Kas me arvestame oma päevi? Õpeta meid oma päevi arvestama!

Pauluse tunnistus oli: “Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu.” Milline saab olema teie tunnistus?

Tarkus on otsida Jumala tahet.
Kui Mooses kirjutas Psalmi 90, mõtles ta sellele, kui kiiresti elu möödub. Samuti väitis ta korduvalt, kui lühike on elu (vt salmid 4-9). Lõpetuseks ütleb ta: “Õpeta meid meie päevi arvestama, et me saaksime targa südame!” Psalm 90:12. Paulus manitseb meid samuti: „Kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad. Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda tahtmine.” Ef. 5: 16-17. Jumala tahte täitmine on kõige targem otsus, mida me siin maa peal teha saame. Ja kui me seda teeme, siis saame targa südame.

Jeesus otsis seda tarkust oma liha päevil: „Seepärast Kristus ütleb maailma tulles: „Tapaohvrit ja roaohvrit Sa ei tahtnud, aga ihu Sa oled Mulle valmistanud. Põletusohvrid ja patuohvrid ei olnud Sulle meelepärased. Siis Ma ütlesin: Vaata, Ma tulen – rullraamatusse on Minust kirjutatud – tegema Sinu tahtmist, oh Jumal!” Heb. 10: 5-7. Jeesus tunnistas ka: „Mina ei saa iseenesest teha midagi. Ma mõistan kohut nõnda, nagu Ma kuulen, ja Minu otsus on õiglane, sest Ma ei otsi oma tahtmist, vaid Tema tahtmist, kes Minu on saatnud.” Johannese 5:30. Ta oli täielikult hõivatud mõtetega sellest, kuidas täita Isa tahet.

Kuidas me elame?

Kõik Uue Testamendi kirjad on kirjutatud selleks, et aidata usklikel leida üles Jumala tahe. Näiteks manitseb Johannes meid: „Ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas! Kui keegi armastab maailma, siis ei ole temas Isa armastust. Sest kõik, mis on maailmas – lihahimu ja silmahimu ja elukõrkus -, ei ole Isast, vaid maailmast. Ja maailm kaob ja tema himu, aga kes teeb Jumala tahtmist, püsib igavesti.” 1. Johannese 2:15-17. Peetruse kirjast leiame ka sõnu, mis näitavad meile suunda: „Selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite Tema jälgedes. „Tema ei teinud pattu ega leitud pettust Tema suust”; Ta ei sõimanud vastu, kui Teda sõimati; Ta kannatas ega ähvardanud,vaid jättis kõik selle hoolde, kes mõistab kohut õiglaselt;” 1. Peetruse 2:21-23. Need ja paljud teised Piiblisse kirjutatud manitsused on kirjutatud selleks, et saaksime isiklikult teada Issanda tahet.

Kui otsustame oma päevi arvestada nii, nagu on kirjutatud, siis saame igaveses elus rikkaliku tasu. Paulus, kes elas sellisel viisil palju aastaid, teades, et tema elu lõpp läheneb, tunnistas: „Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu. Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille Issand, õiglane 
kohtunik, oma päeval mulle annab, aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad Tema ilmumist.
” 2 Tim. 4: 7-8.

Arvestagem iga päeva oma järelejäänud elust kui targalt elatud päeva, püüdkem kogu südamest täita Jumala tahet.

Allikas: Научи нас исчислять нас дни наши (aktivnoyekhristianstvo.ru)

Missugune on sinu elu?

Mul on täna sulle edasi anda sõnum ja see sõnum on küsimus, millele me ei saa üheskoos vastata. .....

Olete loodud Jumalale orienteeritud eluks

Jumala poole pööratud elu on elu, mida elate Jumala poole suundudes. Me pöördume Tema poole, mitte ei pöördu .....

Nõuanded eluks!

Sündis laps. See on suur rõõm, õnn ja vastutus! Kõigeväeline kudus selle lapse üsas! Kõigevägevam on sellesse inimesesse .....

Majakas kogu eluks!

Laevad sõidavad merel. Tormid ja rajud panevad need laevad, kapteni ja meeskonna oskused proovile! Ja kui oluline on .....

Pastor, sa pead surema, et elada

Väikelaste vanemad teavad seda, sageli alandavat kogemust, kui nad jälgivad oma laste kasvamist läbi mikrofaaside. Tundub, et Teie .....