Kõik on Issanda käes

Paljud usuvad, et inimene määrab oma tuleviku ja tee ise. Paljud vaidlevad vastu, et tegu on puhta ratsionalismiga, mille järgi on elu nagu kalkulaator: saad andmed, teed vajalikud arvutused ja ongi tulemus. Ilmselgelt ignoreerib selline mehhanistlik eluvaade elu Loojat ja Meistrit, kes on see, kellel on alati viimane sõna. Nagu öeldakse Iiobi raamatus:

Iiob 23:13
Aga Tema on ainus ja kes saaks Teda keelata? Mida Tema hing ihaldab, seda Ta ka teeb..”

Ja Õpetussõnade raamatust loeme järgmist:

Õpetussõnad 16:1
Inimesel on küll südamesoovid, aga Issandalt tuleb, mida keel peab kostma.

Õpetussõnad 16:2
Kõik mehe teed on ta enese silmis selged, aga Issand katsub vaimud läbi.

Õpetussõnad 19:21
“Inimese südames on palju plaane, kuid teoks saab ainult see, mille on määranud Issand.”

Õpetussõnad 16:9
Inimese süda kavandab oma teed, aga Issand juhib tema sammu.

Paljud teed võivad mõnikord meie ees lahti olla. Meil on mõnikord palju küsimusi. Aga mida ütleb Jumala Sõna? Et Issand, vaatamata meie küsimustele, teab, kuidas meid juhtida. Õpetussõnade raamatust viidatud lõikudes korratakse viiel korral mõtet, et hoolimata sellest, et inimene võib teha palju plaane ja tal võib olla palju erinevaid mõtteid, mis tema silmale õiged tunduvad, siis teoks saab lõpuks ainult see, mis Issanda tahtel sünnib. See on Issand, elu Looja ja Valitseja, kes juhib meie samme ning kaalub meie hinge ja südameid. Prohvet Jeremija raamat ütleb:

Jeremija 10:23
Ma tean, Issand, et inimese tee ei olene temast enesest, ei ole ränduri käes juhtida oma sammu.

Võib mõelda: miks see või teine ​​sündmus juhtus just nii ja mitte teisiti? Samuti võite end hinnata selle eest, et see, mida te konkreetses olukorras tegite, ei olnud teie arvates parim. Seda ei tohiks aga teha. Elu Isandal, Kellele te oma elu olete usaldanud, on samuti hääleõigus ja oma tahe. Õpetussõnad 24:12 ütleb:

Kui sa ütled: „Vaata, me ei teadnud seda”, kas siis südamete läbikatsuja ei saa sellest aru? Su hinge hoidja teab seda ja tasub inimesele ta tegu mööda.”

Issand hoiab meie hinge, kaalub meie südant ja kuigi me ei pruugi midagi teada, teab Tema kõike. Issand teab kõike, mis teeb meile muret või teeb meile haiget. Selle asemel, et end minevikuotsuste pärast süüdistada või tulevaste otsuste pärast muretseda, avagem oma süda Talle, usaldagem oma teed Talle ja Ta teab kindlasti, kuidas meid juhtida.

Tulles tagasi Pauluse näite juurde, mida käsitlesime eelmises numbris (Ap 16), siis tuleb öelda, et ilmutus selle kohta, kuhu minna ja kus kuulutada Jumala Sõna, ei antud Paulusele kohe. See aga ei tähendanud, et ta jäi ilmutust ootama. Selle asemel läks ta Mysiasse. Kuid Issand takistas teda. Seejärel püüdis ta minna Galaatiasse, kuid Issand blokeeris tema tee uuesti. Lõpuks jõudis ta Troasse ja seal näitas Issand talle ilmutuse kaudu, et ta peaks minema Makedooniasse ja seal jutlustama. Paulus ei istunud kodus ega oodanud, et Issand vastaks jah või ei. Samuti ei süüdistanud ta end oma misjoni ja Galaatia plaanide ebaõnnestumises. Ta tegi otsuse sinna minna. Ta koputas siiralt uksele ja teadis, et Issandal on õigus see avada või sulgeda.

Väga sageli leiame end ristteel, kui peame tegema otsuse. Tehkem see otsus palvemeelselt ja puhta südamega, jättes Issanda meie samme suunama. Siin ei ole kõige tähtsam meie võime teha otsuseid või saada ilmutusi, vaid täielik Issanda usaldamine, et Tema juhatab meid meie teel. Siin on see, mida Taavet selle kohta ütleb:

Psalm 37:3-7
Looda Issanda peale ja tee head, ela oma maal ja pea ustavust! Olgu sul rõõm Issandast; siis ta annab sulle, mida su süda kutsub! Anna oma tee Issanda hooleks ja looda tema peale; küll ta toimetab kõik hästi! Ta toob esile su õiguse nagu valguse ja su õigluse nagu lõuna selguse. Ole vait Issanda ees ja oota teda

Usaldagem oma teed Issanda hooleks ja Tema korraldab kõik hästi. Alistugem Talle ja lootkem Tema peale. Me näeme sama mõtet Roomlastele 8:28:

“Pealegi me teame, et neile, kes armastavad Jumalat ja kes on Tema tahte kohaselt kutsutud, tuleb kõik kasuks.”

Kõik töötab koos nende heaks, kes armastavad Jumalat. KÕIK. Nii see, mida me arvame, et see on meile hea ja see, mille kohta me arvame, et see toob meile kannatusi. Seetõttu ärgem kaotagem südant ega kaotagem julgust. Selle asemel usaldagem Issandat, sest Ta teab, kuidas meid meie teel juhtida.

Õpetussõnad 3:5-6
Looda Issanda peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele! Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks!.”

Anastasios Kioylaxogloy.

Allikas: http://www.bibletruths.ru/jbajulysep02e_ru.htm