Kas kristlased peaksid Iisraelist hoolima?

Kui Jumal hoolib millestki või kellestki, siis peaksid ka kristlased sellest hoolima.

See peaks olema loogiline järeldus, eks?

Kui kristlased hoolivad Jumalast siis peaksid nad hoolima ka Iisraelist. Kas see pole samuti loogiline järeldus? Kui usklikud saavad aru, et Iisrael on seotud Temaga, siis jah.

Miks peaksid usklikud Iisraeli pärast muretsema? Täna suureneb nende usklike arv, kes põlgavad Iisraeli, lükkavad selle tagasi ja peavad Jumala lubadusi Iisraelile tühistatuks. Antisemiitlik tegevus on tõusuteel ja Iisraeli rünnatakse pidevalt. Mis on nii olulist selles riigis, Iisraeli maal ja Iisraeli rahvas?

Leping

Peamine ja võib-olla kõige kaalukam põhjus, miks Iisrael peaks meile korda minema, on leping. See muutumatu leping kahe poole vahel, antud juhul Jumala ja Aabrahami järeltulijate vahel, on meiega otseselt seotud.

Pidage Iisraeli kogu inimkonna mikrokosmoseks. See, kuidas Jumal Iisraeliga räägib, kuidas Ta temasse suhtub ja kuidas temaga käitub, on näide sellest, kuidas Ta räägib ülejäänud maailmaga, kohtleb teda ja suhtub temasse.

Jumal valis Iisraeli konkreetsel eesmärgil – et see oleks rahvastele õnnistuseks (1. Moosese 12: 3). See on valimine, au ja vastutus üheskoos.

Kui uurime Vana Testamenti, tuntud ka kui Tanach (heebrea Pühakiri), siis näeme Iisraeli vaatenurgast üht ebaõnnestumist teise järel. Nad ei järginud järjekindlalt oma osa lepingust. Nad ei pidanud kinni Jumala antud käskudest. Aeg-ajalt demonstreerisid nad põlgust Tema vastu.

Mida teeb Jumal selle truudusetusega? Ta annab neile veel ühe võimaluse. Ja veel ühe. Ja veel ühe. Ta kasvatab Iisraeli ja kinnitab seejärel oma armastust, ootust ja soovi nende suhtes.

Jumala ja Iisraeli vaheline armastuslugu aitab meil Jumala iseloomu mõista. Kui saame teada Tema kestvast kaastundest ja halastusest oma rahva vastu, siis mõistame paremini Tema kaastunnet ja halastust meie vastu. Samuti näeme Tema standardeid ja reegleid, mille järgi elada.

Iisraeli korduvatele ebaõnnestumistele vaatamata on selle rahva jaoks endiselt olemas plaan ja eesmärk. Hoolimata ebaõnnestumistest minu ja Teie elus, jääb plaan ja eesmärk meile kõigile. Õnneks ei hävita inimese truudusetus Jumala ustavust (vt 2. Tim. 2:13).

Pärand

Teine põhjus, miks Iisraeli toetada, on kõigi usklike vaimne side Iisraeli maa ja rahvaga.

Kuna Iisrael on kristliku usu sünnikoht, kutsutakse Jeesuse järgijaid üles Iisraeli külastama, sest nad tahavad näha ja kogeda kohti, kus suur osa Pühakirja sündmustest aset leidis.

Võimalus külastada kohti, kus Jeesus teenis ja elas ning kuhu Ta naaseb oma tulevase maise kuningriigi rajamiseks, annab usklikele käegakatsutava ühenduse Jumalaga ja sügavama Pühakirja mõistmise.

Iisraeli maad külastades ja Piiblit uurides mõistavad paljud kristlased, et neil on teatud kohustus juudi rahva ees. Mõelge, et juudi rahva kaudu saime prohvetite sõnumi, Pühakirja ja Messia. Paljud juudid on läbi ajaloo oma elu ohtu seadnud või ohverdanud, et Jumala Sõna saaks edasi levida.

See arusaam peaks meis äratama Iisraeli suhtes alandlikkust ja tänulikkust. See peaks äratama õrna armastust meie juudi vendade ja õdede vastu ning julgustama meid seda armastust väljendama palvetades nende eest ja otsides võimalusi nende toetamiseks.

Paganatest usklikud sõltuvad Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi järeltulijatest. Nagu Paulus meile Ro. 11: 17–21 kirjutas on juudi rahvas paganatest usklikele tugisüsteemiks.

Ma küsin siis: Kas nad on komistanud, et nad kukuksid? Mitte sugugi! Vaid nende väärsammu tõttu on paganatele 
osaks saanud pääste, et teha Iisraeli lapsi kiivaks. (Rm 11:11).

Taastamine

See viib meid kolmanda ja sama olulise punkti: ärkamise juurde. Põhimõtteliselt kutsutakse Jeesusesse uskujaid lisaks juudi rahva eest hoolitsemisele üles äratama juudi rahva seas jumalakartlikku kadedust.

Nii nagu Jumal on meie peale armukade ja soovib meie lojaalset armastust, nii tõmbub juudi süda kadedusest kokku, kui ta näeb suhet, mis usklikul on Jumalaga. Võib-olla isegi siis, kui nad on tunnistajaks sellele, kuidas usklik Pühakirja tunneb.

Juudi ärkamise leek võib süttida läbi armastuse Jumala vastu ja armastuse ning austuse Tema rahva vastu. See on paganatest usklike vastutus, mille Jumal neile on andnud.

“Paganatest usklike peamine missioon on juudi rahva armastamine, julgustamine ja toetamine,” ütleb pastor Jack Hayford oma raamatus “Ühtsus: ühe uue mehe ärkamine”  («Unity: Awakening the One New Man» ).

See on tõesti suurepärane tõde. Kui jumalakartlike paganate järgijad selle missiooni vastu võtavad, siis on tulemused uskumatud. Juudi rahvas ei tule mitte ainult oma Messia juurde, vaid võib toimuda ka juutide ja paganate suhete paranemine ja taastamine. Mitte-juutidest usklikud saavad meelt parandada ja tulla välja hävingust, mille on põhjustanud antisemiitlik viha, mis on kahjuks sajandeid domineerinud.

Apostel Paulus ütleb, et Iisraeli kollektiivne päästmine toob tohutult õnnistusi kogu maailmale:

“Aga ma räägin teile, paganatele: Kuna ma olen paganate apostel, austan ma oma ametit – ehk ma saan kuidagi teha kiivaks neid, kelle veresugulane ma olen, ning mõned nende seast päästa. Sest kui juba nende kõrvaleheitmine on maailma lepitus, mis on siis nende vastuvõtmine muud kui surnuist ellutõusmine?” (Ro. 11: 13–15)

Kiriku taastamise ja Iisraeli päästmise vahel on ainulaadne paralleel. Sandra Teplinsky sõnastab oma raamatus “Miks hoolida Iisraelist?” selle nii: „Paganate ja juutide õnnistused on vastastikused. Jumala lunastusplaan sõltub sellest.”

Kristlased peaksid Iisraelist hoolima, sest Iisrael on võti selleks, et mõista Jumala armastust, eesmärki ja soovi inimkonna järele. Ta rajas Iisraeli, et väljendada oma armastust kõigi inimeste vastu. Ta käskis Iisraelil jagada oma Sõna ja Messiat juutidega ja mitte-juutidega. Ja Ta kutsub paganakristlasi üles osalema oma juudi vendade ja õdede tagasipöördumises oma isade Jumala juurde.

Autor – Avital Snow / firm.org.il

Allikas: https://ieshua.org/dolzhen-li-hristian-volnovat-izrail-nasha-otvetstvennost-kak-tserkvi.htm

Greg Laurie: Kristlased peavad seisma juudi sõprade eest ja seisma vastu antisemitismile

Greg Laurie on kutsunud kristlasi üles tõusva antisemitismi taustal juudi kogukonna toetuseks sõna võtma, öeldes, et maailm seisab .....

Miks tõelised kristlased armastavad Iisraeli

Kujutage ette maailma, kus pole Piiblit, kümmet käsku ega psalme. Kujutage ette maailma, kus pole Aabrahami, Moosest, Siinai .....