Kogudused on muutumas prohvetite konveieriteks

Prohvetite koosolekutel (mitte kõik – vana kool on ikka säilinud) Kogudustes on tekkinud konveier, kus soovitakse teada, kuidas hästi hakkab minema.

Keegi ütles, et see on nagu käik selgeltnägija juurde, kus soovitaks teada, et mis järgmised 5 aastat toovad. JN.

Arvan, et see on tekkinud seetõttu, et selle järele on nõudlus. Usklikud on vaimustuses iga kuulsa nimega külalisest. Paljude Koguduste jumalateenistused on pikaks ajaks ette reserveeritud külalistele. Ja rahvas on siis ˋsillas’, tsiteerides pidevalt esinejate lööklauseid.

Kui vaatad vaimustunuid ja mõtled, et mida nad siis õppinud on? Siis leiad, et nende käitumises ei ole nakatavat eeskuju. Turg jätkab aga töötamist! Ehki Jeesus ajas kaubitsejad templist välja.

Prohveti kuulutus – prohvetlik kõne oma enamuses peaks kutsuma inimesi üles elama püha ja vaga elu! Teatud juhtudel ka tulevikku ette kuulutama nagu seda on teinud prohvetid Taaniel, Agabos, uuemal ajal Karl Reits jpt.

Apostlite tegudes näeme, et kuulutati ette ka suurt näljahäda ja ap Pauluse murrangulist elumuutust. Ka teatas ingel Maarjale tema valikust. Vana Testamendi prohvetile ilmutati oma rahva saatuse muutust.

Kindlasti me ei peaks skeptiliselt suhtuma prohvetlikku kõnesse, aga see ei peaks baseeruma sellel, et ˋma tahaksin’ jne, vaid Sinu tahtmine sündigu!

Agape armastusega,

Pastor Paul Armand