Kas mu patt põhjustas mu kannatusi?

Keset kannatusi tahame sageli teada oma katsumuse põhjust.

Mõnikord on meie kõige valusamad kannatused otseselt põhjustatud meie patust (1Kr 11:30–32). Kuid sageli see nii ei ole (Johannese 9:3; 2Kr 12:8–9). Kuidas me siis teame, kas meie kannatustele tuleb vastata (1) kannatliku vastupidavusega või (2) kohese meeleparandusega?

Kaks kategooriat

Mõlemad kategooriad on tõesed. Jumal saadab meile kannatusi, et analüüsida meie elu (Hb 12:6). Ja Jumal saadab meile veidi kannatusi, et ülistaksime Jumalat, kui me neid usus ja kannatlikkuses talume (Johannese 9:3). Niisiis, kuidas me teame, milline valu on meie ellu tulnud? „Jumal võib selle meile selgeks teha. Ta võib. Aga Ta ei pruugi.” Tavaliselt on need kategooriad “läbipaistvad” ja “kattuvad”. Seega peaksime vastama kõigile oma kannatustele eneseanalüüsi ja kannatliku lootusega.

Jaakobus kutsub meid kõiki erinevaid elu katsumusi vastu võtma „kogu rõõmuga”, et need katsumused saaksid meis „vankumatust” kasvatada (Jk 1:2–4). Ja „ta ei tee vahet, kas need tulevad vastuseks konkreetsetele pattudele, mille oleme toime pannud või mitte.” Ta ütleb, et igat liiki katsumustes – igat liiki – pannakse usk proovile. Ja iga katsumuse eesmärk on omamoodi vankumatus, mis näitab, et Jumal on usaldusväärne, tark ja hea, väärtuslik ja meie olukorra jaoks kõigiti piisav.

Sõltumata sellest, kas me saame öelda, et teatud patt on põhjustanud meie kannatusi või mitte, vastame samamoodi: „Igal katsumusel võib olla pühitsev mõju, mis tapab pattu ja edendab usku, kannatlikkust ja armastust. Kui patt on teada, siis tapke see. Kui see pole teada, siis paluge Issandal end kaitsta, puhastada teid varjatud vigadest ning suurendada teie usu ja kannatlikkuse võimet” (Ps 19:12; 139:23–24).

Pange tähele, et Iiobi kannatused said alguse siis, kui ta oli laitmatu mees (Iiob 1:1). Kuid aja jooksul tõstsid need üles temasse „jäänud patu setteid”, mida ta hiljem kahetses (42:5–6). „Kas kannatused meie elus on karistuseks mõne konkreetse patu eest või on kannatused võimalus ülistada Jumalat usu ja kannatlikkuse kaudu – mõlemal juhul avastame oma elus patu jäänuseid, mida peaksime kahetsema ja millest eemalduma. Seetõttu ütlesin, et eneseanalüüsiks on alati ruumi.

Nii et kui kannatate löökide all, siis analüüsige ja taluge. Ärge ignoreerige ega kartke seda kui Jumala hukkamõistu märki – mõlemad vastused on valed (Rm 8:16–17).

Arvestades Iiobi elule tekitatud valu, peame olema teadlikud tema patust. Ja meie omast. Me kõik oleme väärt Jumala kohut kui „viha lapsed” (Ef 2:3). Nii et kõik, mis meile antakse, mis ei ole kohtuotsus, on “teenimatu”. Iga hingetõmme, iga hetk, mil me ei kannata – see kõik on “teenimatu” arm patustele.

Seda teades võime olla kindlad, et „Jumal ei tee kunagi ühelegi inimesele ülekohut. Maa peal kohtleb Jumal kõiki paremini, kui me väärime – kõiki. Mis puutub ülemaailmse veeuputuse õiglusesse, siis „kuni me tunneme patu sügavust ja õudust selliselt, pole suurel osal Piiblist meie jaoks üldse mõtet”. Ülemaailmsed tragöödiad tuletavad meile meelde patu õudust Jumala vastu.

Lunastamine on oluline

Lunastus ei lõpeta meie kannatusi selles elus. Kristlased kannatavad (1Ts 3:3; 2Ts 1:5). Kuid me kannatame lohutuses, et meie valud on „meie targa, kõikvõimsa ja igati hea Isa kätes”. Mitte saatana, saatuse ega jumala käes, keda meie valu lõbustab. Iga nõelamine elus on määratud ja juhitud armastava Isa poolt meie lõpliku hüvangu nimel (Rm 8:28). Seega saame lohutust ammutada sellest, et (1) Jumal määrab meie valu, (2) meie ülima hüvangu jaoks, (3) oma tarkade eesmärkide edendamiseks. Kõige selle kaudu hoiab Ta meist kindlalt kinni.

Sellel teemal on lunastamine oluline. Ärge kunagi ajage segi kohtumõistmist ja karistust. Nende vahel on “lõpmatu erinevus”. Jumal mõistab kohut oma vaenlaste üle – „viletsuses” üle, mille Ta neile toob, ei ole „mingit puhastavat, taastavat või parandavat eesmärki, vaid see on üksnes selleks, et väljendada oma püha õiglust, kättemaksu, mitte hüvitamiseks (Ilm. 16:5–6). See ilmneb eriti selgelt Tema tulevases igaveses kohtumõistmises (19:1–3).

Kuid Jumal distsiplineerib oma lapsi – see on terav kontrast. Karistus ei ole “kättemaks” Jumala vaenlastele; see on reserveeritud poegadele, keda „ta armastab ja tahab parandada, kuigi sellega kaasneb Jumala meelepaha”, kõik toimub meie lõplikuks hüvanguks, „et me võiksime armastatud lastena jagada Jumala pühadust” (vt Hb 12:5–11).

Puhastav karistus

Kainestav tõde on see, et „paljud valusad asjad kristlase elus toimuvad meie endi pattude tõttu: mõned, mida me tegime enne kristlasteks saamist, ja mõned, mida oleme teinud alates sellest, kui saime kristlasteks.” Meie patt võib õigustada isegi füüsilist surma (1Kr 11:30).

Sellistes äärmuslikes olukordades hoiab see karistus ära midagi hullemat (s 31–32). See on „hämmastav näide Jumala distsiplinaarsest kohtuotsusest, mis viib Tema lapse surmani. Ja see surm on patu distsiplineeriv mõju lapse elus, sest see ei lase tal põrgusse sattuda.”

Nii et „Jumala karistusliku õigluse ja meie valu puhastava karistuse vahel on lõpmatu ja hinnaline erinevus. Ja see erinevus ei seisne valu päritolus – inimese päritolus – olgu see hea või kuri. See seisneb Jumala eesmärgis ja plaanis meie kannatustes.

Autor; Tony Reinke/ Did My Sin Cause My Suffering? (thegospelcoalition.org)

Patt ei lohuta Teid. Kuidas saatan kiusab neid, kellel on valus

Viis aastat tagasi diagnoositi mul tõsine gluteenitalumatus. Nagu mu vaene naine võib tunnistada, võitlesin diagnoosiga kuid, aga lõpuks .....

Kas varjatud patt põhjustab füüsilisi kannatusi?

Täna, järgides iga-aastast Navigaatorite piiblilugemisplaani, uurime taas psalme - koos loeme psalmi 32 ja homme - Psalmi 33. .....

Patt ei pea kunagi oma tõotusi

Aastaid tagasi peteti mind ja minu sõpru Pariisi saabudes 70 dollariga. Üritasime rongijaamas välja mõelda, kuidas piletiautomaadi kaudu .....

Oh mind vaest ja õnnetut: enesehaletsuse patt ja kuidas sellest vabaneda

Me kõik oleme seda väikelaste puhul täheldanud. See on hetk, kui kolmeaastane laps küsib sama vanalt lapselt üht .....

Kuningas Taaveti salajane retsept. “… et ma ei teeks pattu Sinu vastu.”

Pattu tegema, heebrea keeles חָטָא / khata: mööda laskma, vääratama; patustama; tahtlikult eksima, ebaõnne kogema, teelt eksima, viga .....

Looja poolt kõige vihatum patt – tänamatus

See lugu leidis aset Kuuepäevase sõja ajal. Iisraeli sõdurid vabastasid Lääne-Jeruusalemma. Meie dessantväelased olid Koteli (Nutumüüri) juures. Kakskümmend .....

Janu mida patt ei suuda kunagi rahuldada. Miks me usaldame katkiseid kaevusid?

Mis täpselt on "kuri"? Arvestades, et Pühakirjas kirja pandud inimliku kurjuse esimene ilming hõlmas soovi sedalaadi teadmiste järele, .....

Kas lahutus on andestamatu patt?

Ei. Muidugi mitte. Abielulahutus on traagiline lüüasaamine abielus. See on kahe inimese vahelise liidu hävitamine. Abielulahutus on Jumala .....

7 peamist komistuskivi, mis panevad vaimulikud juhid seksuaalpattu langema

Kahjuks kuuleme liiga sageli vaimsetest juhtidest (st. pastoritest), kes langevad seksuaalpattu. Vaimse juhina, kes on aastaid töötanud koos .....

Kas Te teate, mida patt inimesega teeb?

Patt muudab Teid kohutavaks. Patt  mõistab Teid hukka, tõrjub Teilt Jumala ligiolu, muudab Teid vaeseks, lootusetuks, sandiks ja .....