Jutluse tähelepaneliku kuulamise kadunud kunst

Iga pühapäeva hommik pakub palju võimalusi kummardamiseks kohalikus kirikus. Laulu ja palve kaudu tõusevad kiituslaulud Issanda poole, valmistades südameid ette Pühakirja avamiseks ja Jumala Sõna kuulutamiseks. Koguduseliikmed on alguses tähelepanelikud, kuid jutluse edenedes tähelepanu väheneb ja hajub. Telefonid tulevad välja ja unised pead noogutavad. Paljud, kes võivad näida väliselt tähelepanelikud, on sisemiselt hõivatud. Võimas ja muutev Jumala Sõna jõuab ükskõiksete ja tähelepanematute  kuulajateni.

Jumala Sõna hea kuulamine on muutunud unustatud distsipliiniks. Kui palju pühapäevahommikuseid jutlusi oleme kuulnud, ilma et oleksime kunagi neid vaimselt töödeldud või sisemiselt vastu võtnud? Häid raamatuid Jumala Sõna tõhusa kuulutamise kohta on palju, aga mis siis, kui probleem pole ainult jutlustajas? Mis siis, kui meie kirikutes on diagnoosimata probleemiks see, et paljudes pinkides istuvad halvad kuulajad? Kuidas me saame õppida kuulmise ülistuse kunsti?

See on Issanda Sõna

Võib-olla on suurim takistus jutlusel osalemisel suutmatus hinnata jutluse taga peituvat vaimset reaalsust. Kui Jumala Sõna avatakse, räägib Jumala Vaim selle kaudu oma rahvaga. Kui Iisrael sai Siinail kümme käsku, rääkis Jumal kuuldavalt oma rahvaga taevast (2Ms 20:22). Kujutage ette hirmu, kui näete tuld mäel ja välku taevas ning kuulete Jumala häält müristamas, kui Issand ilmutas oma moraalset tahet oma rahva jaoks!

Kui täna avatakse kirjalik Jumala ilmutus, ei pruugi sellega kaasneda tuld ja äikest, kuid Jumala Sõna ei ole vähem autoriteetne ja võimas kui Siinail. See on vaimne tuli ja äike meie südametes. Peame kohandama oma ettekujutust jutluse kuulamisest pelgalt inimjutlustaja arvamuste kuulamise asemel Jumala hääle kuulamisele, kes pöördub meie poole oma Vaimu kaudu Tema Sõna läbi.

Aktiivne kuulamine kui ülistusviis

Issand hoolib sellest, mida me pühapäeva hommikul oma mõistusega teeme. Kui meie mõtted ei ole keskendunud Jumala Sõnale, kui seda kuulutatakse, siis jätame kasutamata võimaluse Jumalat ülistada. Roomlastele 12:1 manitseb usklikke tooma oma ihud elavaks ohvriks Jumalale, mida Paulus nimetab meie vaimseks ülistuseks. Jumala kommunikatsioon meiega Pühakirja kaudu uuendab meie meelt, suunab ümber meie mõtted, suunab ümber meie südamed ja seab meie soovid tähtsuse järjekorda. Kuulutatud Pühakirja kuulamine võib olla ülistus!

Kuid see juhtub ainult siis, kui lubame Vaimul teha oma ümberkujundavat tööd meis, olles aktiivselt kaasatud kuulutatavasse Sõnasse. Ükski kristlane pole kunagi kuulmisosmoosi (osmoos – lahusti) kaudu vaimselt kasvanud. Peame aktiivselt kuulama oma Jumalat Pühakirja kaudu.

Kuidas jutlust kuulata

Kuidas aga kuulata aktiivselt? Siin on kolm soovitust.

1. Valmistuge eelnevalt Jumala häält kuulma

Me ei ole kutsutud olema passiivsed meelelahutuse vastuvõtjad koguduse koosolekutel, vaid pigem aktiivsed jumalateenistusel osalejad. Seega peaksime end mentaalselt ja vaimselt ette valmistama Jumala Sõnale tähelepanu pööramiseks.

Kiire või kaootiline laupäeva õhtu või pühapäeva varahommik ei lase mul koguduses piisavalt keskenduda ja pühendada tähelepanu Jumala Sõnale. Enne jumalateenistust seadke esikohale vaikne mõtiskluse, rahuliku tegevuse, vaikse lugemise või palve aeg, et valmistada oma südame ja meele ette Issanda kuulmiseks.

2. Arendage keskendumise distsipliini

Kuna meie meeled on juba niigi altid ekslema, peaksime leidma viise, kuidas end hoida ülesandele keskendunult. Märkmete tegemine võib olla kasulik viis jutluse aktiivseks kuulamiseks. See ei pea olema tüütu. See võib olla sama lihtne kui püüda kindlaks teha jutlustaja põhiteema ja peamised punktid. Kui jutlus on selgitav, võiks iga salmi lõigu ja peamiste mõtete visandamine olla lihtne viis kuidas kaasa lüüa. Teiste jaoks võib joonistamine või sirgeldamine võimaldada sügavamat keskendumist ja Pühakirja ellurakendamise punktide säilitamist.

Tähelepanu segavate tegurite kõrvaldamine telefonide, kellade ja muude seadmete vaigistamise kaudu on samuti oluline, et keskendunult kuulata. Võib-olla isegi selle kohandamine, kellega Te jumalateenistuse ajal kõrvuti istute, võimaldab Teil jutluse ajal oma mõtteid paremini kontrollida.

3. Jätkake Sõna üle mõtisklemist pärast selle kuulamist

Leidke kohtumispaiku, kus jutlust teistega arutada. Sageli jagab meie pere lõuna- või õhtusöögi ajal päevasõnumit või märgib ära ühe oma eluvaldkonna, kus võiksime ühe konkreetse jutluses mainitud punkti ellu rakendada. Selleks, et süvenenult ja püsivalt sõnumit hoida on oluline anda endale aega ja võimalusi jutlustesse süvenemiseks ja leidmaks viise nende ellu rakendamiseks. Ärge astuge kirikuhoone uksest välja jättes maha kõige selle, mida olete just kuulnud. Võtke see endaga kaasa.

Vaadake piiblitekste ja selle ellu rakendamise viise uuesti nii üksi olles kui ka teistega vesteldes. „Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas” (Kl 3:16) terve nädala.

Issand räägib oma rahvaga võimsalt oma Vaimu ja oma Sõna kaudu. Jumala rahvas peab õppima aktiivselt kuulama, võimaldades Pühakirjal teha oma ümberkujundavat tööd meie meele uuendamise kaudu. Kui me kuulame hästi Pühakirja kuulutamise ajal, siis ülistame oma kuulamise läbi Jumalat.

Autor: Jonathan J. Rowley / Lost Art of Attentive Sermon Listening (thegospelcoalition.org)

Meditsiini kadunud kunst

Dr Bernard Lown (sündinud Boruch Laz) elas 99-aastaseks. Tänavu veebruaris, oma sajandal eluaastal, lahkus ta paremasse maailma. Lown .....

Hoiduge lindude eest. Kuidas saatan jutlusi šaboteerib

Igal pühapäeva hommikul istuvad nad meie seas. Kuulake tähelepanelikult ja kuulete nende tiibu meie peade kohal sahisemas. Lauluhääled .....

Kogu Ameerikas tuntud “rändjutlustaja” Francis Asbury elust ja strateegiatest

Francis Asbury (1745-1816) oli esimene metodisti piiskop Põhja-Ameerikas, kes saabus sinna 1771. aastal. Temast sai Baltimore'i maakonna metodistide .....

Dietrich Bonhoeffer: katkendeid jõulujutlustest

"Vaikimine kurja ees on iseenesest kurjast. Jumal ei jäta seda karistamata. Mitterääkimine on rääkimine. Mitte midagi tegemine on .....

“Ma pole teid kunagi tundnud”: kadunud religioossete inimeste saatuslikud pettekujutlused

Kas on hullemat kadunud olemise seisundit kui see, kus kadunuks jäädes olete veendunud, et olete leitud? Rääkides kõigist .....

Te ei tea, millal jutlustate oma viimase jutluse

Jeesus pidas oma viimase avaliku jutluse teisipäeval, umbes 31. märtsil 33 pKr. Salmides Matteuse 23:1–39 leiduv sõnum hoiatab .....

Naise piinamisest vanglas jutlustamiseni – pastor Kumari lugu Indiast

Pastor Kumar läbis pika tee koduvägivallast ja teiste kristlaste tagakiusamisest kuni kristlusse pöördumiseni. 2023. aasta WWL-i tagakiusamise aruandes .....

Kas oleme muutnud oma lemmikjutlustajad ja -õpetajad ebajumalateks?

Kirikus on üks probleem, mis on seal olnud sõna otseses mõttes sajandeid. Ma ei tea, kas tänasel sotsiaalmeedia .....

Pearl Harbori rünnakut juhtinud jaapanlane pöördus pärast 40 kuud Jaapani vangistuses veetnud ameeriklase jutlust Kristuse poole

Sõda loob vaenlasi. Miljonid inimesed on täis vihkamist üksteise vastu tohutu hulga rikutud elude, lähedaste surma ja kõige .....

George Whitefield – minust ei saa sametise keelega jutlustajat

George Whitefieldi elu ja teenistus: elamine ja jutlustamine justkui Jumal oleks tõeline (sest Ta on). Faktid George Whitefieldi .....