Keda kirikus häirib Iisrael ja millega?

Paljude inimeste reaktsioon sotsiaalvõrgustikes Hamasi kuritegelikule tegevusele Iisraelis tekitas minus mõtteid, mida tahan jagada. Mul on kristlastest sõbrad, pastorid, kes armastavad Jumala Sõna, kes mõistavad, et Iisrael on Jumala rahvas. Ja neil on sõpru, tavaliselt ka usklikke, kes hakkavad oma kommentaaridega neid selliste sõnadega rahustama: „Miks te sellest Iisraelist nii haaratud olete? Oleme kuningriigi kodanikud! Miks te nendest õudustest postitate? Need sõjad on kõik maised, see on päästmata patuste hulk. Kuid meie mõtted on suunatud taevastele asjadele. Mingi seisukoha võtmine on ebavaimulik.”

Ja siis on usklikke, kes ütlevad, et me ei tohi kohut mõista. Kuid Pühakiri manitseb meid otseselt mõtisklema ja kohut mõistma. Seal on kirjas: “See, kes on vaimne, mõistab kohut kõigi asjade üle.” (eesti keelses Piiblis: “vaimne inimene mõistab kõike”). Ja seal kasutatakse sama sõna, mida Ješua kasutas öeldes: “Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut.” Kuid oluline on mitte sõnu nende kontekstist välja rebida. Kohut mõista tähendab otsuse langetamist. Meie võimuses ei ole nende seadusetute inimeste üle kohut mõista. Kuid meil on õigus arutleda ja ise järeldusi teha. Jah, Issand teeb kohtuotsuse kõigi üle. Kuid see ei tähenda, et peaksime oma silmad, kõrvad ja suud sulgema nagu need ahvid: “Me ei näe midagi, me ei kuule midagi, me ei räägi kellelegi midagi.”

Õpetus seitsmest mäest on moonutatud õpetus kuningriigist

Kust kohast said mõned kirikud, millel on meedia edusammude tõttu uuele põlvkonnale tohutu mõju, need seemned, mis ühel päeval kannavad kohutavat vilja? Selgitame välja. Esiteks, mis on Jumala riik? See on Jumala valitsemise kehtestamine maa peal. Mõnes kirikuringkonnas on levimas täna mõte, et me elame juba Jumala riigis.

Usun seda kogu südamest, sest Ješua ütles, et Jumala Kuningriik on meie sees – me õpime oma elus elama Jumala reeglite kohaselt, laiendades seeläbi Tema Kuningriiki meie ümber. Kuid see idee leidis lääne kristlikes ringkondades vale jätku. Selle olemus on järgmine: kui Jumalariik on kiriku sees juba olemas, siis me peame selle rajama mitte ainult vaimses sfääris, vaid Issand ise kehtestab selle meie kaudu kõigis erinevates sfäärides.

On olemas niinimetatud seitsme mäe (sfääri) õpetus, millest kirik peab kuningriigi rajamiseks üles ronima. Need on religioon, perekond, haridus, valitsus, meedia, kunst, meelelahutus ja äri. Muidugi tõstab Jumal suveräänselt ühe või teise kristlase oma rahva seast igasse neist sfääridest. Kuid see õpetus ütleb, et kirik peaks nende üle domineerima. See, ühest küljest ilus idee, sisaldab mõtet: “Meie kui Kirik rajame selle Kuningriigi maa peal absoluutselt.”

Miks on Kuningriik Praegu valeõpetus?

See teooria, mida nimetatakse ka “Kuningriigiks Praegu” teooriaks, ei käsitle kuningriigi vaimset mõju, mida me hea lõhnana levitame, vaid Kuningriigi väge. Kuid mõju ja võim ei ole sama asi. Kui me mõjutame jutlustamise, isikliku eeskuju, palvete kaudu, kui näitame Kuningriigi vaimset jõudu deemonite ja needuste üle, siis see on meile antud vägi. Me ei püüa mõjutada deemoneid ega haigusi, vaid ühiskonda. Kuid selles teoorias räägime kiriku valitsemisest.

Miks on see idee Uue Testamendi vaatenurgast problemaatiline? Kui Kuningriik on juba saabunud, siis kõik, mis praegu Iisraelis toimub, ei kuulu lõpuaegade pilti, see ei ole kahe kuningriigi kokkupõrge (füüsilised sõjad on ju vaimse võitluse ilming). Selles teoloogias elimineerib Matteuse 24. peatüki ja Luuka 21. peatüki eshatoloogiline pilt väga peenelt Iisraeli.

See õpetus kuningriigi loomisest oma jõududega oli omal ajal iseloomulik ka katoliku kirikule – riigi ja religiooni ühtesulamisel. Kuid see uus versioon kõlab nii. Kõik segadused ja suured viletsused, mida Ješua õpetas, olid iseloomulikud esimese sajandi juudi rahvale. Kui tempel hävitati, juhtus väidetavalt suur maavärin. Muidugi puudutab osa neist Ješua sõnadest sõna otseses mõttes esimese põlvkonna usklikke, kes nägid Jeruusalemma hävingut. Kuid see ennustus ulatub aegade lõpuni.

Selle teooria apologeedid tunnevad end äärmiselt ebamugavalt, nähes juudi rahvast Jumala plaanis olulisena, ja väga ebamugavalt, nähes maailmas toimuvaid murranguid, mis minu arvates on Ješua sõnade täitumine. Ja nii nad ütlevad: „Me keskendume kuningriigile. Me ei vaata neid probleeme. Me lihtsalt vaatame Issanda poole.”

Selle vale kuningriigi idee kaitsjatel on väga hea algus – kuningriigi ja Jumala ligiolu levitamine. See on sügav ja oluline idee. Kuid silmi sulgeda tõe ja õiguse ees, et mitte näha kannatusi, ja säilitada mõte, et kõik toimuvad segadused ei ole meie asi, on äärmiselt häbiväärne seisukoht. Jumal päästku meid sellest!

Kust see tuli? Origenes, Eusebius ja Constantinus

Kuningriigi loomise idee enne Ješua tulekut on väga vana. Ta sündis 3.-4. sajandil pKr. Sel ajal elas mees nimega Origenes, keda mõned austavad kui üht kirikuisadest, kuid ta arvati kahel korral kirikust välja ketserluste tõttu. Ta nägi Kuningriigi ilmutamist ja lõplikku rajamist just sel viisil – mitte Ješua tulekuga Jeruusalemma, vaid Kiriku enda kaudu.

Just Origenes võttis kasutusele Pühakirja allegoorilise tõlgendamise meetodi, mille puhul teksti vahetu lugemine jäetakse kaalumisest välja ja kõike mõistetakse eranditult vaimselt. Miks ta selle meetodi välja töötas? Sest kui me loeme Pühakirja selle kontekstis, siis näeme Iisraeli ja rahvaste lõpuaja kannatusi ja segadust. Ja juutide eksistents segas tema ideid. Nii nagu tänapäeval on Iisrael komistuskiviks nende ideedele, kes tunnistavad  Kuningriik Praegu ideed.

Origenes töötas välja Pühakirja tõlgendamise allegoorilise meetodi ja häbimärgistas neid, kes taastasid selle algse tähenduse. Tema õpilane Eusebius Pamphilus (Eusebius Caesareast), esimene kirikuloolane, kes kirjeldas kiriku esimest nelja sajandit, võttis omaks need samad ideed. Ja ta oli keiser Constantinuse mõjukas sõber. Ja need ideed said aktuaalseks Constantinuse ajal, kes oli esimene kristlasest keiser. Kohe saabub kuningriik! Aga kes oli selle idee takistuseks? Piibli teksti otsene lugemine ja Iisrael, see tähendab juudid.

Just sel põhjusel mõistis Constantinus 325. aasta Nikaia kirikukogu algatajana, hukka ariaanliku ketserluse ja kehtestas teesid Jumala ühtsuse olemusest, andes piiskoppidele mõtte, et kirik ei saa enam tähistada koos juutidega ühiseid pühasid ja omada juutidega ühiseid teoloogilisi ideid – “nende juutidest värdjatega, kes lõid risti meie Kristuse”.

Uued Origenesed ja kuidas neile vastu seista

Nüüd see lugu kordub. Meil on uued Origenesed ja Eusebiused, kes väidavad, et Jumalariik on end juba täies mahus ilmutanud ja võib-olla on muidugi juudi rahval mingi tähendus, aga Jumal ise tegeleb nendega hiljem. See on valeõpetus. Ma usun Jumala Kuningriigi rajamisse suhetes juudi rahvaga. Juudi rahvas on kuningriigi uste avamise võti, sest kõik juhtub Iisraelis.

Meil on oluline meeles pidada Ješua vestlust oma jüngritega Apostlite tegude 1. peatükis. Pärast seda, kui Ta oli neile 40 päeva Kuningriigist õpetanud, tekkis neil vaid üks küsimus: “Kas Sa sel ajal taastad Iisraelile Kuningriigi?” Ja Ta vastas: “Teie asi pole teada aegu ja ajastuid.” Ješua ütles sisuliselt: “Ma rajan Jumala Kuningriigi ja Iisrael mängib selles tohutut rolli.” Meie jaoks on oluline jääda truuks sellele, mida Ješua õpetas.

Samuti on oluline meeles pidada vestlust peaingel Gabrieli ja Mirjami vahel, kus ta ütleb, et Ješua “valitseb Jaakobi koja üle igavesti”. See on väga oluline, sest sageli on Jaakob kristlikus teoloogias kaval petis, meie kirikuna oleme Iisraeli järeltulijad ja Jaakob on füüsilised juudid, kes on kaotanud oma vaimse esmasünniõiguse. Jah, Issand tuleb tagasi ja võtab ette Jaakobi soo, kes ta välja ajas. Asendusteoloogiat praktiseerivale kirikule, aga torkab see salm silma, sest nad ei suuda end Jaakobusega seostada.

Kui kristlane usub, et Jumal on lõpetanud suhte Iisraeliga, tühistades Iisraeli saatuse, tähendab see, et ta usub automaatselt, et Jumal on iseendale ja oma Sõnale truudusetu. Ja sellest järeldub, et inimene usub, et saatan on oma plaanides võitnud. Kui me usume, et Iisrael on Jumala plaanidest välja jäetud, siis tähendab see seda, et me usume saatana võitu. Issand kaitsegu meid selle eest!

Shimon Pozdyrka,  “Bnei Brith Hadasha” messiaanliku koguduse rabi, Chişinău.

Allikas: ShomerTV / kemokiev.org

Allikas: https://ieshua.org/komu-i-chem-meshaet-izrail-v-tserkvi.htm

Kui Jumal noomis ingleid, et nad rõõmustasid Iisraeli vaenlaste hävitamise üle

On selge, et kurjade hävitamine on põhjus rõõmuks. Vabadus on saabunud. Türannia kukutatud. Vangid on vabastatud. Kurjusele on .....

Kui palju tugevam on vaimne rünnak Iisraeli vastu?

Rohkem kui 2500 aastat tagasi naasis Esra Juudasse koos peamiselt ilmalike pagulastega Babülonist. Juudi ajalugu räägib meile, et .....

Mis toimub praegu Iisraelis?

Inimesed üle kogu maailma küsivad, kuidas meil läheb, mis toimub siin Iisraelis ja mille eest palvetada. Toibume šokist. .....

Miks lendas natsi sõjakurjategija poeg Iisraeli?

Werner Oder on SS Scharführer Wilhelm Oderi poeg, kes osales II maailmasõja ajal ligikaudu kahe tuhande juudi mehe, .....

“Nagu kellade helin.” Lood terroristide poolt röövitud iisraellastest

Terroristid hoiavad Gaza sektoris pantvangis üle 200 inimese – peamiselt iisraellasi, kuigi nende hulgas on ka välismaalasi. Vanad .....

Jumala vägev käsi tugevdab ja ühendab Iisraeli

2014. aasta suvel koputas mu 17-aastane tütar ühel hilisõhtul meie magamistoa uksele, veidi pärast seda, kui olime naisega .....

Miks tõelised kristlased armastavad Iisraeli

Kujutage ette maailma, kus pole Piiblit, kümmet käsku ega psalme. Kujutage ette maailma, kus pole Aabrahami, Moosest, Siinai .....