Kellele sina loodad?

“Abi tuleb mulle Issanda käest…” Psalm 121:2

Kui sa igatsed teha Jahve tahtmist, kuid ei ammuta Temalt jõudu, siis kukud vaatamata oma oskustele, sidemetele ja ressurssidele läbi. Sul tuleks endas arendada üha kasvavat pidevalt Jahvest. Muidugi ei saa sa istuda ja oodata, et Tema kõik ette-taha ära teeb. Sa oled kutsutud usus välja astuma, Tema juhistele kuuletuma ja siis uskuma, et Tema annab õige tulemuse. Jahvele, mitte enesele lootmisest peaks saama Su eesmärk.

Selleks on vaja palvetada: “Issand, mul on kiusatus teha asju oma jõust, kuid mulle ei meeldi see, mis välja tuleb. Õpeta mind püüdlema täiuslikkuse, mitte kõikvõimsuse poole, õpeta mind mu ja selle arendama ning egot vähendama. Aita mul meeles pidada, et Sa ei anna mulle kunagi ülesannet, mis ei nõua Sulle kuuletumist ja pühendumist ning Sinu armu osalust.”

Psalmist hüüdis: “Abi tuleb mulle Issanda käest…”Mõtle, kui Tema on iga olukorra Issand, kes on lubanud Sind aidata, siis on Su võit ju kindel. Hätta satud siis, kui mõtled, et saad ilma Temata või vaid tema osalise abiga hakkama.

Ješua ütles: “…Poeg ei saa midagi teha iseenesest, ta teeb vaid seda, mida näeb tegevat Isa…” (Jh 5. 19). Ješua teadis, et ta ei saa Isast lahus midagi teha, seepärast ei vaevunud Ta kunagi proovimagi. Meie seevastu viitame Pühakirja lõigule: “…minust lahus ei suuda te midagi teha.”(Jh 15: 5) ning siis läheme ja tegutseme nii, nagu kõik ei saa vaid meist. Mis siis juhtub? Me kukume käpuli.

Õpi regulaarselt seisatama ja endalt küsima: “Kellele ma loodan?” ja vastama: “Sinule, Issand!”

Bob & Debby Gass “Sõna Tänaseks Päevaks”

Proovi elada Jahve viisil

“Looda Issanda peale...ja ära toetu omaenese mõistusele!” Õpetussõnad 3: 5 Kas oled kunagi näinud, kuidas keegi püüab karkudega .....

Ära lase tunnetel end juhtida

“Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu!”(Õpetussõnad 4:23) Argielu elades on .....

Õpi heitma oma mure

“... heitke kõik oma mure tema peale...” 1. Peetruse 5: 7 Õpi heitma “...kõik oma mure Tema peale...” .....

Heas ja halvas

Richard Selzer kirjutas: „Seisan voodi ees, kus lebab noor naine, kelle nägu on äsja opereeritud. Ta suu on .....

Oota, Jumal muudab olukorda ja sa saad osa Jumala parimast

"Ma hüüan Jahve, Kõigekõrgema poole, Jahve poole, kes juhib mu asja.” Psalm 57: 3 Kui oled palvetanud, et .....

Kas sa oled haiget saanud?

“...ma muudan nende leina rõõmuks, ma trööstin ja rõõmustan neid pärast kurvastust.” (Jer 31: 13) Jahve kutsub enese .....

Lapse armastus

“Ja Ješua kutsus ühe lapse, pani nende keskele seisma…” Matteuse 18:2 Keset oma askeldusi võta täna hetk, meenutamaks, .....

Miks armastada seda, mis pole armastusväärne?

“…mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.” Matteuse 25: .....

Läbi oru

“Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga…” Psalm 23: 4 Karjamaa .....

Parim mõlemast maailmast

“Kes usub Pojasse, sellel on igavene elu…” Johannese 3: 36 Rikkal inglasel Barron Fitzgeraldil oli vaid üks poeg. .....

Üksteise talumine

“... üksteist taludes ja üksteisele andestades...” Koloslastele 3: 13 Kui rääkida andestamisest, siis pole võimalik selle kohta öelda .....