Kas sa tahad olla puhas? Lootuse leidmine võitluses himu vastu

Elus tuleb teha raskeid asju. Sportlased ületavad äärmise valu selleks, et võita. Arstid teevad elude päästmiseks pikki ja keerulisi operatsioone. Sõdurid ületavad ületamatuid takistusi selleks, et kaitsta inimesi. Naised kannatavad lapse sünnitamisel piinavat valu.

Ja Jeesus kutsub meid tegema veelgi raskemaid ja tegelikult võimatuid asju. Ta käskis Peetrusel paadist välja tulla, Peetrus kuuletus ja kõndis vee peal (Matteuse 14:29). Jeesus käskis neli päeva tagasi surnud Laatsarust: “Tule välja!” ja Laatsarus tõusis uuesti üles ja tuli välja, olles ikka veel mähistesse mähitud (Johannese 11:38-44). Kui Jeesus midagi käsib, siis annab Ta usklikele väe seda teha.

Aga mõtle nüüd Jeesuse kutsele olla puhas (Mt 5:6). Kas tundub, et mõnikord on puhtuse võitlust võimatu võita? Võime tunda end nii pettunult, et meile võib esitada sama küsimuse, mida Jeesus küsis haigelt inimeselt: “Kas sa tahad terveks saada?” (Johannese 5:6). Kas pole kummaline küsimus mehele, kes oli ligi nelikümmend aastat haige olnud? Kuid võib-olla on inimene pärast nii pikka ootamist kaotanud lootuse kunagi terveks saada. Jeesus küsis, sest Ta tahtis, et kõik teaksid, et Messiana, maailma Päästjana ja Jumala Pojana võib Ta kõiki tervendada. Jeesus suutis teha võimatut. Pärast seda käskis Jeesus haigel mehel voodi üles võtta ja kõndida ning ta läks.

Asi on selge: hoolimata sellest, kui rasked või võimatud meile Jeesuse käsud tunduvad, võib Ta Issandana anda meile väe neid täita. See on rahustav. Nii et kui sul on raskusi porno vaatamise, onaneerimise lõpetamise, ebapuhta suhte kahetsemisega, soovib Jeesus, et vastaksid ausalt küsimusele: “Kas sa tahad olla puhas?” Sest Ta võib sind vabastada. Kristlasena, kes on pühendunud puhtale elule, relvasta end oma võitluses iha vastu järgmise kolme piibelliku käsuga.

1. Vihka oma pattu

See, kes armastab endiselt oma pattu, ei palu siiralt, et Jeesus annaks talle jõudu selleks, et võita. Ja Jeesus ei vasta kahemõttelistele palvetele. Ta kuuleb murtud, kahetsevate südamete palveid ja vastab neile. Nii et palveta, et Vaim mõistaks sind süüdi (Johannese 16:7-8) ja näitaks sulle supatu sügavust (Ps 139:23-24). Palveta, et Vaim aitaks sul kasvada vihas selle vastu, mida Jumal vihkab: seepärast ma vihkan igat valet teed” (Ps 119:104).

Oma raamatus Secret Sex Wars: The Battle Cry of Purity räägib  H.B. Charles järgmise loo:

«Laps mängis väga väärtusliku vaasiga, mida poleks tohtinud puudutadagi. Ja loomulikult pani ta käe sisse ega saanud seda välja. Isa püüdis lapse kätt tulutult välja tõmmata. Ja vanemad mõtlesid juba vaasi lõhkuda, aga isa ütles: “Poeg, proovime uuesti. Loe kolmeni, ava käsi ja siruta sõrmed nii kaugele kui võimalik, seejärel tõmba käsi välja.” Nende üllatuseks ütles pisike: “Oh ei, isa, ma ei saa oma sõrmi lahti teha, siis kukuvad mündid mu sõrmede vahelt maha!”

Püha Vaim tekitab usklike südametes vihkamist pattude vastu, nii et me neist lahti ütleme. See ei ole selline vihkamine, mis jätab inimesele enesepõlguse tunde ja soovi kannatada patukahetsust. See Vaimust sündinud patu vihkamine pöörab meid patu küüsist Immaanueli verega täidetud allika juurde. Seal puhastab Jeesus meie südamed ja tunded, nii et me kaotame kõik oma räpased plekid.

Püha Vaimu poolt süüdi mõistetud kristlased hüüavad Jeesuse poole nagu Paulus: „Ma olen armetu mees! Kes päästab mind sellest surma ihust?” (Rm 7:24). Sellest allikast leiame Kristuse võidetud hingele meeldiva andeksandmise ja patu üle võidu lootuse. Ja siin me hüüame koos Paulusega: “Ma tänan Jumalat Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi!” (Rm 7:25). Nii et ära lange enesepettuse ohvriks. Keegi ei saa pattu kahetseda ja seda samal ajal kalliks pidada. See on igavene ja kardinaalne erinevus maise kurbuse ja tõelise, eluandva meeleparanduse vahel (2. Kor. 7:10).

2. Rahulda oma hinge Kristuses

Vaim teeb hea sõnumi hukkamõistetud patustele reaalseks. Ta veenab meid, et Jeesusest Kristusest sai surma ja ülestõusmise kaudu meie Issand, et Ta päästab kahetsusväärsed patused, et Tema surm lepitas meie patu, et Ta ei murra katki purustatud pilliroogu ega kustuta suitsevat tahti. Ta veenab oma valitud rahvast, et Jeesus päästis meid ja annab meile jõudu saada üha enam Tema sarnaseks (Gal. 5:22-25).

Ta teeb seda, pakkudes meile rahuldust jumalateenistuse kaudu. Jeesus päästis ebamoraalse Samaaria naise ja tegi seda, andes talle elavat vett, mis kustutaks janu, et naine ei alistuks uuesti ihale ebamoraalsete suhete järele (Johannese 4:13-14). Seesama Jeesus elab täna. Ta istub Isa paremal käel kogu meelevallaga taevas ja maa peal. Ta annab endiselt oma Vaimu kõigile, keda Ta päästab (1Kr 12:13) ja Vaimu kaudu rahuldab meeltparandanud inimeste hingi.

Jeesus ütleb: “ Nüüd aga tulen Ma sinu juurde ja räägin just seda maailmas, et minu rõõm oleks täielikult neis enestes.” (Johannese 17:13). Seepärast rõõmusta oma hinge evangeeliumi kaudu saadud Kristuse andidega. Kui sa oled Jumala laps, siis rõõmusta oma leppimise üle Jumalaga. Sulle on andestatud. Sul on igavene elu. Sa oled uuesti sündinud. Sa oled vabanenud pimeduse kuningriigi väest. Oled maailma vallutanud. Sa oled Jumala poolt armastatud. Sa ei jää kunagi üksi ega ole lahutatud Tema armastusest. Sa saad Tema sarnaseks, kui näed Teda sellisena, nagu Ta on.

Ja sel ajal saad puhtaks, keskendudes lootusele, mille Ta annab. „Ja igaüks, kellel on see lootus Tema peale, puhastab iseennast, nõnda nagu Tema on puhas” (1Jh 3:3). Püha Vaim soovib, et sa usaldaksid Jeesust ja Tema evangeeliumi iga päev. Ta soovib, et sa rahuldaksid oma hinge iga päev kõigi nende evangeeliumi õnnistuste ja muuga. Seetõttu söö vabalt lunastatute pidusöögil.

3. Surma liha teod.

Jumala Sõna käsib: “Seepärast surmake oma liikmed, mis on maa peal: hoorus, rüvedus, kirg, kuri himu ja ahnus, mis on ebajumalakummardamine” (Kl 3:5). „Sest Jumala tahe on, et teid pühitsetaks, et te hoiduksite hoorusest“ (1. Tessalooniklastele 4:3). Aga käsk öelda “Ei!” seksuaalsetele kiusatustele võib tunduda sama lihtne kui vee peal kõndimine. Seetõttu peame usaldama, et Jeesus käsib ja annab meile jõu teha võimatut.

Lase Abimehel end aidata. Hoia oma pilk Jeesusel, meie usu alustajal ja täidesaatjal (Hb 12:2). Kui Peetrus lakkas Jeesusele otsa vaatamast, hakkas ta vajuma. Kuid, kallid Jumala pühad, Peetrus ei uppunud. Ta hüüdis meie Issandale: “Päästa mind” ja “Jeesus sirutas kohe oma käe ja aitas ta üles.” Siis, tehes talle etteheiteid, ütles Ta talle: „Sa nõdrausuline, miks sa kahtlesid?” (Matteuse 14:30-31).

Ära eksi, Vaim annab sulle jõu teha seda, mida Ta käsib, ja ära arva, et Ta lükkab sind tagasi, kui vajad abi. Võitlus puhtuse eest ei pea olema kerge, see on sõda. Risti võtmine ja iga päev suremine (Luuka 9:23) on aeglane ja valus protsess. Uuesti sündinud usklikud saavad seda siiski teha (ja teevad seda), sest Jeesus suri meie asemel (Rm 6:6-7) ja andis meile oma Vaimu, et meid jõustada (Rm 8:13).

Seda sõda on võimalik võita

Lõpetuseks kordame veidi oma algset küsimust: kas sa usud, et Jeesuse surm ja Tema Vaimu and võivad sind puhtaks teha? Ma palvetan, et su vastus oleks jah. Jeesuse rist muutis lõpmatult suuremal määral kui isegi Normandia dessandi algus iga uskliku jaoks meie patuvastase sõja. See on sõda, mida saab võita – tõesti tänu Jeesusele.

Seetõttu püüa täna elada Vaimu väes, võtta vastutus ja surma liha teod. Jää homme Jeesuse armu ja võitle oma puhtuse eest ikka ja jälle igal homsel päeval, mis Ta sulle annab. Sa võid võita sõja seksuaalse puhtuse eest.

Autor: Bobby Scott / © 2019 Desiring God Foundation. Veebisait: desiringGod.org

Allikas: https://ieshua.org/hochesh-byt-chistym-obretaya-nadezhdu-v-bitve-protiv-pohoti.htm

Mida himu sinult võtab: kuidas Jeesus täidab kirgliku südame igatsuse

Me veedame oma elu suu ammuli ja käed laiali, otsides, mida me veel võiksime tarbida. See on meie .....

Enda nägemine romaanis “Armastusloo lõpp”

Kui Saalomon tahtis oma poegi abielurikkumise eest hoiatada, rääkis ta järgmise loo: Sest oma koja aknast, aknaavast ma .....

Me teame, mis on õige ja vajalik

Me teame, mis on õige ja vajalik Kuid sageli me seda ei tee. Oleme sageli väliselt õiged, Kuid .....

Pornograafia mürgitab kõik
Foto: David Beraldi /Pexels

Katoliiklasest sotsioloog Mark Regnerus viis oma 2017. aasta raamatus "Odav seks" läbi ulatusliku uuringu intiimsuhete kohta kogu Ameerikas. .....

Igavene võit: kust alustada võitlust iha vastu

Pekslev süda, vesised silmad, terav huvi kadumine välismaailma vastu. Lihatoidulise isu, muutlik soov. Näljane pilk. Sisemine põlemine (1. .....

Kallis vend, jumalakartlik armastus algab altari juurest, aga iha saab alguse varjatud kohtadest

Lõpetage mõttetute suhete alustamine, kuna tal on kena keha. Suur tagumik ei tähenda, et abielu jääb püsima. Palvetav, .....

Pornograafia on perede vaikne tapja

Pornograafia mõju abielule on üsna hävitav. Ja see traagiline nähtus on laialt levinud. Ph.D. Patrick Fagan on teinud .....

Vastumürk: viis strateegiat porno mürgisest haardest vabanemiseks

Ma ei tea, mis on meie ühiskonnas pornokasutuse leviku puhul murettekitavam, on see statistika või anekdoodid rikutud eludest. .....

Ka naised kasutavad pornot

Ei ole teist hirmutavamat kohta, kus istuda kui üksi oma patuga varjus. Patu poolne hävitustöö on tõeliste luupainajate .....

Tasuta pornograafia kõrge hind

Terry Crews on edukas mees: endine Ameerika jalgpalli rahvusliiga mängija, telestaar, mees, kelle lihastihedus tundub uskumatuna. Kuid Crews .....

Õed, ärge jääge oma võitluses porno vastu üksi

See pole ainult meeste probleem... Mu sõrm liikus ekraanil, sirvides lehte. Teadsin, et ma ei peaks siin olema, .....

Laubaehe tuha asemel. Endine pornotööstuses osaleja räägib sellest, kuidas Jumala Sõna tema elu taastas

Endine pornonäitlejanna rääkis oma podcastis Räägime puhtusest, kuidas temast sai kristlane ja kuidas Jumala Sõna aitas tal iha .....