Kataskopeo – κατασκοπεω

Meie sõna sel nädalal on kataskopeo, mis tähendab “vaadata, vaadata lähedalt selleks, et luurata ja vandenõu pidada.” See on hapax legomenon, see tähendab, et seda kasutatakse Uues Testamendis ainult üks kord. A.T. Robertson ütleb, et kataskopeo annab edasi idee reetlikust uurimisest F1 (vt 2Samueli 10:3; 1Ajaraamat 19:3, nagu seda kasutatakse Septuagintas, VT kreekakeelses tõlkes). Nüüd uurime kataskopeo tähtsust selle praeguses kontekstis.

Meie sõna kataskopeo tähistab pahaendelist F2 tegevust nende poolt, kes “nuhivad”. Kataskopeo olulisust kommenteerides kinnitab F.F. Bruce: “Valevendade “luuramisel” (kataskopesai) ei olnud Pauluse hinnangul mingit sõbralikku eesmärki: nad tahtsid sellele vabadusele lõppu teha, teha neist, kes seda vabadust nautisid, orjad.”F3 Pauluse sõnadega, “See asi tekkis sellepärast, et mõned valevennad olid imbunud [“infiltreerunud”, kr-k- pareiserchomai, F4 “sisse lipsanud, sisse tulnud, salakaubana sisse hiilinud”] meie ridadesse, et luurata vabadust, mis meil on Kristuses Jeesuses ja teha meist taas orjad” [“orjadeks tegema,” kr.k. katadouloo, “orjastada, taandada orjuseks, ära kasutada”].

Jah, nagu Pauluse päevil, on ka tänapäeval neid, kes soovivad meie vabadust Kristuses “välja nuhkida”. Neid nimetatakse legalistideks. Nende kurjakuulutav kavatsus on panna legalismi köidikud vabade peale. Kuid apostli sõnad kõlavad tõena, justkui vastukaaluks nende kurjakuulutavale kavatsusele, kes püüavad neid orjastada: “Just vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Olge siis kindlad ja ärge laske end uuesti koormata orjuse ikkega” (Galaatlastele 5:1). “Nii et kui Poeg teid vabastab, nii olete [“saate,” esesthe] tõesti vabaks” (“vabastab” [eleutherose]. Seda tingimuslikku lauset kasutab kõneleja tingimuse väljendamiseks, mida kõneleja usub olevat tulevikus realiseeritav fakt. Tegemist on ootusega.F5 Nautigem oma vabadust Kristuses Jeesuses!

ALLMÄRKUSED:
F1: A.T. Robertson, Sõnapildid Uues Testamendis, kd. 4 (Nashville: Broadman Press, 1931), lk. 284.
F2: J. Louis Martyn, Galaatlased, Ankrupiibel (NY: Doubleday, 1997), lk. 195.
F3: F.F. Bruce, Kommentaar galaatlastele, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Wm. Eerdmans, 1982), lk 112.
F4: J. Louis Martyn tsiteerib umbes 200 e.m.a elanud Kreeka ajaloolast Polybiust, kes kasutas seda verbi, et viidata tegevusele, mille käigus lubatakse mõned galaatlased salaja linna, Martyn, lk. 195.
F5: F. Blass ja A. Debrunner, Uue Testamendi ja muu varakristliku kirjanduse kreeka keele grammatika, Robert Funki tõlge ja redaktsioon (Chicago ja London: Chicago Press, 1961), lk. 188.

Allikas: Kataskopeo – Greek Thoughts- Language Studies – StudyLight.org


Teksti autor Bill Klein on olnud viimased 41 aastat pastor, nõustaja ja koolitaja. Tal on ulatuslikult piiblikeeltes koolitatud ja haritud ning ta on kirjutanud Piibli kreeka keele kursuse. Praegu teenib ta Piibli kreeka keele professorina Master’s Graduate School of Divinity, ja on BTE Ministries – The Bible Translation and Exegesis Institute of America – Californias asuva mittetulundusorganisatsiooni president, kes pakub piibliuurimislinte ja kreeka õppematerjale. Veebisait BTEMinistries.org.

Autoriõiguste avaldus
Kreeka mõtted Autoriõigus 2020 © Bill Klein. Kreeka mõtteid käsitlevaid artikleid võib tervikuna reprodutseerida järgmiste sätete kohaselt: 1) Iga artikli lõpus tuleb autorile anda asjakohane au koos lingiga aadressile: https://www.studylight.org/language-studies/greek-thoughts.html  2) Kreeka mõtete sisu ei tohi korraldada ega peegeldada konkurentsivõimelise veebiteenusena.

Legalismi mitu palet

Palju aastaid tagasi määratlesin ma legalismi kui "katset võita Jumala soosing väljaspool Kristuse lõpetatud ja piisavat lunastustööd". See .....

Odav Arm

Odav arm on meie Kiriku suurim vaenlane. Me võitleme kalli armu eest. Odav arm on arm, mida müüakse .....

Füüsiline vorm teenistuses. Kuidas mõned harjutused teenistust laiendavad

Nagu iga kristliku eluga seotud teema puhul, on ka pastori elus füüsiliste harjutuste üle arutlemisel oht kahekordne: legalism .....

Miks me peame rääkima sõnakuulelikkusest?

Minu tütre keskmine nimi on Grace (Arm) ja tean ka päris mitut perekonda, kus lapsele pandi nimeks Mercy .....