Kes eraldas paasapüha ülestõusmispühadest?

2018. aastal tähistasid paljud kristlased Suurt Reedet samal päeval, kui juudid tähistavad paasapüha. Kuid enamasti on teistel aastatel neid kahte püha lahutanud, mõnikord mitu nädalat. Kuidas see muutus kaheks eraldi pühaks kui alguses oli tegemist ühe pühaga?

Oluline on mõista, et 2000 aastat tagasi ei olnud judaism ja kristlus kaks eraldi religiooni. Vastupidi, Jeesus on juudi Messias, kes tuli oma juudi rahva juurde päästesõnumiga. Seejärel kuulutati seda sõnumit kogu maailmale.

Kristlus: juudi moment

Alguses oli kristlus eranditult juutide liikumine. Esimesed jüngrid olid juudid, kelle nimed olid Yaakov (Jaakob), Yehudah (Juuda) ja Yochanan (Johannes). Tegelikult oli Issanda nimi Ješua, mitte Jeesus. Ta oli rabi, mitte püha isa. Ja tema ema nimi oli Mirjam, mitte Maarja.

Ja millal suri Ješua meie pattude eest? Seda seostati paasapühaga. Ja Ta tõusis surnuist üles esmaviljade pühal (esimeste viljapeade toomise pühal), mida tähistati esimesel päeval pärast paasapüha hingamispäeva (teisisõnu eelmisel pühapäeval 2018.a.). Ja millal Ta saatis Püha Vaimu? Ta tegi seda nelipühal, juutide Šavuoti pühal.

Niisiis, need suured sündmused – Messia surm, Tema ülestõusmine ja Püha Vaimu tulek – toimusid kõik kooskõlas juudi piiblikalendriga. (Vt 3 Mo. 23)

See oli selge paljudele varajastele paganatest pöördunutele, mistõttu Paulus kirjutab Korintose usklikele järgmist:

„Puhastage end vanast haputaignast, et te oleksite uus taigen, nõnda nagu te oletegi hapnemata leivad; sest ka meie paasatall Jeesus Kristus on tapetud. Pidagem siis pühi kasinuse ja tõe hapnemata leivaga, mitte vana haputaignaga, halbuse ja kurjuse haputaignaga.” (1Kr 5:7-8)

Liiga juutlik paganate jaoks

Aja jooksul hakkasid Jeesuse järgijad tähistama Tema surma- ja ülestõusmispäeva. Me tunneme neid päevi kui Suurt Reedet ja ülestõusmispühi. Kuid algul tehti seda paasapüha nädalal. Kuidas nad lõpuks lahku läksid, mis muutus eraldiseisvaks ülestõusmispühaks?

Messiaanlik juudi õpetaja Mark Kinzer selgitab:

Eriarvamuse olemus oli järgmine: kas mittejuutide kogudus (kogukond, kirik) peaks meeles pidama Ješua surma ja ülestõusmist neljateistkümnendal niisanipäeval, kui juudid tähistavad paasapüha? Neid, kes ütlesid jah, kutsuti quartodecimanideks (ladinakeelsest sõnast neliteist). Nende praktika oli tõenäoliselt juurdunud varasesse juudi ekklesiasse. Väikesed juudi kristlikud kogukonnad Ješuas teisel sajandil säilitasid selle tava peaaegu kindlasti. Probleem tekkis seetõttu, et Väike-Aasia mittejuutide kogudused olid kvatrodetsimaanid ja väitsid, et nende traditsioon pärineb apostlitelt.

Kvartodetsimaani järgimisega seotud vaidlused on tekitanud muret, sest (kui seda järgitakse) kohustaks see kogu kirikut kujundama oma liturgilist kalendrit vastavalt juudi kogukonna otsustele. Sellise laialdase praktilise laenamise seisukohalt oli see sõltuvus juudimaailmast ja isegi solidaarsus kogu juudimaailmaga.” (“Post-Missionary Messianic Judaism”, 199).

Probleem oli lihtne: juudi kalendri kasutamine oli kasvava paganate koguduse jaoks liiga juutlik! Mõte tähistada Jeesuse ülestõusmist pühapäeval ei olnud tõeline probleem. Seda võiks teoreetiliselt teha seoses esmaviljade pühaga. Probleem oli selles, et peamine kristlik (mis tol ajal tähendas “mittejuutlik”) püha määrati juudi kalendri järgi. See oli lihtsalt vastuvõetamatu, mis viis Nikaia kirikukogu lõpliku otsuseni aastal 325 pKr. Nagu Kinzer märgib: “Constantine’i keel oli hämmastavalt otsene.”

Radikaalne jagunemine ja radikaalne lahendus

Siin on otsene tsitaat sellest otsusest:

„Välja kuulutada, et kõige pühamate pühade puhul on eriti vääritu järgida juutide tavasid, kes olid määrinud oma käed kõige kohutavamate kuritegudega ja kelle mõistus on pimestatud. Nende kombeid hüljates saame oma järeltulijatele edasi anda õige ülestõusmispühade tähistamise viisi, mida oleme harrastanud Päästja kannatusajast tänapäevani [vastavalt nädalapäevadele]. Seetõttu ei tohiks meil olla midagi tegemist juutidega, sest Päästja näitas meile teist teed; meie jumalateenistus toimub tavapärasemas ja mugavamas järjekorras (nädalapäevade järjekorras); ja seetõttu, olles selle meetodi üksmeelselt omaks võtnud, soovime, kallid vennad, eraldada end vihatud juutide seltskonnast, sest meil on tõesti häbi kuulda, kuidas nad kiitlevad, et ilma nende juhendamiseta ei saa me pühasid pidada… teie kohus on mitte määrida oma hinge suheldes selle patuse rahva [juutidega].”

Jah, see keel on “vapustavalt otsekohene”, et mitte öelda häbiväärselt ebakristlik. Kui valus see on?

Oh ja irooniline on see, et Messia Ješua ülestõusmine eraldati kõigest juudi asjadest! Kui kunagi toimus juudi juurte traagiline läbilõikamine, siis see juhtus siin.

Kuidas me need katki lõigatud juured uuesti ühendame? Minu ettepanek on radikaalne ja nõuab enim kasutatava kirikukalendri muutmist. Aga olgem ausad, ülestõusmispühade eraldamine paasapühadest oli  samuti radikaalne.

Seda mina soovitan. Kirik pühitsegu paasapüha vastavalt paasapühadele, kooskõlastades oma kalendri Piibli heebrea kalendriga. Ja lihavõttenädalal mäletagu ta Ješua surma reedel ja Tema ülestõusmist pühapäeval. Kas keegi oskab mulle tuua Piibellikke põhjuseid, miks seda ei võiks teha?

Postitas Michael Brown / stream.org

Allikas: https://ieshua.org/kto-otdelil-pesah-ot-pashi.htm

Miks tähistatakse paasapüha ja ülestõusmispühi erinevatel aegadel?

Mõnikord langevad paasapühade ja ülestõusmispühade tähistamine kokku ning mõnikord on nende vahel mitu nädalat vahet. Miks nii? Kui .....

Miks sõid Ješua ja ülempreestrid paasapüha erinevatel päevadel?

Paljud meist seisavad piiblitekste lugedes silmitsi näiliste vastuoludega. Üks selline vastuolu, mida Uues Testamendis kohtame, puudutab paasapüha, mis .....

„Mooses karjatas Jitro lambaid”: 4 õppetundi paasapühadeks valmistumisel

„Mooses karjatas oma äia, Midjani preestri Jitro lambaid ja kitsi. Kord ajas ta karja kõrbe taha ja jõudis .....

Boris Grisenko: Matzah või ohver? Ilma milleta on paasapüha võimatu?

Kuulsa juudi targa ja õpetlase Ibn Ezra ühest klassikalisest Moosese raamatu tõlgendusest võime lugeda järgmist kommentaari viimase öö .....

Paasapüha ja Jom Kippur: prohvetlikud paralleelid

Kui 24. septembril 2023 päike loojub, siis hakkavad kogu maailma juudid tähistama moed (määratud aega) Yom Kippurit ehk .....

Hapnemata leibade püha: kui kiire põgenemine valmistab meid Kristust ootama

Liiklus maanteel seiskus – mõlemas suunas. Kui me seisime ja aeg vaikselt tiksus, tekkis meil üha enam tunne, .....

Boris Grisenko: šabat HaGadol ja saabuv väljaränne

Paasapühale eelnevat šabatit nimetatakse juudi traditsioonis šabat HaGadoliks. See nimi pärineb sõnast haftara (täiendav lugemine iganädalasele Toora osale), .....

Valed ja provokatsioonid Iisraeli vastu: tänapäevane verelaim

Iisraeli vastu suunatud vaenu kihutamine ja verelaim meedias ei ole midagi uut, kuid meie jaoks Iisraelis oli äärmiselt .....

Aabraham: külalislahke mees

“Ja Issand ilmutas ennast temale (Aabrahamile) Mamre tammikus (või tärpentiinipuude juures), kui ta istus telgi ukse ees kõige .....

Muusika: värav hinge

"Ja kui nad olid laulu laulnud, läksid nad välja Õlimäele." Matteuse 26:30 Kui me loeme seda lehe ülaosas .....

Jumal peab oma lubadusi meeles, kuid palub neid Talle meelde tuletada!

Kui astute täna mõnda kontorisse Iisraelis, siis kuulete sõna mazkir (מזכיר) või mazkira(naissoost sõna), mis tähendab sekretäri. See .....