikkel sisaldab teavet, mis on kriitiline mõnede nende Toora juudi kommentaatorite suhtes. Tahaksin seda kriitikat selgitada. Nad kõik olid intellektuaalsed geeniused. Neil oli peaaegu entsüklopeediline mälu. Nendega võrreldes ei pruugi mina tunduda nii helge mõistusega. Kuid sellest hoolimata võib meil olla erinevusi doktriinide ja uskumuste osas. Ja muidugi ei nõustu ma traditsiooniliste juudi kommentaatoritega, kes lükkavad tagasi Yeshua kui Messia.
     Chumash, mida ma kasutan, sisaldab Onkelose kirjutatud arameakeelset targumit. Sõna targum tähendab heebrea keeles “tõlget”. Kuid seda sõna kasutatakse tavaliselt tanakhi (VT) arameakeelsete tõlgete puhul. Onkelos lõpetas oma Toora Targumi (tegelikult parafraseeritud) umbes 110. aastal m.a.j. [1] Hiljem tekkis Nevi’imide (prohvetite) Yonatan Targum. Mõlemad targumid on judaismis laialdaselt aktsepteeritud. Ketuvimi (“Kirjutised – Psalmid, Õpetussõnad ja Iiob “) kohta ametlikku Targumit pole.

ONKELOS


Onkelos (35 kuni 120 m.a.j) oli erakordne õpetlane. Ta oli ka judaismi pöördunud ja tegelikult Tiituse vennapoeg – jah, selle sama Tiituse, kes vastutab Jeruusalemmas teise templi hävitamise eest 70. aastal pKr. Ta lõpetas oma Toora Targumi umbes 110 m.a.j. Rooma keiser ei olnud eriti õnnelik selle üle, et Rooma aristokraat pöördus judaismi. Legendi kohaselt saatis ta kolm erinevat meesterühma Onkelost arreteerima. Iga kord õnnestus Onkelosel veenda neid mehi juudi usu tõelisuses, pannes nad judaismi pöörduma. Seejärel loobusid Rooma võimud tema vahistamise katsetest. Oli see nii või mitte, aga see on huvitav legend. Mind huvitab pigem rohkem see, et Onkelose targum, judaismi pöördunud pagana targum, on kõige lugupeetum targum. Onkelose targum on küll lisana kogu mu Chumashis (5. Moosese raamatus), kuid ainult aramea keeles, ingliskeelset tõlget pole.

RASHI


Samuti on minu Chumashi lisatud ka Rashi kommentaar. Rashi sündis 1040. aastal Prantsusmaal , kuid veetis suure osa oma elust Saksamaal. Ta asutas Saksamaal Wormsis yeshiva, kuid lõpus läks tagasi Prantsusmaale, kus ta 1105. aastal suri. Ta oli ka veinimüüja, tootes peeneid veine. Paljud likööriärid müüvad endiselt Rashi veini, kuigi ma kahtlen, kas neil veinidel on Rashi’ga seost.
     Rashi täiustas heebreakeelset kommentaari kogu Tanakhi (VT) kohta, ja viis lõpule kommentaarid 30-st Talmudi 39-st traktaadist. Need olid mõlemad tohutud ülesanded. Tema ajal polnud trükikodasid. Alles sajandeid hiljem jaotati Piibel peatükkideks ja salmideks, kui katoliku munk selle kasuliku teo ära tegi. Rashi kommentaarid Toora kohta on nii austatud, et Rashi Toora kommentaaridel põhinevad umbes 300 teist kommentaari! Tema kommentaar minu Chumashis on kõik unikaalses heebrea keeles. Rashil oli kolm tütart, kuid poegi polnud. Ta on kuulus ka selle poolest, et kõik kolm tütart olid suurepärased õpetlased ja mõlemad abiellusid ka suurte õpetlastega. Ehkki enamik ortodoksseid juute teevad selle peale nägusid, disainisid mõlemad tütred endile naiselikud tzitziotidega (narmastega) talitid (palvesallid). Lugesin aeg-ajalt inglise keelde tõlgitud Rashi kommentaare, kuid ausalt öeldes ei huvita see mind nii väga. Vahel teen nalja, et Rashi jõi oma kommentaare kirjutades ilmselt liiga palju oma peent veini. Aja möödudes olen hakanud seda rohkem hindama.

MAIMONIDES


Kõige kuulsam kommentaator on Maimonides, keda sageli nimetatakse “Rambamiks”. Ta sündis 1135. aastal Hispaanias ja suri 1204. aastal Tiberiases Iisraelis. Ta kirjutas ulatuslikke kommentaare nii Tanakhi kui ka Talmudi kohta. Ta kirjutas ka Mishneh Toora (“Teine Seadus”) koos juhistega Halachahi kohta (rabiini tõlgendused mitzvoti (käskude) järgimise kohta). Mõistet Mishneh Torah kasutatakse ka 5. Moosese raamatus, mis kreeka keeles tähendab ka “Teist Seadust”.
     Üldiselt ei ole ma Maimonidesest vaimustuses, kuna ta suhtub Pühakirjasse allegooriliselt, nagu seda tuleks alati võtta piltlikult. Üldiselt on minu seisukoht: “Kui sõnasõnaline tõlgendus on mõttekas, siis ärge otsige muud mõtet.” Peaksin seda natuke lähemalt selgitama. Pühakirjasse sügavamale kaevates on sealt võimalik noppida sügavamaid tähendusi. Üldiselt aga ei meeldi mulle allegoorilised tõlgendused – see, mida kristluses sageli tehakse. Mis veelgi hullem Maimonides püüab sageli ühendada kreeka filosoofiat Tooraga. Minu jaoks on see nagu õli ja vee segamine. Nad ei segune. Maimonides kirjutas ka “Eksinute juhi”. Üritasin seda lugeda. Ma ei pea ennast rumalaks, kuid mul oli raske seda raamatut mõista. Mida rohkem ma seda lugesin, seda rohkem segadust see minus tekitas. Maimonides oli ka arst.
     Oleme külastanud Maimonidese pühakoda Iisraelis Tiberiases. Ja see on tõesti pühamu. Miriam ja mina olime natuke šokeeritud, kui nägime kümneid küünlaid põlemas hiiglasliku Maimonidese portree ees. Tundus nagu oleksime katoliku kirikusse sisenenud. Ent me ei saa Maimonidest selles surmajärgses pühakojas süüdistada. Mainisin Maimonidest, sest ka minu Chumashis leidub tema kommentaare.

NACHMONIDES


Minu lemmikkommentaator on Nachmonides, tuntud kui “Ramban” nii, et mitte segi ajada Rambamiga. Nagu Maimonides, sündis ka Nachmonides Hispaanias, aastal 1194, ja oli samuti arst. Ta oli juba teismelisena praktiseeriv arst! Ilmselt oli ta taaskord üks geniaalne juut. Mulle meeldivad tema kommentaarid, sest tema propageeris Toora sõnasõnalist tõlgendamist. Tal oli ka mõistusevastaseid ilmutusi. Ainult 1. Moosese raamatu 1. peatükki lugedes mõistis ta, et on kümme dimensiooni: neli on teada ja kuus on teadmatud. Mina saan aru pikkusest, laiusest, kõrgusest ja ajast. Mul on raske mässida oma aju kuue teise mõõtme kontseptsiooni ümber. Kuid paljud kaasaegsed füüsikud on jõudnud nende lisamõõtmete puhul samale järeldusele, mida Nachmonides juba peaaegu 800 aastat tagasi mõistis.
     Keskaegses Hispaanias toimusid aeg-ajalt üritused nimega “dispuudid”. See oli avalik arutelu, kus õpetlasest rabi oli sunnitud väitlema mõne kristlasest õpetlasega. Kohtunikud olid ka kristlased (muidugi katoliiklased). Arutelud toimusid juudi ja kristlike usundite tõdede üle. Kui juudi rabi jäi kaotajaks, olid selle linna juudid sunnitud pöörduma katoliiklusse. Juudid, kes usuvahetusest keeldusid, sunniti pagulusse või põletati tuleriidal. Kui rabi võitis arutelu, võis juudi elanikkond paigale jääda ja jätkata oma usu praktiseerimist.
     1263. aastal oli Barcelonas kavandatud dispuut. Nachmonidest sunniti väitlema kristlasest õpetlasega. Kaardid olid selgelt Nachmonidese vastu, kuna kohtunikud olid kõik katoliiklased. Kohtunikele avaldas Nachmonidese loogika siiski muljet ja nad otsustasid, et Nachmonides on arutelu võitnud. Seetõttu võisid juudid jääda Barcelonasse ja jääda oma usule truuks. 4 aastat hiljem oli aga Nachmonides sunnitud Hispaaniast lahkuma. Lõpuks jõudis ta Iisraeli ja suri Tz’fatis (Safed), mis on Iisraeli kõige müstilisem linn. Nachmonides oli ka kabalist, millega ma ei nõustu. Ma nimetan Kabalad mõnikord juudi okultismiks, millel on hinduistlik varjund, sest Kabala õpetab selliseid asju nagu reinkarnatsioon. (Suur osa sellest on aga lihtsalt igav.)

YESHUA


Veel üks suurepärane Toora juudikommentaator on Yeshua! Paljud inimesed usuvad, et Jeesus tuli maa peale selleks, et luua uus usk. Tõde on aga see, et Yeshuast sai vana religiooni – judaismi – Messias. Ei Tema ega Tema talmidimid (jüngrid) ei pöördunud ristiusku. Nad olid juutide Messia juudist järgijad. Tema Mäejutlus on Halachahi väga rabiinne tõlgendus. Kuigi paljud kristlased usuvad, et Jeesus tuli seadust tühistama, ütles Yeshua:
17 Ärge arvake, et Ma olen tulnud Seadust või Prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma.
18 Tõesti, Ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao Seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud.
19 Seda, kes iganes nendest käskudest ka kõige pisema tühistab ja teisi sedasama tegema õpetab, hüütakse kõige pisemaks taevariigis. Kes aga selle järgi teeb ja õpetab, seda hüütakse suureks taevariigis. [2]
Käskude nõrgendamise asemel karmistas Ta neid tegelikult, sealhulgas keelud tappa (5: 21-22), abielu rikkuda(5: 27-29), lahutada (5: 30-32), anda valesid lubadusi (5:33) ja käsust ligimest armastada (5: 43-48).
     Muidugi oli Yeshua palju rohkem kui Sõna kommentaator. Ta oli Sõna! Nagu öeldakse Johannese 1: 1-3: “1 Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. 2 Seesama oli alguses Jumala juures.Kõik on tekkinud Tema läbi ja ilma Temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud” Pühakirjadest olid Yeshua eluajal esimesel sajandil olemas Tanachid ja Toora, mida Yeshua sageli tsiteeris.

RAV SHA’UL (PAULUS)


Võib-olla kõige valesti mõistetum isik on Rav Sha’ul, kes on tuntud ka Paulusena. Isiklikul tasandil jätkas ta jumalateenistusi ja õpetamist sünagoogides (Apostlite teod 13:14; 17: 2; 17:17 18: 4; 18:29). Ta täitis ja praktiseeris templiohvreid (Apostlite teod 21:26). Ta ütles: “Ma olen juut” (Apostlite teod 22: 3). Ta ei nimetanud end kunagi kristlaseks. Apostlite tegudes 23: 6 ütles ta: “Ma olen variser, variseride poeg.” Ta ütles:  „Ma ei ole patustanud ei juutide Seaduse ega pühakoja ega keisri vastu.” (Apostlite teod 25: 8). Ta ütles: “Ma pole midagi teinud meie rahva (juutide) ega isade tavade vastu” (Apostlite teod 28:17).
     Rm 2:13 ütles Paulus. “Jumala ees ei ole ju õiged Seaduse kuuljad, vaid Seaduse täitjad, kes mõistetakse õigeks. ” Roomlastele 3:31 ütles Paulus: ” Kas me siis tühistame Seaduse usu läbi? Ei sugugi! Me vaid kinnitame Seadust. ” Kuigi paljud väidavad, et käskude mitte pidamine teeb neid vaimlikuks, ütles Rav Sha’ul: ” Ma tean küll, et Seadus on vaimulik, mina aga lihalik…” Rooma 7:14. Vähemalt 90% sellest, mida Paulus õpetas, oli see, mida võis nimetada “pro-Tooraks”. Paljud kristlased peavad siiski kinni 10%-st tema õpetustest, mida võib valesti tõlgendada kui “anti-Toorat”. Jumala juhised (Toora) on igavesed, nagu on näha psalmis 119: 144,152 jne.
     Arusaam, et Jumal on oma meelt muutnud ja Tooraga lõpparve teinud, on vastuolus Tema olemusega. Malaki 3: 6-s lugesime: “Mina, Issand, ei ole ennast muutnud …” Kreeka ja rooma jumalad ja jumalannad olid tujukad ja muutliku meelega. Jumal, keda meie kummardame, ei muutu. Patu definitsioon Uues Testamendis ütleb meile: ” Igaüks, kes teeb pattu, rikub ka Seadust, ning patt on seaduserikkumine. ” (1Jh 3: 4). Vau! See kõlab nagu patu definitsioon, mille leiame Tanakhist (VT)!
     Kiirustan siinkohal lisama: me ei täida Seadust (Jumala juhiseid) selleks, et pääseda. Selle asemel sisaldab seadus Jumala juhiseid neile, kes on juba lunastatud. Nagu Yeshua ütles: “Kui te armastate Mind, siis pidage Mu käske! ” (Jh 14:15).

Samuti loeme: “

3 Ja sellest me tunneme ära, et oleme Teda mõistnud, kui me peame Tema käske.
4 Kes ütleb: „Mina tunnen Teda”, aga ei pea Tema käske,  see on valetaja ja temas ei ole tõde.
5 Kuid kes peab Tema sõna, selles on tõesti Jumala armastus saanud 
täiuslikuks. Sellest me tunneme ära, et oleme Temas.
6 Kes ütleb enese püsivat temas, see on ka ise kohustatud käima nõnda, nagu Tema on käinud. (1Jh 2: 3-6).

Ja muidugi oli Yeshua juut, kes pidas Toorat.


[1] “Meie aja järgi,” võrdne A.D.

[2] Matteuse 5:17-19

Allikas: https://petahtikvah.com/Articles/JewishCommentatorsonTorah.htm#_ftn2