Kas Jumal andestab andeksandmatuse?

Siin on midagi, mille üle mõelda. Jeesus ütles, et kui me ei andesta teistele, siis ei anna Isa meile andeks. Niisiis, kas Jumal andestab andestamatuse või mitte?

Teisisõnu, kui ma olen päästetud, kui ma olen lunastatud, kui mind puhastab Jeesuse veri, kui ma olen Jumala laps, kellele on Taevas ette nähtud ja ma ei andesta siis, kas see tähendab, et ma lähen põrgusse? Kas see tähendab, et see on nüüd andestamatu patt? Kas iga päev, kui ma teistele ei andesta, on minu pääste ohus?

Vaatame kõigepealt, mida Jeesus ütles, sest Ta oli selles osas piisavalt selge.

Nii ütles Jeesus Markuse evangeeliumi üheteistkümnendas peatükis:

“Ja kui te olete palvetamas, siis andke andeks, kui teil 
on midagi kellegi vastu, et ka teie Isa taevas annaks teile 
andeks teie eksimused.”

Aga millest Ta siin räägib?

Ta ütleb, et iga päev, kui tulete Issanda palge ette ja palute Tal andestada teile teie patud, siis ei tähenda see, et peame iga päev iga pattu tunnistama, vastasel juhul ei ole me päästetud; see ei tähenda, et kui me unustame pattu tunnistada, siis kasutab Jumal seda meie vastu; kuid see tähendab, et me iga päev tuleme Tema palge ette selleks, et puhastuda.

Hüper-armu õpetajad teevad kohutava ja õudse vea, kui ütlevad, et need Jeesuse sõnad – näiteks mäejutlus või Markuse 11. peatüki õpetus – ei kehti tänapäeva usklike kohta, et see olid mõeldud ainult selle aja juutidele. See on kohutavalt tõsine viga, mis läheb vastuollu kogu Uue Testamendiga.

Aga! Fakt on see, et Jeesus ütleb tõesti meie Isa palves (vt ka Luuka evangeeliumi 11. peatükki), et me palvetaksime iga päev andestuse ja puhastuse eest. Mida see tähendab
meie suhetes – mitte päästes, vaid suhetes, meie pidevas käimises Jumalaga? Selles maailmas käies mu jalad määrduvad ja seetõttu pesen oma päästetud inimest iga päev samamoodi, nagu oma jalgu. Nii et andestatud inimesena andestatakse mulle vastavalt vastastikustele suhetele teistega.

Sellest siin räägitaksegi.

Vastasel juhul rikub see meie suhteid, meie suhet Jumalaga. Kui me käime andestamatuses, siis ei saa meil olla tervet suhet Jumalaga ja me ei saa käia andestuse täiuses, isegi kui oleme päästetud.

Allikas: https://ieshua.org/proshhaet-li-bog-neproshhenie.htm

 

Andestus on Kõigevägevamalt!

„Pöördu, Iisrael, Issanda, oma Jumala juurde, sest sa oled komistanud omaenese süü läbi! Võtke enestega kaasa sõnad ja pöörduge .....

Kuidas lõpetada keelepeks

Mõnikord tundub, et käsitleme patuprobleemi kirikus samamoodi nagu valitsus terrorismi probleemi: sellest on peaaegu võimatu täielikult lahti saada, .....

Kuidas peaksime reageerima, kui vaimulikud juhid langevad?

Kui Te olete Piiblit lugenud, siis teate, et vaimulikud juhid võivad langeda. Ja inimloomust teades saab selgeks, et .....

Ärge laske vihkamisel oma südant vallutada

Praegu toimub palju kohutavaid asju. Deemonid lihtsalt rebivad mõned inimesed katki ja teevad nende kaudu mõeldamatuid asju. Ja .....

Kuidas jääda raskesse abiellu?

Jeesus ütleb, et abielu on Jumala poolt loodud suhteks, milles kaks elu sulanduvad üheks. Teie nimed saavad üheks, .....

Millist Jeesust Te oma kannatustes näete?

Kannatajate jaoks on üks potentsiaalselt lootustandvamaid tõotusi Kristuse kinnitus: "Mina olen teiega" (Mt 28:20). Kuid meie võime sellest .....