Kellele toetuda ja kellelt abi oodata?

Jagage armastust

Kõik, mida me näeme ja kõik, mis on meie silmade eest varjatud, on Kõigevägevama poolt loodud! Ta lõi kõik oma sõnaga ja andis selle inimesele! Inimene läbib elu ja saab Kõigevägevama abiga üle raskustest ja katsumustest! Ja on väga oluline mitte nõrkeda teel. On vaja usaldada Issandat ja hoolikalt kuulata Tema nõuandeid ning olla Talle kõige eest tänulik!

“Vaata, tema on nõrkenud – (see), kellel on truudusetu hing, aga õige elab oma usust” (Habakuk 2:4)- vene keelse Piibli tõlge.

Uskuge Jumalat, usaldage Teda kõiges ja ärge lootke inimestele, ärge otsige soosijaid ja ebajumalaid!

„Nõnda ütleb Issand: Neetud on mees, kes loodab inimeste peale, kes peab liha oma käsivarreks ja kelle süda lahkub Issandast. Aga õnnistatud on mees,kes loodab Issanda peale,kelle lootuseks on Issand.” (Jeremija 17:5,7).

Mõistlik inimene loodab Issandale ja läheneb Talle kogu oma jõuga ning õpib Kõigevägevama Seadusi!
Kuna kui toetuda inimesele, siis tuleb kindlasti pettumus ja meeleheide, kuna inimene on inimene ja inimesele on omane teha vigu.

Olgem targad ja tundkem Loojat ning usaldagem Teda. Tänage hea ja kõigi katsumuste ja kontrollide eest, sest see kõik on meie kasuks ja kõik on Issanda kontrolli all!

Isa õpetab oma poega: “Looda Jumala peale kogu südamest ja ära toetu oma mõistusele” (Mišlei 3:5).

Soovin kõigile usaldada Issandat ja olla Jumalale kõige eest tänulik!

Shalom kõigile ja rõõmu!

Baruch Hashem!

Ella Armand.