Kiida Issandat!

Benny Hinn: “Ära unusta, et kui sa kiidad Issandat, siis sa tood segaduse vaenlase leeri! Ära unusta, et kui sa kiidad Issandat, siis Jumal tuleb lavale. Kui sa kiidad Jumalat, siis Pühakiri ütleb, et Jumal tõuseb ja Tema vaenlased hajuvad! Ära unusta, et kui sa kiidad Issandat, siis saatan ise jalutab välja, samal ajal, kui Aukuningas jalutab sisse.”

Kui su lootus on täiesti purustatud saatana sepitsuste tõttu. Kui sa tunned endas tungi alistuda maistele hirmudele, siis ära lase usul, mille peal sa seisad, ära kaduda. Kiida Issandat! Ta saab töötada nendega, kes Teda kiidavad! Kiida Issandat, sest meie Jumal elab kiituslauludes. Kiida Issandat, sest need ahelad, mis tunduvad sind siduvat, on vaid selleks, et sulle meelde tuletada, et selles, kui sa Issandat ülistad, on vägi!

Saatan on valetaja! Kui ta üritab panna sind mõtlema, et sa oled kerjus kuigi ta teab, et sa oled Kuninga laps. Nii et tõsta üles võimas usukilp, sest lahing on juba võidetud! Jeesus Kristus on ülestõusnud ja see on lõpetatud!

Kui paljud teist teavad, et saatan on valetaja! Näita tema peale näpuga ja hüüa: Sa oled valetaja!

Kui ta üritab sind panna mõtlema, et oled kerjus, rahatu, lootusetu, et sinu hädast pole väljapääsu! Aga sa oled Kuninga laps!

Härrad ja prouad, minu raskeim nädalavahetus on memoryal day nädalavahetus, kus me meenutame neid, kes on meie seast lahkunud. 18 aastat tagasi ma kaotasin oma pisipoja ja kui me oleme sellistel teenistustel, kus Jumala võidmine voolab, ma tundsin Jumala armastust, väge voolamas üle minu hinge ja Issand ütles, sinu poeg naudib seda igal sekundil terve igaviku.

Saatan ütleb, et pole lootust! Saatan ütleb, et see on sulle üle jõu! Saatan ütleb: “Sa sured!” Saatan ütleb: “Sa ei taastu kunagi oma poja kaotusest!” Aga mina ikka veel jutlustan, ma ikka veel laulan, sest ta on VALETAJA!!!

Kui ta üritab sind panna mõtlema, et sul pole lootust, sinu lapsed ei saa kunagi päästetud! Sa oled orus! Sa ei tule sealt kunagi välja! Järgmist päeva sa enam ei näe! Ta on valetaja!!!

Sa oled Jumala laps!!!

Andreas Patz: “Kui Jumal lubab sõdu, kas see tähendab, et Ta kiidab need heaks?”

Ikka ja jälle korratakse kristlaste seas mantrat, et kuna Jumal lubas järjekordse sõja, agressiivse rünnaku toimumist ja kuna .....

Kui Jumal kiidab heaks, siis las inimesed mõista hukka: Charles Spurgeoni poleemika õppetunnid

„Õndsad olete teie, kui inimesed teid halvustavad ja taga kiusavad ning igas mõttes ülekohtuselt teid Minu pärast laimavad. .....

Laula Issandale ja kiida Teda!

Meenub üks nõukogude laul, mis on elus väga aktuaalne! "Laul aitab meil ehitada ja elada, Ta nagu sõber .....

Kiida mu hing Issandat!

„Ma tänan Issandat igal ajal, alati on tema kiitus minu suus. Issandast kiitleb mu hing. Viletsad kuulevad ja .....

Kiidan Issandat!

„Kiida, mu hing, Issandat, ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime. Kiida, mu hing, Issandat ja ära .....

Tänupalve lume eest

Kiitke Issandat maa pealt, mereloomad ja kõik mere sügavused, tuli ja rahe, lumi ja udu, marutuul, kes teeb Tema .....