Kes võib olla meie vastu, kui Issand on meiega? Kiievi SDA kiriku kammerkoor

 

Kes võib olla meie vastu, kui Issand on meiega?
Jumal on meie varjupaik, jõud ja kilp
Ta päästab patust armastusega
Ja Tema  halastus kestab igavesti
Ainult Jumal on elu alus
Ja meie pääste on Temas
Kes võidab meid, kes hakkab meile vastu
Kui Issand on meiega?

Kes võib olla meie vastu, kui Issand on meiega?
Jumal on meie valgus tulevikuks
Ta valgustab teed, mida me peaksime minema
Seetõttu pole enam hirmu.
Ainult Jumal annab pääste
Ainult Jumal annab lootust
Kes võidab meid, kes hakkab meile vastu
Kui Issand on meiega?

Issand on meiega igavesti, Issand on alati lähedal
Ta kutsus meid poegadeks, andis rahu ja püha rahu
Keegi ei saa meid Kristuse käest välja võtta
Lunastatud igavesti elama taevas

Kes võib olla meie vastu, kui Issand on meiega
Jumal on meiega, Jumal on alati meiega
Meie Jumal elab ja Ta kaitseb meid
Kes võib olla meie vastu, kui Issand on meiega
Jumal on meie kalju, Ta kaitseb
Ta on tugev, ta valitseb maailmade üle
Ja kõik on Tema käes!

Jumal on ainus Lunastaja, Ta on Looja ja Kõikvõimas
Kes võidab meid, kes võib olla meie vastu, kui Issand on meiega?
Kui meie Jumal on meie poolt, keda me peaksime kartma?
Meie Issand on meiega. Igavesti!