Kes neist kolmest kristlasest toob kõige rohkem vaimset kahju?

Jagage armastust

Lubage mul tutvustada teile kolme kaasaegset, end kristlaseks nimetavat usklikku, kellest igaüks on pigem kollektiivne kuvand kui konkreetne isik. Nimetagem esimest Kuulsaks, Armsaks ja Hambutuks. Teine on Õigeusklik ja Vihane. Kolmandat nimetame Progressiivseks ja Äratatuks. Milline neist põhjustab rohkem vaimset kahju?

Meie esimene kollektiivne kristlane Kuulus, Armas ja Hambutu on laialt tuntud ja armastatud ning tal on internetis palju jälgijaid. Veelgi olulisem on see, et ta ei häbene oma usku. Tundub, et ta on tõesti hea inimene. Ta investeerib palju raha kristlikesse eesmärkidesse. Ja teda ei seostata ühegi skandaaliga.

Samas ei näi, et ta kunagi patuse ühiskonna hoovusele vastu ujuks. See on nii ilmne, et näitab tema solidaarsust LGBTQ+ ideedega, ajades sellega paljud tema jälgijad, eriti noored, kes teda jumaldavad, segadusse. Ja näib, et ta ei räägi kunagi inimlikust süüst Jumala ees ja meeleparanduse vajadusest.

Meie teine ​​kollektiivne kristlane, Õigeusklik ja Vihane on teoloogiliselt taibukas, tunneb hästi Pühakirja ja on luuüdini õigeusklik. Ta ei pehmenda kunagi oma sõnumit, ei anna kunagi kriitikutele järele ega tagane kunagi vaidluses. Ta on lihtsalt kartmatu.

Samas käitub ta sageli julmalt, ajades inimviha segamini Jumala koormaga. Ja tal on piisavalt omaõigust, tal ei paista kunagi olevat patte, mis vääriksid ülestunnistamist. Alati on teised süüdi.

Meie kolmandat kollektiivset kristlast, Progressiivset ja Äratatut ei tunnistaks õigeusklik ja Vihane kristlaseks ning Kuulus, Armas ja Hambutu kahtleks mõnes tema tõekspidamises. Siiski on ta oma usus kirglik, tsiteerib pidevalt Jeesust ja prohveteid ning näib, et ta hoolib siiralt kannatajatest ja rõhututest. See esitab status quole tõsise väljakutse.

Samas ei kuuluta ta otsesõnu Jeesust ainsa Issandana ning näib olevat vasakpoolse poliitika ja kultuuri suundumustega täielikult nõus. Ta kasutab abordi kaitsmiseks isegi Piiblit.

Milline neist kolmest teeb kõige rohkem kahju?

Kuulsal, Armsal ja Hambutul on palju positiivseid omadusi ja ta on mitmes mõttes tõeline kristlane. Kuid kuna tema platvorm on nii lai ja tema sõnum niivõrd pealiskaudne, siis võivad tema järgijad olla evangeeliumi nõuete suhtes täiesti immuunsed. Kui palju jüngreid ta kuningriigi jaoks teeb? Kui paljud neist on tõelised jüngrid?

Õigeusklik ja Vihane saab kiita selle eest, et ta ei häbene Piiblit ja Issandat. Kuid kuna ta väidab, et tema sageli lihalikud sõnad omavad jumalikku tuge, siis paneb ta Jumala halba valgusse, käsitledes Piiblit rohkem relva kui elusõnana. Kus on murdumine ja kaastunne? Ja lõppude lõpuks, kui palju inimesi ta Jeesusest ära pöörab, kuigi tal on õpetuslikult ja kultuuriliselt õigus?

Progressiivne ja Äratatu kritiseerib tavaliselt palju kirikut, häirides meie vaimset rutiini ja paljastades meie silmakirjalikkuse. Kuna ta aga tõlgendab Piiblit läbi ohtliku vasakpoolse progressiivse objektiivi, puudub tema sõnumil päästev jõud. Ta jutlustab rohkem poliitilisest Jeesusest, kui sellest, kes annab meile õige suhte Jumalaga.

Milline neist kolmest kristlasest teeb rohkem kahju? Või, mis veelgi olulisem, kelle moodi teie olete? Või mina? Milline neist paljastab meie enda pimedad alad?

Kui piibliseaduse õpetlane küsis, mida tuleb teha, et pärida igavene elu, siis osutas Jeesus sellele, mis on kirjas Tooras. Mis seal kirjas on, küsis Ta? Mees vastas: “Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamest ja kogu oma hingest ja kogu oma jõust ja kogu oma mõistusest ja oma ligimest nagu iseennast.”

Issand vastas: “Sa vastasid õigesti; tee seda ja sa jääd elama.”

Kuid vestlus sellega ei lõppenud, sest see variser üritas Jeesust pigem proovile panna kui Temalt õppida. Samuti tahtis ta end õigustada, küsides Issandalt: “Ja kes on mu ligimene?”

Kui ma olen Iisraelis elav religioosne juut, siis kas Hamasi liige on minu ligimene tänapäeva mõistes? Kas ma peaksin teda armastama nagu iseennast? Kui ma olen Ameerikas konservatiivne kristlane, siis kas geiaktivist on mu ligimene? Kas ma tõesti peaksin tema vastu sellist ohverdavat armastust üles näitama? Nimekiri jätkub.

Kuid Jeesus ei vasta mehe küsimusele nii, nagu ta selle esitas. Selle asemel räägib Ta talle tähendamissõna halastajast samaarlasest. See autsaider osutus röövitud ja läbipekstud juudile lähedasemaks, kui tema juudi usujuhid.

Siis Jeesus küsis seadusetundjalt: “Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte?” Seadusetundja ütles: „See, kes tema peale halastas.”

Pärast seda näeme Issanda hämmastavat õpetust: „Siis mine ja tee sina nõndasamuti!” (vt Luuka 10:25-37).

Teisisõnu, ärge vaielge selle üle, kes on teie ligimene ja keda peate armastama, kui iseennast, otsides vabandusi selle püha kohustuse mittetäitmiseks. Selle asemel minge ja olge ligimesed.

Samamoodi, kui vaidleme selle üle, milline neist kolmest kristlasest rohkem kurja teeb, siis peaksime vaatama peeglisse ja paluma, et Jumal aitaks meil olla enda suhtes sama kriitilised, kui oleme teiste suhtes ning otsustama tegutseda ning olema juhid ja usklikud, kes seda tehes toovad rohkem kasu kui kahju.

Teistes vigu leida on väga lihtne, eriti, kui tegemist on tuntud ja kuulsate inimestega. Enda täiustamine ja Jumala kõrge kutse järgi elamine on hoopis teine ​​teema.

Postitas Michael Brown / askdrbrown.org

Allikas: https://ieshua.org/kto-iz-etih-tryoh-hristian-nanosit-bolshe-duhovnogo-vreda.htm