Keele vägi on piiritu – nii heas kui kurjas

Jagage armastust

Oma keelega saame õnnistada ja needa; me saame luua ja hävitada; me saame haiget teha ja ravida; me võime tuua palju head ja ühtviisi suurt kurja.

Keele jõud hirmutab ka seetõttu, et me ise ei suuda seda kontrollida. Ikka ja jälle sunnib meie elu meid ära tundma tõde, mis on kirjas Jaakobuse 3:8. Aga ükski inimene ei suuda taltsutada keelt.

Seetõttu on ainult üks tee: allutada oma keel Püha Vaimu kaudu Jumalale ja paluda Temal meie keelt valitseda. Selleks, et aidata meil seda teha, on siin kaks Taaveti palvet, mis on meile heaks eeskujuks:

Issand, pane valvur mu suu ette, hoidja mu huulte uksele! Ps.141:3.

Olgu Sulle meelepärased mu suu kõned ja mu südame mõtlemised sinu ees, Issand, mu kalju ja mu lunastaja! Ps.19:15.