Kes saab olla Jumala mäel?

Jagage armastust

Alates hetkest, mil Kõigevägevam puudutas mu südant ja äratas mind usuellu, olen esitanud endale ühe küsimuse. Ja ma arvan, et ma pole üksi, vaid paljud otsivad sellele küsimusele vastust.

“Kes võib jääda Jumala kotta, Tema mäele?”

Küsimus ei tulene lihtsalt sellest, et inimene tahab olla Tema Majas, aga ta tahab olla  Loojale meelepärane.
Ja siin on vastus! Ka kuningas Taavet otsis sellele küsimusele vastust ja leidis selle! Jumal tänatud, et kuningas Taavet ei varjanud seda meie eest, vaid pani selle Pühakirja, et meil kõigil oleks võimalus ennast muuta ja püüdelda läheduse poole Kõigevägevamaga!

Issand! Kes võib tulla külaliseks sinu telki? Kes tohib elada su pühal mäel? See, kes elab laitmatult, teeb õigust ja räägib tõtt oma südames, kes keelt ei peksa, ei tee teisele kurja ega tõsta laimujuttu oma ligimese peale, kelle silmis on jumalatud põlatavad, aga auväärt need, kes Issandat kardavad, kes vannub enesele kahjuks, kuid ei riku vannet, kes oma raha ei anna laenuks, et kasu saada, ega võta altkäemaksu süütu vastu. Kes nii teeb see ei kõigu iialgi.”
Psalmid 15:1-5

Kallid soovin kõigile teile õnnistust ja rahu südametesse! Jätkugu tänu ja tänutunne meie südametest! Ja las meie teod austada Loojat!

Baruch Hashem!

Ella Armand.