Kas soovite olla ustav? Mõelge nagu põllumees

Üritasin korra aeda taimi istutada. See ei läinud hästi.

Mul olid selle istutamisel suured püüdlused. Kujutasin hästi kastetud ja korralikult rohitud maatükki, mis annaks pideva suvise köögiviljavaru. Ma istutasin, kastsin ja rohisin väga hästi – alguses. Aga siis tuli kuumus. Putukad. Umbrohi. Ja võrsete kasvamine võttis nii kaua aega! Lõpuks andsin alla. Tundus, et lihtsam on lihtsalt toidupoest köögivilju osta.

Aiatöö nõuab kannatlikkust ja tööd, mida ma ei tahtnud teha. Tahtsin kohest saaki minimaalse investeeringuga. Tahtsin küpseid köögivilju ilma neid hooldamata või ootamata.

Meil on sageli sarnane lähenemine vaimsele küpsusele. Kiireid tulemusi väärtustavas maailmas ootavad usklikud mõnikord vaimset kasvu minimaalse investeeringuga. Me soovime pikaajalist ustavust Kristusele, kuid me ei kasuta alati Jumala määratud püsivuse vahendeid. Soovime, et kristlik küpsus oleks kiire ja vaevatu.

Kuid kasv ei toimu nii.

Mõelge nagu põllumees

Oma kirjas kannatavatele kristlastele kutsub Jaakobus meid üles mõtisklema põllumeestest, kui ootame Issanda naasmist ja elame vankumatus usus. Jaakobus juhendab meid: „Olge nüüd pika meelega, vennad, Issanda tulemiseni! Vaata, põllumees ootab kallist põlluvilja pika meelega, kuni ta saab varase ja hilise vihma. Olge siis teiegi pika meelega, kinnitage oma südant, sest Issanda tulemine on lähedal!” (Jk 5:7–8).

Olles viimased 15 aastat elanud maapiirkonnas talupidajate kogukonnas, olen täheldanud piirkonna talunike kannatlikkust. Tegin kord ringkäigu ühe koguduseliikme talus ja mind rabasid aakrid ja aakrid maad, mida tuleb hooldada. Põllumehed teevad kõvasti tööd. Nad künnavad ja istutavad usinasti ning põuastel suvekuudel niisutavad põldu visalt. Kuid lõpuks peavad nad saaki ootama. Lõpuks sõltub nende kasvamine Jumalast.

Südame kasvatamine vaimse kasvu ja ustavuse nimel nõuab nii investeeringuid kui kannatlikkust. Põllumehed ei istu kevade ja suve jooksul käed rüpes, lootes, et mõned põllukultuurid ilmuvad õhust. Ei, nad töötavad usinalt saagikoristuse nimel. Kuid nad teavad ka, et nad peavad kannatlikult ootama, kuni põllukultuurid juurduvad, kasvavad ja vilja annavad. Nad töötavad ja ootavad. Ja see on lähenemine, mida iga usklik on kutsutud kasutama.

Töötage ja oodake

Kuidas näeb välja pikaajalise ustavuse saagi nimel töötamine ja ootamine ? Kuidas niisutada oma südant vaimse põua ajal või võidelda kiusatuse või kahtluse umbrohu ja kahjuritega?

Peetrus ütleb meile, et Jumal on andnud meile kõik, mida vajame eluks ja jumalakartlikkuseks:

Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks, tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud omaenese kirkuse ja väärikusega. Sel viisil on meile kingitud kõige kallimad ja suuremad tõotused, et te nende kaudu võiksite põgeneda kaduvusest, mis  valitseb maailmas himude tõttu, ja saada jumaliku loomuse osaliseks. (2. Peetruse 1:3–4)

Tänu Jumala tundmisele ja tema Pühakirjas antud tõotustele saame tema sarnasemaks. Edasi julgustab Peetrus usklikke täiendama oma usku jumalakartlikkuse, teadmiste, vankumatuse ja enesekontrolliga (vt 2Pt 1:5–7). Kui me neid omadusi praktiseerime, toob Jumal meie Kristusesse usu vilja.

Paulus manitseb meid, et „valmistaksime endile päästet kartuse ja värinaga! Sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja 
toimite Tema hea nõu kohaselt.
” (Fl 2:12–13). Selle käsuga on seotud tõotus töötada ja oodata: Jumal toodab nis, kes Talle kuuluvad, kasvu ja ustavuse saagi. Ta ootab meie sõnakuulelikkust, kuid lõpetab meis alustatud töö (vt Fil. 1:6). Me võime osaleda ustavuse praktikates, mille Ta on meile andnud, suure kindlustundega, et Ta toob meis kaasa kasvu, küpsuse ja vankumatuse.

Et kasvada Jumala tundmises ja armastuses Tema vastu, toidame oma hinge tõega, lugedes ja mõtiskledes Pühakirja üle. Patu ja kiusatuste vastu võitlemiseks läheneme Temale palves ja varustame end Tema Sõnaga, mis aitab meil kindlalt püsida (vt Ef 6:10–18). Me toetume Kristuse ihule, et Ta meid julgustaks, kui oleme nõrgad. Meile on kingitud Jumala elav ja tegus Sõna, vaba ligipääs Tema juurde palves, Püha Vaimu abi ja Koguduse korrapärane manitsus.

Oleme hästi varustatud, et töötada ning oodata Issanda päeva kindlustunde ja kannatlikkusega.

Lõikus on kindel

Meie kasv sõltub nii Jumala investeeringutest kui ka meie kuulekust. Issand määras meie kasvuvahendid palve, Pühakirja vastuvõtmise ja Koguduse kaudu täpselt nii, nagu Ta määras taimed kasvama läbi hea pinnase, päikesevalguse ja vihma. Võime usaldada Tema kasvuprotsessi, oodates kannatlikult, et Ta täidaks selle, mida Ta on lubanud. Tema, kes Teid on kutsunud, on ustav, Tema tahe Teie elu suhtes on Teie pühitsus jaTa peab oma tõotust (1Ts 4:3; 5:24).

Kui tegemist on pikaajalise ja igapäevase ustavuse kasvatamisega oma elus, mõelge nagu põllumees, kes töötab ja ootab kannatlikult ning teadke, et lõikus tuleb kindlasti. Ühel päeval toob Jeesus Teid puhtana ja puhtana Isa ette ja milline lõikus see on!

Autor: Glenna Marshall / Want to Be Faithful? Think Like a Farmer (thegospelcoalition.org)

Charles Spurgeon: “Kirg: selle kustutamine ja säilitamine”

Küsimusele, mis on kõige olulisem omadus, mis jutlustajal peab olema, et olla edukas inimeste juhtimisel Kristuse juurde, vastan, .....

Suur osa kasvust on aeglane

Tee taevasse on ümbritsetud ohtudest – ja mitte alati sellistest ohtudest, mida me ootame. Paljud meist asuvad sellele .....

Mida saavad lehmad meile mediteerimise kohta õpetada?

„„Seaduseraamatu sõnad olgu alati teie huultel; mõtisklege (mediteerige) nende üle päeval ja öösel, et täita täpselt seda, mis .....

Mida teha ootamise ajal

Nagu Apostlite tegude raamatu alguses öeldud, oli Jeruusalemmas 120 inimest, kes ootasid Püha Vaimu tõotuse täitumist, sest Jeesus .....

Ära oota, kuni on liiga hilja

Saatana kiriku asutaja, kuulsa satanist Anton Szandor LaVey viimased surivoodi sõnad olid: "Oh, oh, oh, mida ma teinud .....

Minu pastor pani mind ootama teenistusse astumist. Ma olen tänulik.

"Isiklikult ma ei näe sind selles rollis." See mu pastori avaldus oli muserdav löök. Kontekstiks oli minu soov .....

Jumala ootamine osutub väga raskeks

Me tahame kiiremini, tahame ise, tahame kohe! Ja Jumal ütleb: "Kui tahate, siis tehke seda ise, Ma lähen .....