Kirves on juba pandud puude juurte külge

Kord üks jutlustaja jutlustas koguduses järgmise kirjakoha alusel – “Kirves on juba pandud puude juurte külge.” (Matteuse 3:10)

Mees jutlustas sellisel viisil, et üks kuulajatest ütles talle hiljem: “Võiks arvata, et jutlustasite kurjategijatele. Te oleksite pidanud seda kuulutama maakonna vanglas.”

“Oo ei,” vastas hea mees, “kui ma oleksin jutlustanud maakonna vanglas, siis ma ei oleks seda kirjakohta kasutanud. Seal ma oleks jutlustanud sellest, et “ustav on see sõna ja väärib igati vastuvõtmist, et Kristus Jeesus on  tulnud maailma päästma patuseid.” (1. Tim 1:15).

Lihtsaks teadmiseks. Seadus on ennastõigustavatele, et alandada nende uhkust: evangeelium aga on kadunutele, et vabastada nad meeleheitest.

Katkend C.H. Spurgeoni raamatust “All of grace.”