Kas teenite Jumalat kutsumisest või pettumusest?

Selles artiklis lubage mul teiega ausalt rääkida sellest valust. Nagu enamikuk teist, on ka minu viimased aastad olnud äärmiselt masendavad ja rasked.

Veidi enam kui 1000 päeva jooksul suri meie koguduse üheksa koguduse liiget, sealhulgas üks mu lähedasi sõber Scott Sekulov ja mu naise parim sõber Robin, kes on meie koguduse administraator. Paljud meie sõbrad ja pereliikmed on veetnud pikka aega haiglates kriitilises seisundis. Ekstreemsed ilmad on meid kahjustanud ja seda kirjutades võitleme endiselt kohtus kindlustusseltsiga, et remondikulud katta.

Meil ei olnud ainult tavapärased kogukonnaprobleemid ja pinged koguduseliikmete seas. “Koread” on tõusnud viimaste valimiste poleemika tõttu ning need olid eriti teravad meedias pealesurutud rassi- ja sooteemade, COVID-i ümber peetavate pseudoteaduslike debattide, piiravate meetmete, maskirežiimi ja vaktsineerimise ümber.

Lisaks nendele pettumustele ebaõnnestuvad ka kavandatud jutlused ja tegevused, mida lootsime, sest väga edukad teenistused, nagu kodutute teenistused ja vanglate jutlused, suletakse. Lisaks kimbutasid meid rahalised raskused, mille põhjustasid tehaste sulgemised, tarneprobleemid ning meedia- ja poliitiline paanika.

Kui aus olla, siis oli palju hetki, tunde, päevi, nädalaid ja isegi kuid, mil ma püüdsin aru saada – kas mu teenistusaeg hakkas läbi saama? Kuid iga kord, kui ma palvetasin ja küsisin Jumalalt, kas Ta ütleb mulle selle kõige kaudu midagi või sunnivad need kurvad sündmused mind teenistusest lahkuma, kuulsin oma südames neid sõnu Roomlastele 11:29: „ Jumal ei kahetse ju oma armuande ega kutsumist.”

Jumal tuletas mulle ikka ja jälle meelde, et Tema kutse minu jaoks ei sõltu negatiivsetest sündmustest, mis minu elus ette tulevad. Johannese evangeeliumis ütles Jeesus oma teenimisest rääkides:

Ennäe, tund tuleb ja on juba tulnud, et teid hajutatakse igaüks ise kohta ning te jätate mu üksi. Ja ometi ma ei ole üksi, sest Isa on minuga. Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged: mina olen maailma ära võitnud.” (Johannese 16:32-33).

Jeesus valmistas oma jüngreid ette nende elu suurimaks pettumuseks: oma hukkamiseks. Pange tähele, et Jeesus teadis, et jüngrid, keda Ta teenis, hajutatakse ja jätavad Ta maha. Kuid Ta mitte ainult ei andnud alla, vaid kutsus neid öeldut meenutama.

Ta ütles neile, et neid ootavad ees raskused ja pettumused ning nad koguvad julgust ja on vaimselt tugevad mitte ainult probleemidega silmitsi seismisel, vaid ka nendest ülesaamisel, sest Ta on juba võitnud maailma ja kõik selle mured.

Nendes Jeesuse julgustavates sõnades Johannese 16. peatükis kuuleme võimsat üleskutset, milles Ta räägib oma jüngritele, kuidas Tema suutis täita oma kutsumust hoolimata kõigist komistuskividest ja teadmisest, et ees ootavad paljud uued väljakutsed. Pange tähele lauset: “Aga ma ei ole üksi, sest Isa on minuga.”

Sellest fraasist leiame jõudu jätkata, leiame oma kutse või ülesande jõu Jumalalt. Jeesus ütles oma jüngritele, et ta on võimeline oma teenistust raskustega silmitsi seistes läbi viima just tänu sellele, et Jumal kutsus Ta.

Piiblis kohtame mehi ja naisi, keda Jumal on kutsunud või määranud oma rahvast juhtima. Igaüks neist seisis silmitsi raskuste ja pettumustega, mis tekkisid nii teiste inimeste kui ka Jumala poolt kutsutud enda tegude tõttu.

Kuid igaüks neist, keda Jumal kutsus, liikus läbi nende raskuste usus edasi just seetõttu, et tal oli kutsumus.

Kui olete teenistuses – pange tähele, et igal Jeesusesse uskujal on ülesanne (vt Matt. 28:19) -, siis on teil kutsumus. Teid on kutsunud Jumal ja Tema kutse on pöördumatu.

Jah, meil on raskusi ja isegi pettumusi, kuid me ei saa lubada, et need asendaksid meie teenimise lähtepunkti – Jumala kutsumise. Meie võidmine tuleb Tema kutsest.

Selle maailma pettumused ei saa valmistada pettumust neile, keda Jumal on kutsunud. Peame tegema valiku ja täitma oma kutsumuse, teenides vastavalt sellele. Lõppude lõpuks saab igaüks meist ainult tänu oma kutsumusele ülalt jõudu teenida.

Autor – rabi Eric Tokayer / charismamag.com

Allikas: https://ieshua.org/a-vy-sluzhite-ishodya-iz-prizvaniya-ili-razocharovaniya.htm

Kuidas apostel Pauluse teenistus tühistab asendusteoloogia õpetuse

Apostlite tegude 18. peatükk räägib loo apostel Pauluse teenistusest ja väljakutsetest, millega ta silmitsi seisis, kui ta kandis .....

Teenistuse stressi kahe teraga mõõk

On käes varahommik ja kui üles ärkate, siis tunnete, kuidas Teil hakkab kõhus keerama. Mõtted eelmise päeva keerulistest .....

Intervjuu Vadim Škvarinskiga messiaanliku teenistuse avamisest Kamjanets-Podilskõis: “Peaasi on mitte alla anda”

KEMO suvepalvusel vestlesime Kamjanets-Podilskõi messiaanliku juudikogukonna rabi Vadim Škvarinskiga. Rääkisime tema lapsepõlve teekonnast Jumala juurde, usust taganemisest ja .....

Šura Vyatrzhik, sõjaväekaplanite haiglateenistuse juht: “Haiglates viibivad haavatud sõdurid ei ole haiged”

KEMO suvisel palveretriidil vestlesime KhSP sõjaväekaplanite korpuse haiglaosakonna juhataja, haiglakaplanite treeneri Šura Vyatrzhikiga - Kristlikust Päästeteenistusest. Šura rääkis, .....

Füüsiline vorm teenistuses. Kuidas mõned harjutused teenistust laiendavad

Nagu iga kristliku eluga seotud teema puhul, on ka pastori elus füüsiliste harjutuste üle arutlemisel oht kahekordne: legalism .....

Kathryn Kuhlmani suhtumine tema teenistuse alguses

Kui Kathryn jutlustas, kuulutas ta nagu tuhandepealisele rahvahulgale, isegi kui ruumis oli käputäis inimesi. Selline oli Kathryn Kuhlmani .....

David Wilkersoni poeg: “Me ei vaja edu” teenistuses

"Ma ei vaja edu teenistuses," ütles Gary Wilkerson hiljuti jumalateenijate rühmale. See jahmatav teade pärineb ülemaailmse mitme miljoni .....

Vaimulike seminar nimega “Meeldiv”: Kuidas saatan valmistab mehi ette teenistuseks

Mu kallis Räpapea! Vabanda, et olin kaua aega vait. Minu ellu tungisid tumedamad ja ebaausamad asjad. See oli .....

Teenistus Riias

Au Suurele ja Kõikvõimsale Loojale ja Loojale!Täname Kõigevägevamat Tema valiku eest meie elus! Ta kutsus meid teenima Teda .....

Intervjuu Ukraina kaitseministeeriumi religioonidevahelise nõukogu ja Ukraina relvajõudude sõjaväekaplaniteenistuse kaplani Oleksiy Denisoviga

KEMO kevadpalvuse retriidil vestlesime Kristliku Päästeteenistuse Sõjaväekaplanite Korpuse kaplani Oleksi Denisoviga, Ukraina kaitseministeeriumi alluvuses oleva usunditevahelise kaplanite nõukogu, .....