Kolm ristilöödut. Suurel Reedel löödi risti kolm inimest. Kes need inimesed olid?

Suurel Reedel löödi risti kolm inimest. Kes need inimesed olid?

“Ja kui nad tulid sinna paika, mida hüütakse Pealuuks, siis nad lõid Jeesuse sinna risti, samuti kurjategijad – ühe Temast paremale, teise vasemale.” Luuka 23:33.

See, et Jeesus kahe kurjategija kõrvale risti löödi, ei olnud juhus. Prohvet Jesaja kirjutab: „Sellepärast
ma annan temale osa paljude hulgas ja ta jagab vägevatega saaki, sest ta tühjendas oma hinge surmani
ja ta arvati üleastujate hulka; tema aga kandis paljude pattu ja seisis üleastujate eest.» Jesaja 53:12.

Esimene kurjategija

“Aga üks ristil rippuvaist kurjategijaist teotas Jeesust: „Eks sa ole Messias? Päästa siis iseennast ja meid!” Luuka 23:39.

See inimene esindab maailma. Ta tahab saada päästetud ilma oma elu hukka mõistmata. – Kui Sina oled Messias, vabasta meid kohtuotsusest, vabasta ennast ja meid, näita, milleks oled võimeline. Kui te olete kristlane, peate mulle meeldima, täites mu nõudmised. Kui Sina oled Messias, siis mine Jeruusalemma pidusöögile, seisa rahva ees, hüppa templi kõrgeimalt harjalt alla, muuda kivid leivaks. Näita meile oma ülevust, et kõik näeksid ja mõistaksid, et Messias on meie seas.

Sellist Messiat ootab maailm ja nende soov täitub antikristuse ilmumisel. Kristuse missioon ei olnud vabastada maailm, teha metsalise ees tunnustähti ja imesid ning täita tema käsku. Ta tuli maailma risti lööma ja surma viima, et igaüks, kes sureb koos Temaga, saaks elu.

Ristilöödud kurikael rippus ristil. Ta võis teotada, teha kõike, kuid ta mõisteti ikkagi surma. Naelad hoidsid oma saaki kindlalt ristil. Nii on maailm risti löödud. Kui üks lüüakse risti kõigi eest, siis lüüakse kõik risti. Kui üks suri kõigi eest, siis me kõik surime. Naelad, mida õelad ei saa kunagi oma südamelt eemaldada, on Vaimu tõend kohtuotsusest, millega selle maailma vürst on juba hukka mõistetud. Muidugi võib maailm – nagu see kurjategija – proovida oma elu päästa, kuid ta ei suuda seda teha. Ta kaotab oma elu.

Teine kurjategija

“Aga teine sõitles teda: „Karda ometi Jumalat, kuna sa oled sellesama karistuse all! Meie küll õigusega, sest me saame kätte, mis meie teod on väärt, aga tema ei ole teinud midagi sündmatut.” Luuka 23:40-41.

Esimene röövel tahtis saada päästetud, vältides kohtuotsust, teine ​​aga, vastupidi, saada karistada kurja eest, mille ta oli teinud, et vabaneda sellest, mida ta oli teinud igaveseks. Ta pani oma patukoorma Tema peale, kes kandis kogu maailma patud, ja sai kutse jagada Jeesusega igavikku paradiisis.

Esimene varas oli patus ja patt oli temas, nagu ka teine. Teine aga, olles oma süüd tunnistanud ja kohtuotsuse vastu võtnud, vabanes oma pattude koormast. Teda enam hukka ei mõistetud. Ta oli puhastatud sellest, mille eest ta hukka mõisteti. Kuid patt, mis temas elas, jäi siiski tema kehasse. See kurjategija on kujund nendest inimestest, kes on oma pattudest puhastatud ega taha midagi enamat.

Kolmas ristile löödu

Kolmas isik, kes ristil risti löödi, ei olnud keegi muu kui Jeesus ise. Esimene kurjategija teotas Teda, kuid Ta ei vastanud talle. Teine röövel vastas sellele jumalateotusele. Ta vastas tema jumalateotuse peale. Nii saavad päästetud vargad ka tänapäeval vastata kõikidele maailma küsimustele Jeesuse kohta, vastata ja tõrjuda nende teotust. Jeesus ise sellele ei vasta. Ta pöördus teise varga poole ja vandus talle: “Tõesti, ma ütlen sulle, täna oled sa minuga paradiisis.” Luuka 23:43.

Jeesus ei kandnud mitte ainult maailma patte ristil, vaid Ta kandis selle patu ka Iseendas. Tema sai meie eest patuohvriks. Jumal mõistis patu hukka oma lihas. (Roomlastele 8:3) Ja kui see töö oli lõpetatud, andis Jeesus oma Vaimu Isale. Seadus ei saanud hukka mõista lihalikku pattu, sest inimese patt on väljaspool keha. Nüüd tegi Jumal seda, mis oli seadusele võimatu: Ta mõistis hukka patu Jeesuse lihas. Nüüd peab igaüks, kes tahab saada päästetud patust, mis elab tema lihas, iga päev võtma oma risti enese peale. Varas sai pääste oma pattudest, kuid ta ei saanud osa jumalikust olemusest. Jeesus ei tulnud ingli kujul, Ta sündis Aabrahami seemnest. (Hb 2:14-18) Ta pidi seda tegema, et teha lõpp patule, mis kehas elab ja patu asemel ilmutada kogu Jumala täiust, mis Temasse on asunud.

Kohtumõistmine lihas elava patu, vana Aadama üle, ei ole hukkamõist, kuna see kohtuotsus toimub ihu sees. Peetrus räägib sellest päästest: “Ja kui õiged vaevalt pääsevad…” 1. Peetruse 4:18. Kasv, päästmine ja kohtuotsus toimuvad keha sees, nii et igaüks saab tasu selle eest, mis on toimunud kehas ja keha kaudu.

Sellel, mida Jumal teeb, on kahekordne mõju. Ta annab meile välise pääste Jeesuse Kristuse kaudu ja Ta annab nii sisemise kui ka välise pääste samas isikus.

Kristuse risti vaenlased seisavad aga sellele sisemisele päästmisele vastu ja on nagu kurjategija rahul sellega, et saavad oma patud andeks.

Kristuse pruut tahab jagada Temaga oma pühadust. Ta arvutas välja, kui palju see maksma läheb. Ta on liha Tema lihast ja luu Tema luust. Ta ei soovi mitte ainult jagada rõõmu oma Peigmehega, vaid ka koos Temaga kannatada ja surra – mitte ainult seaduse needusele, vaid ka ihus elava Aadama vanale loomusele.

Autor: Johan Oskar Smit

See artikkel avaldati esmakordselt ajakirjas Hidden Treasures 1914. aasta aprillis.
© Autoriõigus Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | brunstad.org

Allikas: Трое распятых (aktivnoyekhristianstvo.ru)