Kallis Timoteos, pööra oma pilk truudusele

Kallis Timoteos,

Armu sulle ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Viimati, kui ma sulle kirjutasin, tuleta meelde, et püüdsin sulle meelde tuletada, kasutades meie kalli venna Peetruse sõnu, et pead leidma oma rahulolu ainult Kristuses, muidu oled oma teenistuses pidevalt pettunud… Pea meeles, et see oli minu esimene märksõna sulle teenistuses: rahulolu. Täna kirjutan sulle ja soovitan teist, sama olulist märksõna: ustavus.

Mu kallis vend Kristuses, maailm püüab sind suruda oma Jumalat salgavasse vormi, kui on vaja hinnata sinu edu teenistuses. Maailm ja võib-olla paljud heatahtlikud, kuid lihalikult meelestatud inimesed su koguduses ütlevad sulle, et su teenistuse edukaks pidamiseks peavad inimesed regulaarselt Kristuse poole pöörduma ja järvekaldad peavad olema  ääristatud kandidaatidega kuna su kogudus on üleöö astronoomiliselt kasvanud. Nad püüavad sulle maha müüa mõtte, et need on teenistuse edu märgid, ja sind võib selline odav arutlus meelitada. Ära usu seda.

Kuigi me kindlasti soovime terveid kogudusi ja tahame näha, et palju uskumatuid kogeksid Kristuse mõjusat armu, pead meeles pidama, et pöördumine ja koguduse kasv on Jumala asi. (Meenuta, mis juhtus pärast nelipühi, kui Jumal lisas oma kogudusse ühe päevaga rohkem kui 3000 inimest? Kas see polnud hiilgav?) Need võivad olla mõõdikud selle kohta, mida Jumal su teenimistöös teeb, kuid mitte ilmtingimata. Tuleta meelde valeprohveteid, kelle eest ma sind hoiatasin, kes on Efesose koguduses mässanud, ja mäletad ka neid superapostleid, kellega ma Korintose kirikus tülitsesin? Nad kogusid palju poolehoidjaid ja kes meist võiks arvata, et nende valeõpetuse vili on tervislik?

Timoteos, Jumal ei kutsu sind olema kõikvõimas, sest sa oled lihtsalt nõrk saviastja ja tavaline nõu. Jumal ei kutsu sind olema kõiketeadja, sest kõik inimesed on sellises teadmatuses, et Jaakobus pidi meile meelde tuletama, et see, kes teeb plaane ilma Jumala suveräänsust arvestamata, on patuselt häbematu. Jumal ei kutsu sind olema kõikjalviibiv, sest sa teenid asjata, kui püüad patuse hirmu tõttu olla kõikjal. Jumal ei kutsu sind inimestele meeldima, sest inimesed on muutlikud. Kirikuliikmed, kes sind täna ülistavad, nõuavad sama suure tõenäosusega sinu tagandamist, kui su teenistus ähvardab rikkuda rahu kuningriikides, mille üle nad troonivad. Ta ei helista sulle, et nende kiitust teenida. Pead ainult Talle meeldima. Jumal ei kutsu sind kartma inimesi. Sa pead Teda kartma. Kui sa kardad Jumalat ja mitte midagi muud ning vihkadpattu ja ei midagi muud, võib Jumal su teenistuse kaudu maailma tagurpidi pöörata.

Ei, Jumal kutsub sind lihtsalt olema ustav. Ta kutsub sind olema ustav Tema karja toitmisel ja juhtimisel. Pea meeles, see on Tema kari. See on Tema kuningriik, mitte sinu oma. Sind on kutsutud seda Tema armust ustavalt üles ehitama. Mida selline ustavus endaga kaasa toob? See ei näe välja selline, mida maailm nimetab “eduks”, ja sa pead selle mõtte nüüd oma südames ja meeles paika panema. Jumal on kutsunud sind ustavusele oma Sõna kuulutamisel, olles alati valmis Tema tõde kuulutama. Jättes maha kõik muu, on Jumal kutsunud sind igal isandapäeval Jumala kõnesid Jumala rahva ette tooma Jumala auks. Ära muretse tulemuste pärast. Tulemused on Jumala asi. Ta on kutsunud sind õppimisel ustavusele, et näidata end heaks kiidetud töömehena, kes suudab Tema Sõna õigesti jagada. See on alati esmatähtis: mitu tundi õppimist ja palvet kinnitab sind selles üliolulises ettevõtmises. Ta on kutsunud sind olema ustav evangeeliumi valvamisel, mille Ta on teie hoolde andnud, mis tähendab, et pead teadma tervet õpetust ja õpetama mõistlikku õpetust. Ta on kutsunud sind olema ustav ka valeõpetuse ümberlükkamisel. Seetõttu, mu kallis poeg, pead sa kõvasti tööd tegema, et olla pastor/teoloog. See on teenimises ustavuse suur osa. Jumala Sõna uurimine ja teoloogia õppimine on raske töö, kuid selline töö toob igavest kasu, sest nii on Jumal oma lõpmatus tarkuses selle määranud.

Seega kutsub Jumal sind olema ustav oma õpetuse valvamisel, kuid ta kutsub sind ka olema ustav oma elu ja käitumist hoolikalt jälgima, mida Saalomon Õpetussõnades nimetab „valvamaks oma südant kogu valvsusega”. Kuigi sa oled noor, pead sa olema ustav selle armu teoloogia järgimisel, mis on sulle antud Jumala Sõna kaudu. Kas su inimesed peavad su teoloogiat veenvaks, kui teoloogial, mida sa väidetavalt armastad, on su elule vähe märgatavat mõju olnud? Kuidas saad kiita armu teistele, kui ei ole valmis elama jumalakartlikku ja armulist elustiili? Armu mees peab olema armuline mees, ütles mulle kord üks tark ja jumalakartlik tark.

Pead olema ustav, paludes, et Jumal kujundaks sinus need iseloomuomadused, mille ma sulle ühes teises kirjas edasi andsin, jooned, mille Jumal andis mulle oma alamkarjaste jaoks. Pead olema ustav pereisa, armastama oma naist nii, nagu Kristus armastas kogudust, ja õpetama tulevasi lapsi Issanda distsipliini ja õpetuse järgi. Pead paluma meie Issandalt igapäevast armu, olles kaine mõtlemisega, enesevalitsusega, austusväärne, külalislahke ja leebe. Pead oma kõrvad kinni toppima ja oma südamesilmi kaitsma surmava rahapeibutise eest ning pead suutma õpetada ja armulisel ja meeldival teemal teistega tõde üle arutleda. Nende omaduste väljaelamine Jumala armust ja palvetamine, et Jumal kannaks sinu sees kõiki oma Vaimu vilju, on osa sellest, mida tähendab olla ustav Jumala Sõna kuulutaja.

Ja sa pead ustavuses püsima ka siis, kui su ümber on teenistuses sõda puhkenud. Pea meeles, et sa oled Kristuse sõdur. Kuni meie Issand naaseb, oled sõjas, mitte rahus. Seega pead võitlema head usuvõitlust enda ja oma rahva nimel. Pead järjekindlalt armastama oma koguduse liikmeid, isegi neid kergesti ääritavaid ja parandamatuid hingi, kes ei jaga sinuga oma armastust ja laimavad su head nime teistele. Pea meeles, mida ma Korintose kogudusele ütlesin: Armastus lepib kõigega, usub kõike, loodab kõike, talub kõike. Pead neid armastama sellise isetu armastusega, mis ajas meie Päästja ristile.

Timoteos, olenemata sellest, mida maailm sulle ütleb, ükskõik mida heasoovlikud kirikuinimesed sulle ütlevad, kui sa teed kõike seda järjekindlalt, oled sa Jumala poolt heaks kiidetud töötaja, kes ei pea häbenema, olenemata sinu kiriku suurusest või teie teenistuse ulatusest. Sa kaunistad evangeeliumi, oma sõnumi Kristuse magusa aroomiga. Lõpetan sama julgustavate sõnadega, mida ütlesin korintlastele, sest see on kasulik kokkuvõte kristliku mehe üleskutsest ustavusele: ole valvas, püsi kindlas usus, käitu nagu mees ja ole tugev. Las kõik, mida teed, sündida armastuses.

Ma võiksin öelda veel palju, kuid ma palvetan, et see südamlik julgustus tugevdaks sind ustavuse poole püüdlemisel. Tehku Jumal sind rahulolevaks oma Pojas ja ustavaks lõpuni Tema Sõna kuulutamisel ja Tema karja karjatamisel Tema auks. Tõstku meie võitmatu suveräänne Issand oma pale sinu ja su tööde üle. Arm olgu sinuga.

Ustavalt sinu isa usus,

Paulus.

Allikas: Dear Timothy: Set Your Eyes on Faithfulness (thegospelcoalition.org)

Armunud ellu, mida teil pole

Ühe targa avalduse kohaselt on õnne saladus soovida, mis teil juba on. Mida meist saab kangelase C.S. Lewis .....

Kuidas apostel Pauluse teenistus tühistab asendusteoloogia õpetuse

Apostlite tegude 18. peatükk räägib loo apostel Pauluse teenistusest ja väljakutsetest, millega ta silmitsi seisis, kui ta kandis .....

Täna On Paavlipäev – Pauluse Pöördumise Päev

Apostel püha Paulus on 1. sajandil elanud Jeesuse järgijatest üks tuntumaid. Ta sündis Tarsoses arvatavasti 3. aastal ja .....

Kas Paulus muutis šabati?

Kes muutis seitsmenda päeva šabati pühapäevaks? Kas see oli apostel Paulus? Mida ütleb Piibel Pauluse isiklikust eeskujust šabati .....

Probleem apostel Paulusega

Ma ei oska loetleda vestluste arvu, milles olen pidanud osalema ega ka jutlusi, mida olen kuulanud, kus keegi .....

Vahel on hea nutta

Ma olen nutja. Pärast pikka päeva võivad pisarad voolata, kui näen uudistes midagi kurba või isegi vaatan, kuidas .....