Kõik, kõik, kõik!

Kuulus Chabad Hasid, Reb Mendel Fotherfas, veetis aastaid Stalini laagrites. Kord Rosh Hashana ajal, olles vangitappi saadetud, lausus Reb Mendel, kes üritas mälu järgi palvetada, selle päeva kuulsa palve sõnad: “Ve-kol Maaminim …” – “Ja kõik usuvad, et Kõigekõrgem …” See lõik räägib Looja väest, Tema ühtsusest, sellest, et Tema kätes on meie saatuste niidid.

Reb Mendel mõtles: “Kuidas mõista neid sõnu “ja kõik usuvad “, kui see on tohutu sõjakas jumalakartmatu riik?”

Ja siis ütles ta endale: “Kui sul on tõesti vaja teada vastust sellele küsimusele, siis saad vastuse ülalt ja kui mitte, siis ei saa.”

Pärast seda sattus ta Jom Kippuri päeval mingisugusesse üleviimisvanglasse, kus vangid olid nagu silgud pütis. Järsku märkas Reb Mendel, et üks väga intelligentse silmavaatega keskealine vang uurib teda kogu aeg.

Jom Kippuri lõppedes pöördus see vang Reb Mendeli poole ja ütles: “Ma näen, et olete religioosne juut. Mina olen teadlane ja olnud ateist kogu elu. Ja teate – siin vanglas olles, on see esimene Yom Kippur nii paljude aastate jooksul, kui tundsin kuidagi vajadust paastuda. Ja proovisin ka palvetada, kuid ainus palve, mis mulle meelde tuli, oli “Ani mood” ja nii kordasin seda terve päeva. “

Siis mõistis Reb Mendel, et tegelikult usub iga juut oma hingesügavuses J-at (nagu öeldakse “Ve-Kol Maaminimis”), kuid mõnikord selleks, et see usk väljenduks (hoidku Jumal selle eest) tuleb Jom Kippur naril veeta.

Allikas: https://www.ejc.ee/library/article_cdo/aid/733216