Kirik ilma evangelisatsioonita

Kirikust ilma evangelisatsioonita saab kirik, mis ei tee jüngreid, sest pole uusi kristlasi, keda jüngriteks teha.

Kirikust ilma evangelisatsioonita saab kogudus, mille liikmed võitlevad oma kasu eest, sest nad ei keskendu Kristuse mittejärgijate kogudusse toomisele.

Kirikust ilma evangelisatsioonita saab kirik ilma tõelise osaduseta, sest tõeline osadus ei hooli ainult oma keskkonnast, vaid vaatab ka endast kaugemale.

Evangelismita kirik väljendab oma pastoriga rahulolematust, sest kogudus usub, et nad maksavad pastorile selle eest, et ta nende eest kuulutaks.

Evangelismita kirikust saab kogudus, mis ei arenda teenistust, sest neid liikmeid, kes seda teeksid, jääb järjest vähemaks.

Evangelismita kirikust saab Piiblist kõrvale kalduv kogudus, sest Piibel õpetab selgelt seda, kuidas head sõnumit inimesteni viia.

Evangelismita kirikust saab misjonivaba kogudus, sest inimesi jääb misjonitöö tegemiseks järjest vähemaks.

Kirikust ilma evangelisatsioonita saab kirik ilma palveta, sest palvetavad kirikud hoolitsevad siiralt oma linnas elavate kadunute eest.

Kirikust ilma evangelisatsioonita saab kogudus, mis ei saa koos jumalateenistusi pidada, sest nende jumalateenistustel osaleb vähem inimesi.

Evangelismita kirik sulgeb peagi oma uksed.

Ja see on võib-olla parim asi, mis saaks juhtuda.

Sest see kirik lakkas olemast kogudus juba ammu. Sel hetkel, kui ta otsustas enam mitte kuuletuda Jeesuse Kristuse Suurele Missioonile.

Autor Thom S. Rainer / churchanswers.com

 

Allikas: https://ieshua.org/tserkov-bez-evangelizatsii.htm