Kahesugused seadused

Rabi Joseph Itzhak, üks Ljubavitshi rabidest, ütles: ”On olemas
kahesugused seadused. Ühed sünnitavad elu, teised sünnivad elust.
Maailma rahvaste seadused sünnivad elust ja sellepärast on need
igas riigis erinevad. Toora on Jahve seadus ja see sünnitab elu.
Seepärast on see igal ajal ja igas kohas muutumatu.

Ezra Chovkin “Perekonnaalbum”