Kolm põhjust, miks Jumal andis meile šabati

Heebrea kirjas on lühike lause, mis on mind alati paelunud:

“Seepärast jääb laupäeva puhkus Jumala rahvale.” (Hb 4:9; uus venekeelne tõlge)

Rahu. Jumala rahvale jääb rahu.

Kristlus näib sageli olevat midagi, mis saab asjad tehtud. Kuid Jeesuse järgi on keskne kristlik kogemus rahu. Dallas Willard ütleb, et enamik meist takerdub kristluse kiiresse ossa – teiste teenimine, kirikus aktiivne olemine, vaimsete distsipliinide praktiseerimine –, kuid me igatseme „ülejäänud” osa, mis on kõige muu jaoks ülioluline.

Need, kes on Kristuses küpsemad, ei ole need, kes Tema heaks kõige rohkem töötavad, vaid need, kes Temas kõige paremini puhkavad. Kuni te ei õpi õigesti mõistma rahu Kristuses, on kogu Teie töö Jeesuse heaks asjatu.

Kirja Heebrea kirja autor seostas selle idee Vana Testamendi mõistega “šabat”.

Mooses selgitab hingamispäeva eesmärki kahes peamises kohas. Esimene on 2. Moosese raamatus, kus Jumal annab kümme käsku:

Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga seitsmes päev on Issanda, sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja teenija, ega su veoloom ega võõras, kes su väravais on! Sest kuue päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval: seepärast Issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle.” (2. Mo 20:9-11)

Jumal lõi maailma kuue päevaga ja puhkas šabatil. Sama peaksime tegema kolmel põhjusel:

1. Tuletame endale meelde, et Jumal on meie elu keskpunkt

Mõnikord võib elu türannia panna meid kaotama silmist eesmärki, milleks meid loodi. Ja ma võin teile kui inimesele, kes on seda väsimuse rada kõndinud, öelda, et see on kiireim viis, kuidas elu piinavaks muuta. Šabat on päev tõdemaks, et Jumal ei loonud meid selleks, et asju teha, vaid selleks, et Temasse armuda. See on meie eesmärk. Meid ei loodud tööks. Meid ei loodud kasutama oma võimet millegi tootmiseks. Me oleme loodud ennekõike Jumala jaoks.

Šabatil peaksime lihtsalt nautima Jumalat ja Tema kingitusi. See päev on rohkem olemine kui tegemine.

2. Tuletame endale meelde, et Jumal on meie Varustaja

Üheski teises muistses ühiskonnas polnud puhkepäeva, sest ellujäämine oli sageli igapäevane aastaringne tegevus. Kuid Jumal käskis oma rahval pidada hingamispäeva, sest Ta tahtis neile meelde tuletada, et Tema vastutab eelkõige meie eest hoolitsemise eest.

Jumal on kujundanud maailma nii, et suurem osa meie varustusest on meie töö tulemus. Tänu sellele võime väga kergesti eeldada, et meie oleme need, kes vastutavad enda eest hoolitsemise eest. Nagu teistest iidsetest kultuuridest pärit inimesed, hakkame ka meie mõtlema, et me ei saa päevagi puhata, sest meie elu sõltub igapäevasest hõivatusest. Kuid see ei ole meie kohustus. Jumal kannab seda vastutust, seega võtame igal nädalal puhkepäeva, et seda kuulutada.

Šabat on kultuurivastane usaldusdeklaratsioon. Ma ei puhka, sest kõik on tehtud. Puhkan, sest Jumal lubas, et kui ma seda teen, hoolitseb ta ülejäänu eest.

3. Tuletada endale meelde, et Jumal on meie elu Päästja

Veel üks koht Pühakirjas, mis räägib hingamispäevast, on 5. Moosese raamatus:

„Pea meeles, et sa pead pühitsema hingamispäeva, nõnda nagu Issand, su Jumal, sind on käskinud! Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga seitsmes päev on Issanda, sinu Jumala hingamispäev! Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar, ei su sulane ega teenija, ei su härg ega eesel või mõni muu su loomadest, ka mitte võõras, kes on su väravais, et su sulane ja teenija saaksid hingata nagu sina. Ja pea meeles, et sa olid ori Egiptusemaal ja et Issand, su Jumal, tõi sind sealt välja vägeva käega ja väljasirutatud käsivarrega; sellepärast on Issand, su Jumal, käskinud sind pidada hingamispäeva.” (5. Moosese 5:12-15)

Hingamispäev andis iisraellastele võimaluse mõtiskleda oma pääste üle ja selle üle, et Jumal ise oli rahuldanud nende peamise vajaduse – patust vabanemise. Iisraellased ei andnud väljaminekule vähimatki panust, mistõttu Mooses ütleb: “Kui Jumal on teie kõige põhilisemate vajaduste eest täielikult üksi hoolitsenud, siis kas te arvate, et te ei saa usaldada, et ta hoolitseb teie igapäevaste vajaduste eest?”

Kui nad usaldasid, pidid nad mõtlema oma uuele suhtele Jumalaga (salm 15). Egiptuses olid nad orjad, nüüd olid nad pojad ja tütred. Varem olid nad vaarao julma võimu all, kuid nüüd olid nad oma Isa õrna hoole all ja võisid Teda usaldada.

Ja see jääb meie tänaseks shabbati tõeks: lõpetage mõtlemine nagu orjad ja hakake mõtlema nagu pojad ja tütred. Anna natuke

aeg tunnistada õnnistust, et Jumal on keskpunkt, Jumal on Varustaja ja Jumal on ainus Päästja, ja mõtiskleda selle üle.

Autor J.D. Greear / jdgreear.com

Allikas: https://ieshua.org/tri-prichiny-po-kotorym-bog-dal-nam-shabbat.htm

Boris Grisenko: šabat HaGadol ja saabuv väljaränne

Paasapühale eelnevat šabatit nimetatakse juudi traditsioonis šabat HaGadoliks. See nimi pärineb sõnast haftara (täiendav lugemine iganädalasele Toora osale), .....

Šabati järgimine päästis Poola pearabi elu

Poolast pärit juudi delegatsiooni, sealhulgas Ameerika päritolu pearabi Michael Schudrichi, päästis kindlast surmast šabati rikkumisest loobumine, kui ta .....

Yosef, kes armastas šabatit

Kunagi elas üks vaene mees nimega Yosef. Yosef oli tuntud kui Yosef Mokir Shabbat, mis tähendab "Yosef, kes .....

Šabat, mis hoidis Rose’i

Noor tüdruk seisis oma isa lähedal sadamakail Poolas, reisikohver jalge ees. Tema üheksast õest-vennast valiti kaheteistkümneaastane Rose, et .....

Rick Warren: Mida peaksite Šabatil tegema?

"Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga seitsmes päev on Issanda, sinu Jumala hingamispäev." (2. Mo .....

Šabat: mitte ainult puhkamiseks, vaid ka meeles pidamiseks

Kas olete seda stseeni kunagi ette kujutanud – olete koos ülejäänud iisraellastega Siinai mäel ja kuulete ühtäkki taevast .....

Juri Sipko: “Šabat Šalom”

Just siis saabus sõna Issandalt. Ja Issanda sõna toob alati rahu ja vaikuse. Suudate ettekujutada? Hing oli valust .....

Mida juudi pered šabatil teevad?

Kabalat šabat (sõna-sõnalt "šabati vastuvõtmine") tähendab šabati vastuvõtmist reede õhtul. See muudab reede õhtu juutide jaoks eriliseks, seda .....

Šabati puhkus ärevale maailmale

Hingamispäev on käsk puhata kõigiks aegadeks. Saate teada selle tõelisi eeliseid, kui leiate aega seitsmenda päeva hingamispäeva ja .....

Šabat Šalom, kallid!

Issanda õnnistusi kõigile ja teie kodudele, perele ja sõpradele! Elame väga tähtsal ja aulisel ajal! Näeme Kõigevägevama sõnade .....