Kas hoorus on patt või lihtsalt füsioloogiline vajadus?

Hoorus on see, kui kumbki partner pole abielus. Kas see on tõesti nii tõsine patt? Kas see on üldse patt või on see lihtsalt organismi füsioloogiline vajadus?

Vastab messiaanlik rabi Boriss Grisenko: Pühakirjas on palju lõike, mis räägivad selle patu ohtlikkusest.

3. Moosese 19:29: “Ära teota oma tütart, lastes teda hoorata, et kogu maa ei hakkaks hoorama ega täituks häbitegudega!”

Selgub, et sa võid rüvetada mitte ainult ennast, hakates hoorama, vaid ka seda, kelle eest sa vastutad, kes on sinu meelevalla all, lubades sellel inimesel hoorata. Ja seda öeldakse eriti usklikele, sest usklike hoorus rüvetab maad, kus nad elavad.

Seega usklike hooramine tõmbab needuse:

1) Iseenda peale

2) Vanemate ja vaimse autoriteedi peale, mis seda võimaldavad

3) Maa peale, kus nad elavad

3. Moosese 21: 7, 9, 14 näeb Jumal preestritele antud käskudes ette:

“Nad ei tohi võtta hoora ega teotatud naist; nad ei tohi võtta ka mehe poolt äraaetud naist, sest preester on pühitsetud oma Jumalale!…
… Kui preestri tütar ennast teotab hoorusega, siis ta teotab oma isa; ta põletatagu ära tulega!
…  ta ei tohi võtta leske ega hüljatut ega teotatut ega hoora, vaid ta võtku naiseks üks neitsi oma rahva seast, “

Meenutagem, mis oli Iisraeli hooramise tulemus kõrbes? Hukkus üle 23 tuhande juudi!

Hoorus toob needuse mitte ainult patusele endale, vaid ka neile, kellega patustaja on vaimselt seotud. Ja vaimne autoriteet on kohustatud selle patu igal võimalikul viisil peatama.

5. Moosese 23:17 Iisraeli tütarde hulgas ei tohi olla pühamu hoora ja Iisraeli 
poegade hulgas pühamu pordumeest.

5. Moosese 23: 2: „Hoora poeg ei saa astuda Issanda kogudusse ja tema kümnes põlvkond ei pääse Issanda kogudusse.” (vene keelne Piibel)

Hooruse needus ulatus 11 põlve edasi, kaugemale kui miski muu Toora seaduse järgi.

Seega ei ole hooramine neutraalne füsioloogiline vajadus. See on Issanda nime rüvetamine nende poolt, kes Tema nime kannavad! See on väga tõsine patt.

Võite öelda, et me elame Uue Testamendi järgi ja seda kõike tsiteeritakse Tooras. Jumal tänatud, kedagi ei pea nüüd tulega põletama. Ja Jumal tänatud, et Uue Testamendi järgi võib Jeshua veri mineviku hooraelu ära pesta, kui inimene siiralt meelt parandab.

Me näeme – kui usklik satub hoorusse, siis see mõjutab teda väga tugevalt!

1. Korintlastele 5: 9–13:

„Kirjutasin teile – ärge suhelge hoorajatega; aga üldiselt mitte selle maailma hoorajate, ihnete, pilkajate või ebajumalakummardajatega, sest muidu peaksite sellest maailmast ära minema, kuid ma kirjutasin teile, et ärge suhelge kellegagi, kes end vennaks nimetades jääb hoorajaks või ahneks inimeseks, ebajumalateenijaks, kurja keelega inimeseks, joodikuks või pilkajaks; sellega koos ärge isegi sööge. Sest kas mina pean ka väljastpool olijaid hindama? Kas teie ei mõista kohut seesolijate üle? Väljaspool olijaid hindab ju Jumal. Niisiis visake perversne teie seast välja. ” (vene keelses Piiblis)

Kui me teame, et inimene, kes on osa meie vaimsest perekonnast, elab hooruses ja ta käitub nagu tavaline usklik ega kavatse meelt parandada, ja samal ajal paneme selle juures silmad kinni, siis rikume Jumala käsku. See on täpselt sama rüvetamine, millest kirjutatakse Tooras.

Samuti oluline punkt: hooruses võivad deemonid minna ühelt hoorajalt üle teisele.

Kas sellest on väljapääs? Jah: sügavaim meeleparandus, elu muutus ja täielik loobumine kõigest, mis viib hooruseni.

Juhtub, et tsiviilabielus elav inimene tuleb osadusse või kirikusse maailmast ja ta alles hakkab aru saama, mis on püha ja mis on patune. Pole vaja järsult selle inimesega suhteid katkestada. Parem on palvetada sellise inimese eest ja teha talle hoolega selgeks Pühakirja seisukohad.

Abielu on lepinguküsimus, mis sõlmitakse üks kord ja lõplikult. Sama on ka teie enda puhtusega. Seetõttu on hoorus paganlus, mis väljendub kehalistes suhetes.

Seminar “Selle kohta” KEMO retriidil, 7.05.2017

Allikas: https://ieshua.org/pro-eto-blud-eto-greh-ili-prosto-fiziologiya.htm