Katar

Miks kristlasi Kataris tagakiusatakse?

Moslemite ristiusku pööramine on Kataris rangelt keelatud ning see võib lõppeda süüdimõistmise ja riigist väljasaatmisega. Seadus ei tunnista ka islamist lahkumist.

Kuidas on olukord võrreldes eelmise aastaga muutunud?

Katari seitsmepunktiline tõus World Watch Listis on suuresti tingitud vägivallaskoori tõusust 1,5-lt 7,2-le. Vägivald suurenes, kui enamik kodukogudusi suleti. Kuna lubatud religioossel alal ei ole olnud piisavalt ruumi suure (välis)kristlaste kogukonna jaoks, siis on Katari valitsus lubanud teatud kodudes läbi viia mitteametlikke kristlaste koosolekuid. Pärast COVID-19 piirangute leevendamist pole ükski neist mitteametlikest kirikutest saanud tegevust alustada, seda on saanud teha ainult piirkonnas ametlikult asuvad kirikud (lisaks riigi mošeedele ja kaubanduskeskustele).

Mis tunne on elada seal kristlasena?

Katari kristlased on peamiselt võõrtöölised, kes on riiki sisse rännanud välismaalt. Nende jaoks on kristlasena elamine palju vabam, kui katarlastele, kuigi ka nemad võivad kogeda survet. Valitsus teostab järelevalvet ka välisriikide kirikute tegevuse üle ja on seda teatud valdkondades piiranud.

Teine, väike kristlaste rühm koosneb tavaelanikkonda kuuluvatest kristlastest. Ühiskond ja perekonnad avaldavad neile äärmist survet. Riik ei tunnista ametlikult islamist taganemist ja selle tulemusena võib teise usku üleminek põhjustada juriidilisi probleeme, staatuse kaotust, laste hooldusõiguse ja vara kaotamist. Nii katarlasi kui ka välismaalt sisserännanud kristlasi ähvardab diskrimineerimine ja ahistamine ning nad on oma usu tõttu politsei järelevalve all.

Kuidas kristlastest mehed Kataris elavad?

Meeskristlased ei pääse oma perede survest. Kui nende pöördumine avalikuks tuleb, siis võib perekond ähvardada mehelt naise ja lapsed ära võtta ning teise perega asendada. Katari kristlased on sageli vaimselt üksildased ja neil on raske kristlikke sidemeid leida. Raskematel juhtudel võivad mehed oma usu tõttu saada füüsilise ja vaimse trauma või nad võidakse kodust välja saata.

Milline on kristlastest naiste elu Kataris?

Naised peavad tavaliselt oma kristlikku usku varjama. Kui kristlusse pöördumine ilmneb, siis võib perekond ja kogukond neid isoleerida. Peredel on õigus nende reisimist piirata. Mõnes peres on nad koju lukustatud, neil ei anta rahalist toetust ja neile ei võimaldata juurdepääsu internetile, telefonile või raamatutele.

Mõned naised on kodudest välja aetud ja nad on sunnitud elama üksi ühiskonnas, mis on vallaliste naiste suhtes vaenulik. Kristlasi ähvardab ka füüsiline vägivald või halvimal juhul aumõrvad. Seetõttu kipuvad ristiusku pöördunud oma usust vaikima. Lisaks ei saa moslemi taustaga naised seaduslikult abielluda mittemoslemitest meestega.

Kuidas Open Doors otse või oma partnerite kaudu riigis aitab?

Open Doors kutsub inimesi palvetama Kataris elavate kristlaste eest.

Saage tuttavaks Samueliga

Samuel (nimi muudetud) on Katari kristlastest võõrtööliste pastor. “Selles moslemiriigis on avalik evangeliseerimine piiratud. Keegi ei saa meid aga keelata sellest kolleegidele rääkimast. Saame tunnistada läbi oma igapäevaelu. Iga päev annab Jumal meile võimaluse jagada oma armastust teistega.”

Tagakiusamise tase: väga tõsine.
Peamised tagakiusamise põhjused: islami rõhumine, klanni rõhumine, diktatuuri paranoia.
Rahvaarv: 2,8 miljonit.
Kristlasi: 372 000 (13,1%).
Peamine religioon: islam.
Valitsemisvorm: absoluutne monarhia.
Riigijuht: Emir Tamim bin Hamad al-Thani.

Palvetame:
Palvetagem Katari kristlastest võõrtööliste eest, et nad pääseksid jõhkrast ja kuritahtlikust kohtlemisest, millega paljud töötajad silmitsi seisavad. Palugem, et Jumal kaitseks ja hoiaks oma rahvast.

Kristlusse pöördunud katarlased peavad tagakiusamise kartuses oma usku varjama. Palvetame, et need kristlased mäletaksid, et nad ei ole üksi ja et kõik on Jumala kätes.

Palvetagem Katari monarhia eest. Palume, et Jumal pehmendaks emiiri ja valitsuse liikmete südameid ning et nad avaksid oma südame Jeesusele.

Kõigeväeline Jumal, me täname Sind, et oled Kataris omade seas. Palume Sind õnnistada, tugevdada ja lohutada neid katsumuste ajal ning olukordades, mis tunduvad lootusetud ja võimatud. Kaitse meie vendi ja õdesid ning kasvata oma kirikut Kataris. Täname Sind Su  armu ja armastuse eest. Jeesuse nimel. Aamen.

Allikas: Kristittyjen vainot – Qatar (opendoors.fi)