Kas tunned kiusatuses olles süütunnet?

Sa ei tohiks kiusatuses olles end süüdi tunda. Sest…

Sa pole halb, kuna sul on kiusatus vaadata ebapuhtaid asju.
Sa pole kohutav ema, kuna sul on kiusatus käituda kannatamatult ja meeleheites oma laste peale karjuda.
Sind ei mõisteta hukka, sest sul  on kiusatus kahelda.
Sul on kiusatus, sest …

Sind kiusatakse sinu lihas elava patu pärast, mitte sellepärast, et sinuga on midagi valesti, vaid kuna sinu lihas on patt.

“Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus…” 1 Kor. 10:13.

Toimunud pattulangemise tõttu on kogu inimkond pärinud need kired ja himud, mis ahvatlevad meid pattu tegema.

Jumala plaan oli aga, et meie valitseksime liha üle, mitte liha meie üle! (1. Moosese 4: 7.) Me ei tohiks olla patu orjad ega alistuda nendele tunnetele, mis meis tekivad: ebapuhatad mõtted, ärritus ja kahtlused. Kõik need asjad ei tohiks meid siduda.

Kui oled näiteks kannatamatu ja sul on kiusatus oma laste peale karjuda, siis tea, et sel hetkel pole sa veel pattu teinud! Võib-olla tunned, et patt on juba toime pandud, sest kiusatus tuleb tundena ja soovina teha seda, mida sa tahaksid teha. Kuid seni, kuni sa vihkad kannatamatust ja seisad vastu soovile laste peale karjuda, tähendab see seda, et kuni sa teadlikult ei nõustu ja ei luba kannatamatusel oma käitumist suunata ja karmidel sõnadel oma suust välja tulla, sa võidad. Isegi kui kannatamatuse tunne on sind mõneks ajaks endasse haaranud.

Mida teha kiusatuses?

Kui sul on kiusatus midagi teha, siis on väga oluline mitte unustada kahte olulist asja:

Kasutage Jumala Sõna mõõgana saatana vastu, kes tuleb ja püüab veenda meid kiusatustele järele andma. “See on nii hea,” ütleb ta sulle. Või: “Nad on selle ära teeninud.” Eedeni aias ütles saatan Eevale: “Kas Jumal tõesti ütles seda …?” Ta veenis teda, et see, mida ta teadis, et oli halb, ei olnud tegelikult sõnakuulmatus Jumalale. Kui Jeesus on meie eeskuju ja meie juhti kiusati kõrbes, siis ütles Ta: „Kao minust eemale, saatan! Kirjutatud on…” Ta kasutas Jumala Sõna saatana väljaajamiseks.

Selleks, et kasutada Jumala Sõna oma hädatunnil, peate olema valmis juba enne kiusatust. Sa pead teadma Tema Sõna. „Ma panen Su sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks pattu sinu vastu.” Ps. 119: 11. Peida Tema Sõna oma südamesse, et saaksid vajadusel Tema poole pöörduda!

Tule armu trooni ette, et saada parajal ajal abi. (Heebr. 4:16) See on aeg, mil sind kiusatakse. Siis saad palvetada ja paluda abi selle kiusatuse ületamiseks. Ja see abi ei seisne selles, et see kiusatus kaob ja sa ei koge enam kannatamatust, vaid selles, et saad jõudu sellele kiusatusele vastu seista ja selle üle täiusliku võidu saavutada.

Õppige kiusatusest

“Mu lapsed, seda ma kirjutan teile, et te ei teeks pattu. Aga kui keegi patustab, siis on meil eestkostja Isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige. ” 1. Johannese 2: 1.

Kui oled langenud, siis saad pattu kahetseda ja andestuse. Selle saad ka armu troonil. Jumala plaan ei ole aga see, et sa ikka ja jälle kukuksid. Pea meeles, et pead valitsema patu üle! Kui oled kukkunud, siis pead oma vigadest õppust võtma, et mitte järgmisel korral neid teha. Kui oled valmis kiusatusele vastu astuma, siis võid olla kindel, et saad sellest üle!

Võiduni jõudmine võib võtta aega. Kui tunnistad näiteks enda kohta tõde, oled teadlik oma kalduvusest olla kannatamatu ja otsustad sellest üle saada, siis ei tähenda see seda , et sa kuidagi maagiliselt lõpetad kannatamatuse kiusatuse kogemise. See tähendab, et enne võidu saamist kiusatakse sind ja võib -olla isegi kukud uuesti. Kui aga jätkad võitlust, püsides kindlalt usus ning otsid abi Jumala Sõnas ja palvetes, jõuad samm-sammult võidule. Sind muudetakse ja uuendatakse. Nüüd asendub kannatamatus ja meeleheide, mis varem oli sinule omane, järk-järgult kannatlikkuse ja pika meelega. See on see uskumatu arm, mille oleme saanud Kristuses Jeesuses.

Me peame sellest usust kinni pidama, kui võitleme, kuni saavutame võidu. “Usk on oodatu täitumine ja usaldus nähtamatu vastu.” He. 11:1.

Allikas: https://aktivnoyekhristianstvo.ru/ispytyvaesh-li-ty-chuvstvo-viny-v-iskush