Kiitke Issandat!

Ärkamise hetkest peale tahan ma kiita Issandat ja tänada Teda Tema halastuse ja suuremeelsuse eest!
Selle psalmi sõnadega laulan Loojale!

Kiida, mu hing, Issandat, ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime! Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu! Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved. Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga. Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal. Issand teeb õigust ja mõistab õiglast kohutkõigile, kellele liiga tehakse.” Psalmid 103:1-6

Päeva jooksul leia hetki, et tänada Issandat kõige eest! Mitte midagi, mis meie elus juhtub, ei ole juhuslik, kõiges on seaduspärasus! Ja sellepärast ei tohi unustada tänada Loojat kõige eest!

Ta tegi kõigile nii palju imesid, lugematuid kordi päästis meid hädadest ja kurjade inimeste eest!
Oma suure halastusega pööras Ta kõik meie kasuks ja meie kurbuse rõõmuks!
Ei saa lõpetada tänamist! Elu on täis imesid ja täis tänulikkust Jumalale!

Kiitke Issandat, tema inglid, teie, vägevad sangarid, kes täidate tema käske, kuuldes tema sõna häält! Kiitke Issandat, kõik tema väehulgad, tema teenijad, kes teete tema tahtmist! Kiitke Issandat, kõik tema tööd kõigis tema valitsuse paigus! Kiida, mu hing, Issandat!” Psalmid 103:20-22

Shalom ja õnnistusi kõigile!
Baruch Hashem!

Ella Armand.