Kiida mu hing Issandat!

Ma tänan Issandat igal ajal, alati on tema kiitus minu suus. Issandast kiitleb mu hing. Viletsad kuulevad ja rõõmutsevad. Ülistage Issandat koos minuga ja tõstkem üheskoos kõrgeks tema nimi!” Psalmid 34:2-4

Igaüks, käies oma eluteel, seisab silmitsi erinevate raskuste ja katsumustega, vajab vaimset tuge ja abi! Ja kuidas me saame seda abi? Kuidas ületada kõik takistused?
Kuningas Taaveti psalmides näeme vastust!
Igal ajal ja igas olukorras peame kiitma Issandat ja ülistama Tema Nime!
Kõigevägevam kuuleb meid ja kindlasti aitab, sest Ta on kõikvõimas ja kõik on Tema võimuses!

Ma otsisin Issandat ja tema vastas mulle ning tõmbas mu välja kõigist mu hädaohtudest. Kes tema poole vaatavad, säravad rõõmust ja nende palgeile ei tule kunagi häbi. Siin see armetu hüüdis, ja Issand kuulis ning päästis tema kõigist ta kitsikustest.” Psalmid 34:5-7

Kallid sõbrad, hüüdke oma palvetes jätkuvalt Jumala poole ning tehke seda usu ja lootusega! Jumal vastab ja aitab, kaitseb ja päästab!

 Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad, ja ta vabastab nad.  Maitske ja vaadake, et Issand on hea! Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib. Kartke Issandat, teie, tema pühad! Sest neil, kes teda kardavad, ei ole millestki puudust. Noored lõvidki väsivad ja on näljas; aga kes Issandat otsivad, neil ei puudu mingit head.” Psalm 34:8-11

Kiitkem Issandat ja tänagem Teda abi eest! Ärge heituge ja ärge kartke, Jumal ei jäta teid vastuseta!

Shalom kõigile ja tervist teile! Baruch Hashem!

Ella Armand.