Kaasaegsed juudivastased valed Messia ihus

Saksa luterlaste seas, kes holokausti trauma tõttu püüavad juute üldse mitte puudutada, aga ka väikese osa katoliiklaste ja mõnede evangeelsete kristlaste seas Ameerikas on levinud vale, et juutidele pole vaja evangeeliumi kuulutada. On isegi üks Ameerika vaimulik, kes kogub Iisraeli jaoks  Ameerika kristlaste konverentse, kus osalevad tuhanded usklikud. Ja samal ajal selleks, et omada lähedasi kontakte Iisraeli võimude ja ortodoksete rabidega, tõotas, et ta enam juute ei evangeliseeri, aga et ta isegi enam ei toeta messiaanlikke kogudusi.

Need usklikud järgivad järgmist ideed: juudid kannatasid nii palju ja neil on oma Toora, seetõttu pole vaja neile kuulutada, et Ješuas on pääste, sest mingil salapärasel viisil saavad nad päästetud ilma tõelise hea sõnumita. See on viimase aja kõige tõsisem eksiarvamus. Kui antisemitism ja asendusteooria Messia Ihus on juba umbes 2000 aastat vanad, siis see mõte, et juutidel on oma päästetee, mis on kõigist rahvastest eraldiseisev, tekkis alles 20. sajandil.

See on kaasaegne äärmus, mis õõnestab evangeeliumi aluseid. Sest kui juudid ei vaja evangeeliumi, kui juudid saavad päästetud ilma Ješuata, ilma Tema lepitusohvrita, ilma Tema ülestõusmiseta, ilma Püha Vaimuta, kelle Ta saatis, siis sel juhul saavad kõik päästetud ilma evangeeliumita. Aga see on vale. Kogu evangeelium on suunatud juutidele ja ainult päästetud juutide kaudu saab see olla õigesti ja täielikult kättesaadav igale inimesele mis tahes rahvusest.

Autor: Boris Grisenko / https://www.facebook.com/boris.grisenko