“Kõige lubatavuse” lõpp. Vene usklikud jagatakse “traditsioonilisteks” ja “mittetraditsioonilisteks”

“Südametunnistusevabaduse rakendamine ei tohiks rikkuda põhiseadusliku korra aluseid”: Vene Föderatsiooni Julgeolekunõukogu pakkus välja rea ​​meetmeid, mis tõhustaksid võitlust usuorganisatsioonide vastu, teatab Religiooni ja Poliitika Instituut.

Julgeolekunõukogu juurde kuuluva Teadusnõukogu riigi julgeoleku siseohtude neutraliseerimise probleemide sektsiooni istungil selgitati välja faktid mõnede nende kontrolli all olevate välis- ja Venemaa organisatsioonide negatiivse mõju kohta olukorrale riigis, kuna need organisatsioonid viivad läbi destruktiivseid tegevusi humanitaar-, haridus-, kultuuri-, rahvus- ja religioossete projektide varjus.

Märgitakse, et religioosses sfääris praktiseeritakse “kõige lubatavust” ja religioosseid dogmasid kasutatakse negatiivsetel eesmärkidel, mis toob endaga kaasa religioosse ekstremismi.

Julgeolekunõukogu juurde kuuluva teadusnõukogu liikmed kaalusid mitmeid religioosse radikalismi vastu suunatud meetmeid.
Eelkõige tehti ettepanek tõhustada tööd väljaselgitamiseks mehhanisme, mida kasutavad välisriigid eesmärgiga usuühenduste tegevuse läbi Venemaa Föderatsiooni siseasjadesse sekkuda.

Lisaks tegi julgeolekunõukogu juurde kuuluva Teadusnõukogu sektsioon ettepaneku fikseerida Venemaa seadusandluses radikaalsete religioossete kontseptsioonide vastu võitlemisega seotud põhimõisted, nagu “religioosne hävitav sekt”, “võõrusuline organisatsioon”, “traditsiooniline religioon (konfessioon)” ja „mittetraditsiooniline religioon (konfessioon)”, „religioosne äärmuslus”, „religioosne radikalism” ja „religioosne fundamentalism”.

Millal ja kes hakkab vene “religioosses töökojas” “kitsi” “lammastest” sorteerima, pole veel teada. Kuid pole kahtlustki, et tuul puhub selles suunas.

“Nende otsuste elluviimine viib selleni, et me unustame peagi kõik mitteõigeusklikud kristlased. Ja raske on ka neil õigeusklikel, kes  ei kuulu Moskva patriarhaati,” kirjutab riigiteaduste kandidaat luteri piiskop Igor Knjazev.

“Loomulikult tahaksin ma näkku sülitada arvukatele protestantlikust religioonist pärit lakeidele, kes on kõik need aastad palveekstaasis võidelnud ja karjunud: “Pole muud võimu kui Jumalalt!” … Kõik need pätid on müünud ​​oma hinge ja teeninud saatanat rohkem kui kakskümmend aastat, müües talle oma vendi ja õdesid annetuste sentide ja võimukohtade eest.

Ma ei sülita neile näkku, loomulikult ma ei tee seda. Nad saavad oma osa. Nad usuvad siiralt, et nende “teenistus võimudele” läheb arvesse, et neid ei puudutata, nad “koputavad” veelkord, kirjutavad pealekaebuse, saadavad nimekirja – ja … nii see läheb. Naiivsed inimesed. See ei lähe läbi, teie olete järjekorras esimesed!”

Allikas: Конец «вседозволенности». Российских верующих разделят на «традиционных» и «нетрадиционных» – ВО СВЕТЕ (inlight.news)