Kas sa oled jäänud Jumalaga omaette?

Kui Jeesus jäi koos kaheteistkümne jüngri ja mõne teisega omaette, küsisid need Temalt seletust nende tähendamissõnade kohta. (Markuse 4:10)

Tema Üksindus meiega. Kui Jumal on koos meiega läbi meie kannatuse, südamevalu, kiusatuse, pettumuse, haiguse või pööraste soovide, murtud sõpruse või uue sõpruse – kui Ta paneb meid olukorda, kus oleme täiesti üksi ja me oleme täiesti sõnatud, võimetud küsima isegi üht küsimust, siis Ta hakkab meile õpetama. Pange tähele: Jeesus Kristus õpetas kahtteist. Need olid jüngrid, mitte rahvamass väljaspool, kes olid segaduses. Tema jüngrid pidevalt küsisid Temalt küsimusi ja Ta pidevalt seletas neile asju, aga nad ei saanud aru enne kui olid vastu võtnud Püha Vaimu (vaata Johannese 14:26)

Kui sina käid koos Jumalaga, siis ühes asjas on Ta selge ja see on selles, kuidas Ta kohtleb su hinge. Kurbused ja raskused teiste elus võivad sinus tekitada segadust. Me mõtleme, et me saame aru teise inimese raskusest, kuni Jumal paljastab samasugused puudujäägid meie endi elus. Igas ühes meis on suured maaalad täis kangekaelsust ja teadmatust, mida Püha Vaim peab meis ilmutama, aga seda saab teha alles siis, kui Jeesus jääb meiega omaette. Kas me oleme Temaga praegu omaette? Või me oleme rohke mures oma ideede, sõprade ja ihu vajaduste pärast? Jeesus ei saa meile midagi õpetada, kui me ei vaigista kõiki oma intelligentseid küsimusi ja ei jää Temaga omaette.

Katkend raamatust “My utmost for His highest”.