Kes on need, kes vajavad abi, kui nad on kiusatuses?

Kes on need, kes vajavad abi, kui nad on kiusatuses? Paljud inimesed tahavad vabaneda rõhuvast süütundest. Kuidas aga edaspidi vältida uut süütunde tekkimist? Kes on need, kes vajavad abi, kui nad on kiusatuses?

“Sest seetõttu, et ta ise on kannatanud kiusatuna, võib ta aidata neid, keda kiusatakse.” Heebrealastele 2:18.

Võime küsida: „Kes on need, kes vajavad abi, kui nad on kiusatuses?”

Need on need, kes usuvad, et kiusatusest on võimalik üle saada. Kui nende eesmärk ei ole kiusatusest üle saada, siis miks nad abi vajaksid? Need, kes kiusatuse hetkel võitu ei usu, ei vaja abi.

„Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu, mille Issand on tõotanud neile, kes teda armastavad. Ärgu kiusatav öelgu: „Jumal kiusab mind!” Sest Jumalat ei saa kiusata kurjaga, tema ise ei kiusa kedagi. Pigem on nii, et igaüht kiusab ta enese himu, ahvatledes ja peibutades. Kui seejärel himu on viljastunud, toob ta ilmale patu, aga täideviidud patt sünnitab surma.” Jaakobuse 1:12-15.

Eespool kirjutatust järeldub, et kiusatusele on täiesti võimalik vastu seista, kui inimene on oma himude poolt eemale viidud ja ahvatletud. Rist takistab himudel ühinemast meie mõistusega ja siis ei sünni himust pattu. Need, kes saavad võitu lihahimudest, saavad elukrooni. Neid kroonib elu ja tõeline rõõm. Usu läbi saame liha koos kirgede ja himudega risti lüüa. (Gal. 5:24). Seda kogevad need, kes tõeliselt kuuluvad Kristusele.

Abi kiusatuses!

Me loeme, et Jumal ei kiusa kurjaga. Kuid väidetakse, et Jeesus oli kiusatud. (Hb 2:18; Hb 4:15.) Teisisõnu võime öelda, et Jeesus oli meie sarnane inimene, kuigi Ta oli Jumala Poeg. See tähendab, et ka Tema maises kehas elanud himud võisid Teda endaga kaasa viia ja ahvatleda. Kuid vaatamata sellele sai Ta alati võidu ja jäi täiesti puhtaks ja patust määrimata.

“Seepärast ta pidigi kõiges saama vendade sarnaseks, et temast saaks halastav ja ustav ülempreester Jumala ees rahva pattude lepitamiseks.” Heb. 2:17.

Paljud inimesed ütlevad, et nad pöördusid Jeesuse poole ja andsid Talle oma südame, sest tundsid, et vajavad Teda.

Aga miks neil Teda vaja oli? Nad tahtsid vabaneda süütundest, mis neid rõhus ja painas. See on hea, aga kuidas saavad nad vältida uut süütunnet, kui neil pole patu üle võitu?

Kas vajate Jeesust patu lepitajana või vajate Teda halastava ülempreestrina? Kas vajate kedagi, kes ise oli nõrk, kui teda kiusati? (Hb 5:2.) Kas vajate kiusatuse korral Tema abi?

Kas vajate Teda kui eelkäijat ja eeskuju, et saaksite järgida Teda Tema jälgedes, kes pole pattu teinud? (1. Peetruse 2:21–22.)

“Sest kuidas Ta ise kannatas,” loeme.  Et nüüd Kristus on ihulikult kannatanud, relvastuge teiegi sellesama meelsusega, sest kes on kannatanud ihulikult, see on lakanud patustamast, nii et ta maises elus allesjäänud aega ei ela enam inimlike himude, vaid Jumala tahtmise järgi.1. Peetruse 4:1-2.

Usk nendesse sõnadesse ja mõtlemine, et võite patu asemel valida kannatuse, nagu Kristus tegi oma liha päevil, mil Tal oli liha nagu meil, muutuvad võimsaks relvaks võitluses patuga.

Jeesus tõusis surnuist üles, murdes surma ahelad. Selle ülestõusmise väe kaudu sünnime usklikena uuesti elavaks lootuseks, saades armu ja abi kiusatuses selleks, et saavutada võit meie lihas elava kurjuse üle. (1. Peetruse 1:3-6). See on tee õnnelikku ellu.

Allikas: Кто те, кто нуждается в помощи, находясь в искушении? (aktivnoyekhristianstvo.ru)