Kiirustamine on noorte peamine vaenlane

Jagage armastust

Võidmise roll teenistuses ja kutsumine…Võidmine on üleloomulik võime, mis antakse inimesele Jumalalt ja mis on seotud teie kutsega. Jumal annab inimesele üleloomuliku võime teenida. Kui Issand kutsub inimest midagi tegema, siis annab Ta samal ajal talle oma jõu, tarkuse ja võime… See tähendab minu jaoks Jumala võidmist.

Minu võidmine võib küll erineda teise inimese võidmisest, kuid Piibel ütleb, et Jumal annab võidmise kõigile, lihtsalt ühe inimese juures on see vähem märgatav, teise puhul aga ilmne.

Minu jaoks on üks Piibli märksõnadest see, kui Jeesus ütleb, et annab janustele inimestele juua. Jumalal on minu jaoks palju valmis pandud, kuid ma võin kas selle järele januneda või olla ükskõikne.

Jumala väe abil saab teha paljusid asju, kuid kui olete ükskõikne, siis ei avane teie potentsiaal. See ei sõltu Issandast, vaid minu valikust. Võite igal pühapäeval kirikus käia, magada, telefoniga mängida või SMS-e saata ilma, et midagi saaksite või võite paluda Jumalal oma elu muuta ja sellest palvest saab teie elus pöördepunkt.

Kuidas aru saada, milleks te olete võitud?

Oma koha leidmiseks peate olema paindlik ja Jumalale kättesaadav. Kirikus teenides aitame sellel kasvada. Just seal leiate oma koha, tunnete enda sees „mind on siin vaja.”

Peame olema paindlikud, valmis tegema kõike Issanda heaks, mitte ainult seda, mida saame, mis meile meeldib või mis on meile südamelähedasem.

Jumalateenijad, see on paindlikkus, aga paindlikkus on võti oma koha leidmiseks Jumalas. Olles omal kohal Jumalas, tunnete rõõmu, jõudu, Issanda julgust, kirge, Jumal arendab teid, avastate Püha Vaimu annid ja Jumala poolt antud võidmise.

Vale armu teenistuses …

Vale arm on inimeste pettekujutelm, et armu tõttu pole teil vaja meelt parandada, oma patte üles tunnistada, sest piisab, kui tunnistada üks kord, et Jeesus andis meile andeks. Piibel teeb selgeks, et meid päästab ainult arm, kuid siiski on patt meie vaenlane, mis võib hävitada meie elu, perekonna ja kiriku. Kui langete pattu, siis ei piisa ainult tunnistamisest, et Jeesus andis meile andeks, vaid peate tunnistama oma vigu Jumala ees ja mõnikord ka inimeste ees, et sellele Jumala väe ja armu ning muutuste läbi vastu seista. Pühitsus on protsess, kus Jumal töötab iga päev samm-sammult koos teiega, et muuta teid Jeesuse sarnasemaks.

Inimene päästetakse armu, mitte tegude kaudu. Võite teel komistada, kuid ei tohi lasta patul enda üle võimust võtta, peate pattu tunnistama, mitte varjama oma nõrkusi ja süütunnet. Jumal annab jõudu muutuda ja kasvada pühaduses.

Pikaajaline teenistus: kuidas saada üle meeleheite hetkedest ja jõuda lõpuni …

ÄRGE olge naiivne – see on minu nõuanne. Jeesus hoiatab meid selle ohu eest, lõpuni jõudmiseks peame võitlema. Minu nõuanne: leidke häid, ärkvel olevaid sõpru, inimesi, kellele võid patte tunnistada ja kellele oma südame avada. Keegi ei ela ainult mäe otsas, meil kõigil on oma orud, pettumused ja läheduses peab olema keegi, kes saab teid julgustada. See on vennalik-õelik suhtumine, sõprus ja lähedus. Põhimõtteliselt on pattu langenud need inimesed, kellel selliseid sõpru pole olnud. Igaühel meist on omad nõrkused, me kõik oleme haprad, nii et me kõik vajame suhteid ja sõprust ümbritsevate inimestega, nende julgustust ja tuge.

Nõuanne noortele … Mis on tänapäeval noorte suurim takistus Jumalale lähemale jõudmisel?

Noorte maailmas on kõik kiire, kõigil on kiire, igal pool on muusika ja lärm … Jumalale lähemale jõudmiseks vajate rahu ja aega. Jeesus õpetas: „Minge oma tuppa, sulgege uks enda järelt ja rääkige seal Jumalaga” (Matteuse 6: 6), te ei saa läheneda Isale, pühendades talle 5–30 sekundit, teil peab olema üksinduse aeg, kus olete ainult teie ja Issand kahekesi.

Tugevate suhete saamiseks Jumalaga peate võtma aja, sulgema ukse selle maailma ees, avama Piibli, lugema, kirjutama üles Isa ilmutused ja rääkima Jumalaga.

Kiirustamine on noorte peamine vaenlane. Jumal tahab meiega suhelda, Ta tahab meile avaldada oma iseloomu, tahet, kui me Talle selleks võimaluse anname.

Allikas: http://bogoblog.ru/speshka-glavnyj-vrag-molodezhi/#more-11714