Kas veini joomine on patt?

Vastab messiaanliku koguduse õpetaja Dmitri Y.:

Ma arvan, et vastamist peaks alustama sellest Pühakirja salmist:


Rom.14: 23 Aga kes kahtleb, kui ta sööb, see mõistetakse hukka, sest see pole usust; ja kõik, mis pole usust, on patt.


Nagu te aru saate, sellele küsimusele kindlat vastust ei ole, kuid siiski leidub Pühakirjas salme, millele tasub tähelepanu pöörata, enne kui selles küsimuses järeldused teha.


Minu arvates tasub vaadata Õpetussõnu:

Õpetussõnad 23:20, 21 Ära viibi veinijoojate ega lihaõgijate killas, sest joodik ja õgija jäävad vaeseks ja uimane olek sunnib riietuma räbalaisse!

Ma arvan, et oleme kohanud üsna mitmeid selgeid näiteid selle kohta, kuidas see Pühakirja salm inimese elus täitub.


Õps. 20: 1  Vein paneb pilkama, vägijook lärmama, ja ükski, keda see paneb taaruma, pole tark.

Ka siin pole minu arvates mingit kahtlust.
See kirjeldus tundub inetu, kuid juudi rahva kultuuris oli veini kasutamine üldiselt igapäevane. Pane tähele – kultuuri, kui inimesed näevad teiste ebatavalist käitumist, siis on kõige lihtsam eeldada, et nad on purjus.


Apostlite teod 2: 13–15
Mõned aga ütlesid pilgates: „Nad on täis magusat veini!”
Siis tõusis Peetrus koos nende üheteistkümnega püsti, tõstis häält ja kõneles neile: „Juuda mehed ja kõik Jeruusalemma elanikud! Olgu see teil teada – pange tähele mu sõnu! Nemad ei ole sugugi joobnud, nagu te arvate, on ju alles kell üheksa hommikul.


Argument, hajutamaks kahtlusi, et inimgrupp on purjus, sesines ajas, meie kella järgi oli see kell 9 hommikul. See tähendab, et selles ühiskonnas oli see võimatu, mida kindlasti ei saa öelda meie ühiskonna kohta. Seal oli veini joomise kultuur.

1 Kor.6: 12 Öeldakse: „Mulle on kõik lubatud!” – Siiski kõigest ei ole kasu. „Mulle on kõik lubatud!” – Siiski miski ärgu saagu meelevalda minu üle!


1Kr.10: 23 Öeldakse: „Kõik on lubatud!” – Siiski kõigest ei ole 
kasu. „Kõik on lubatud!” – Siiski kõik ei ehita kogudust.

Noh, see on selge, et alkohoolsete jookide tarvitamine ei ole üles ehitav.


Siin on veel ühe inimese vaatenurk:

1. Kor.8: 13 Seepärast, kui söök viib kiusatusse mu venna, siis ma enam kunagi ei söö liha, et ma oma venda ei viiks kiusatusse.


Mulle tundub, et seda Pühakirja salmi saab hõlpsasti rakendada veini joomise kohta.


Ma ei ole tsiteerinud Pühakirja, mis räägib veini kuritarvitamisest, arvan, et need on hästi teada. Uus Testament ütleb piisavalt selgelt, et sellised inimesed ei päri Jumala riiki, nagu ma aru saan, siis küsimus ei puudutanud seda teemat:)


Niisiis joonistub mulle ülaltoodud Pühakirja salmist teatud pilt, kui teie usk seda ei võimalda, siis te ei tohiks seda teha, liigne nautimine võib põhjustada vaesust ja see on ebamõistlik, see tegevus ei ehita teid üles, ja mõnel juhul on see kiusatuseks teistele inimestele.


Noh, nagu te mõistate, kui te alkoholi tarvitades ei riku kõiki neid Pühakirja soovitusi, siis on ilmne, et otsest keeldu pole :)

Uus Testament pakub aga meile ülevama tee:

Ef.5: 18 Ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis Vaimu,


Ma arvan, et parem on olla Vaimuga täidetud.
Selles küsimuses tasub kaaluda kohaliku usklike kogukonna reegleid, kus te asute. Kui on olemas reegel, mis keelab veini tarvitamise selle kogukonna liikmete jaoks, siis arvan, et seda reeglit ei tohiks rikkuda.


Nii et küsimus oli väga lühike, kuid mitte väga lihtne.
Kahjuks on palju poleemikat selle üle, kas tohib veini juua või mitte, kas Jeshua jõi veini, mis vein sel ajal oli jne.
Mulle tundub, et kõik on palju lihtsam – me oleme teatud kohalike koguduste liikmed, neil on reeglid, mis tavaliselt piiravad meie vabadust :) selles küsimuses kehtestatakse need reeglid tavaliselt nõrkade vendade pärast. Ja me peaksime neist reeglitest kinni pidama.


Vaadake:

2. Kor. 8: 8-9 Söök ei vii meid Jumalale lähemale. Kui me ei söö, ei jää me millestki ilma, ega saa me mingit kasu, kui sööme. Vaadake aga, et see teie meelevald kuidagi ei saaks 
komistuseks nõrkadele!


Gl.5: 13 Teie, vennad, olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses!


Niisiis, keeldu pole, kuid tarvitamine, nagu isegi aru saate, on seotud väga paljude “AGA” -ga :)

Allikas: https://ieshua.org/greshno-li-pit-vino.htm