Nägemus

Prohveteeritud pastor Paul ja Ella Armandile
Pastor Glenn Foster, 1998


Pastor Glenn Bagley, 20.03.1998


29.03.1998


Alltoodud prohvetlikud sõnumid on välja öeldud pastor Glenn Fosteri, David Fosteri (pastori poeg), Dotty Bonari ja Petty Hildebrandi poolt pastor Fosteri kodusel palvekoosolekul 24.03.1998.


Pastor Glenn Foster, 02.02.1999