Kiidetud olgu Issanda nimi, olgu see austatud meie seas ja kogu maailmas!

Uus nädal, uued võidud ja uued imed! Jumala arm meile on uuenenud ja meil pole põhjust heita meelt ja kurvastada, sest Taevane Isa on andnud meile oma usu! Tema usk rajab ja loob, Tema usk heidab vaenlased maha ja purustab kõik õelate plaanid!

Ja see usk on antud meile ja Jeshua nimi, milles on kogu vägi!
Kui rõõmsad ja tänulikud me peame olema ning kui püsivad palves ja Issanda tänamises!
Kui tahame olla Jumala juures ja olla Temaga osaduses, siis peame kiitma ja ülistama, sest Kõigekõrgem ütles oma sõnas, et Ta elab oma rahva kiituse keskel!

Ja ometi oled Sina püha, kes elad Iisraeli kiituslaulude keskel. Sinu peale lootsid meie esiisad, lootsid, ja Sina päästsid nad. ” Psalm 22: 4–5 (vene keelne tõlge)

Ära ole vait, kallis sõber, ära lase end sellest heidutada ja ära nurise, vaid hakka Issandat kiitma ja Teda kõige eest tänama!

Absoluutselt kõige, võitude ja kaotuste, edu ja ebaedu, positiivse ja negatiivse eest! Aitäh! Selline tänulikkus ja usaldus Jumala poole pöörab kõik selle teie heaks ja teie kasuks!

„Kiida, mu hing, Issandat, ja kõik, mis mu sees on, Tema püha nime! Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki Tema heategu! Tema annab andeks kõik su ülekohtu, Tema parandab kõik su tõved. Tema lunastab su elu hukatusest
ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga. Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal.”
Psalm 102: 1–5

Kuuluta välja oma võit ja uue nädala edu!

Shalom, teie kõigiga kallid!
Šavua Tov!

Ella Armand.